වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Admin Executive - Malabe
Admin Executive - Malabe

Nippon Auto Care

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Executive Showroom Manager - Malabe
Executive Showroom Manager - Malabe

Softlogic Holdings PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Executive - Malabe
Sales Executive - Malabe

Softlogic Holdings PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Agency Manager cum Sales Executive - Malabe
Agency Manager cum Sales Executive - Malabe

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Japanese Language Teachers - Malabe
Japanese Language Teachers - Malabe

Satori Japanese Language Institute (Pvt) Ltd

රු 30,000 - 65,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
Management Trainee - Malabe

LEVLIN HOLDINGS (PVT) LTD

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Head Chef - Malabe
Head Chef - Malabe

Rebel Chef

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
Accountant - Malabe

AMW MCL

රු 35,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
Office Assistant - Malabe

Elite automotives

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - රියදුරන් - මාලබේ
රියදුරන් - මාලබේ

Sanara holdings

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
Accounts Assistant - Malabe

Scan Lanka Trading Company Pvt Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operator - Malabe
Data Entry Operator - Malabe

Sanje Pvt Ltd.

රු 15,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 38
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accountant - Malabe
Accountant - Malabe

Perera Tyre Service PVT LTD.

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 42
Electronic Cum Computer Technicians

Amarasinghe Electronics (Pvt)Ltd.

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 44
Graphic Designer-Malabe

Hansi Graphic & Advertising

රු 15,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 48
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office Assistant - Malabe
Office Assistant - Malabe

GLOBAL INDUSTRIAL SOLUTIONS (PVT) LTD

රු 20,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 53
Payment Collectors - Malabe

Scan Lanka Trading Company Pvt Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 53
Sales Representative - Malabe

A.A.D.R.P JAYAWARDANE

රු 25,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 53
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Technical Executive - Malabe
Technical Executive - Malabe

Unitech Engineering

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 60

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!