වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Teachers - Malabe
Teachers - Malabe

Kandy Royal International School

රු 20,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Teachers - Malabe
Teachers - Malabe

Kandy Royal International School

රු 20,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Account Clerk - Malabe
Account Clerk - Malabe

Kandy Royal International School

රු 30,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Motion Video Designer - Malabe
Motion Video Designer - Malabe

Pakfull Pvt Ltd

රු 30,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Colombo 2
Delivery Rider - Colombo 2

Quickee Delivery Solutions (Pvt) Ltd

රු 30,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operators - Malabe
Data Entry Operators - Malabe

Data entry firm

රු 10,000 - 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
Office Assistant - Malabe

LB ENGINEERING

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
Receptionist - Malabe

Velvet Touch Pvt Ltd

රු 20,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Video Center Assistant -Malabe
Video Center Assistant -Malabe

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Motor Mechanic - Malabe
Motor Mechanic - Malabe

J F Inter Services (pvt) ltd

රු 35,000 - 38,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 30
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Admin Executive - Arangala
Admin Executive - Arangala

Imro group of Companies

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Malabe
Delivery Rider - Malabe

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 35
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Crew Member - Malabe
Crew Member - Malabe

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 35
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Funeral Manager - Malabe
Funeral Manager - Malabe

Mahinda Panagoda and Company

රු 70,000 - 75,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 39
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Software Developer - Malabe
Software Developer - Malabe

Outsmart Hub (pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 41
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Business Development Executive- Malabe
Business Development Executive- Malabe

Deep Tec Engineering Pvt Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 43
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Assistant - Malabe
Accounts Assistant - Malabe

Deep Tec Engineering Pvt Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 43
Store Keeper - Malabe

Scan Lanka Trading Company Pvt Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 43
Dialog Sales Representative - Malabe

Dialog Distributor

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 45
Management Assistant - Malabe

Law Office

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 46
Site Supervisor - Malabe

design and build integrated solutions (pvt)ltd

රු 25,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 49
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Telemarketing Executive - Malabe
Telemarketing Executive - Malabe

MAHANAMA GROUP - MALABE

රු 30,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 50
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Bakery Chef - Malabe
Bakery Chef - Malabe

Aroma Cafe

රු 25,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 50
Civil Engineer - Malabe House project

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 56
Sales Assistant (Female) - Malabe

Breadline,499,Thalangama North,Battaramulla

රු 20,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 57
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - වැද්දුම් ශිල්පීන් - මාලබේ
වැද්දුම් ශිල්පීන් - මාලබේ

Trade Promoters (pvt) Limited

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 57

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!