දැන්විම් 151 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - 2 Story House For Sale in Malabe
2 Story House For Sale in Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Malabe
House for sale - Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 19,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for sale
House for sale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New Two story house Malabe
Brand New Two story house Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New Two story house - Malabe
Brand New Two story house - Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - B/ N House for sale in Malabe
B/ N House for sale in Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,000,000

නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 story house @ Malabe
Brand New 2 story house @ Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Malabe
House for sale in Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - B/ New Single Story House Malabe
B/ New Single Story House Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE NEAR TO MALABE
HOUSE FOR SALE NEAR TO MALABE

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Modern House For Sale in Malabe
Modern House For Sale in Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House IN Malabe / Pothuarawa Road
House IN Malabe / Pothuarawa Road

කාමර: 6, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Malabe | House - H0557-A
Malabe | House - H0557-A

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Malabe | House H0557-A
Malabe | House H0557-A

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Malabe | Orchid Niwasi House H0571
Malabe | Orchid Niwasi House H0571

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 27,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New || 2 story house - Malabe
Brand New || 2 story house - Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 3 Story House in Malabe
Brand New 3 Story House in Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - New Single Story House @ Malabe
New Single Story House @ Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - BN House for sale in Malabe.
BN House for sale in Malabe.

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 27,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 story house @ Malabe
Brand New 2 story house @ Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - B/N House for sale in Malabe
B/N House for sale in Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 story house @ Malabe
Brand New 2 story house @ Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - B/ New || Single Story House Malabe
B/ New || Single Story House Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New Two Story House @ Malabe
Brand New Two Story House @ Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - New Two story House @ Thalahena
New Two story House @ Thalahena

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New Two Story House Malabe
Brand New Two Story House Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New Three Story House @ Malabe.
Brand New Three Story House @ Malabe.

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!