දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි අධ්‍යාපනය

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths Class - Home Visit Grade 6 -11
Maths Class - Home Visit Grade 6 -11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 2
Tuition for Edexcel / Cambridge Ordinary and Advanced level below

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 2
Hair Dressing & Beauty Therapy courses

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 15,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE ENGLISH MEDIUM
SCIENCE ENGLISH MEDIUM

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT Class Home Visit
ICT Class Home Visit

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 7
පෙළ පොත්-කොළඹ - Edexcel
Edexcel

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 6,150

දින 16
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Business Studies A/L
Business Studies A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,800

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Combined Maths (English & Sinhala Mediums)
A/L Combined Maths (English & Sinhala Mediums)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 28
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics Tuition classes - Grade 6 to 9
Mathematics Tuition classes - Grade 6 to 9

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 34
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Elocution Classes (IWMS)
Elocution Classes (IWMS)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1

දින 35
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11
SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 37
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths and English classes for primary kids.
Maths and English classes for primary kids.

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 600

දින 41
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Medium Maths Group Classes (Grade 6-11) in Malabe
English Medium Maths Group Classes (Grade 6-11) in Malabe

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 47
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Arduino Projects
Arduino Projects

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 4,000

දින 48
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Grade 6- 11 Science (Group Class / Individual)
Grade 6- 11 Science (Group Class / Individual)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 49
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Combined Maths & O/L Mathematics (Sinhala Medium)
A/L Combined Maths & O/L Mathematics (Sinhala Medium)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 49
Grade 6/7/8 Science (Sinhala Medium - National Syllabus)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 50
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ENglish Literature Classes Igcse Pearson's Edexcel Curriculum
ENglish Literature Classes Igcse Pearson's Edexcel Curriculum

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 55
පෙළ පොත්-කොළඹ - Pearson Edexcel AS Physics
Pearson Edexcel AS Physics

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 3,500

දින 57
පෙළ පොත්-කොළඹ - Edexcel AS Biology text book
Edexcel AS Biology text book

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 3,500

දින 57
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Chemistry Classes for Advanced Level
Chemistry Classes for Advanced Level

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 57
පෙළ පොත්-කොළඹ - Time Life a Child’s First Library of Learning
Time Life a Child’s First Library of Learning

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 40,000

දින 57
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Grade 1-5 Tuition
Grade 1-5 Tuition

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!