මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

මහල් නිවාස කුලියට | මාලබේ

දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි