වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 76 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Bongo 1993
Mazda Bongo 1993

388,377 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH Super GL 2008
Toyota KDH Super GL 2008

146,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton BJ104 2014
Foton BJ104 2014

29,768 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF 1988
Isuzu ELF 1988

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,500,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Minicab Mini Cab 2000
Mitsubishi Minicab Mini Cab 2000

175,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,490,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Sereena Petrol 1998
Nissan Sereena Petrol 1998

145,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,375,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace RZH103 1999
Toyota Hiace RZH103 1999

250,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,490,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Bongo 1999
Mazda Bongo 1999

110,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,150,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra Maxximo 2012
Mahindra Maxximo 2012

110,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 870,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Elf Freezer 2008
Isuzu Elf Freezer 2008

125,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,975,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Town Ace GL 1991
Toyota Town Ace GL 1991

259,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,790,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Canter Crew Cab 2006
Mitsubishi Canter Crew Cab 2006

100,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,550,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF Route Van 1986
Isuzu ELF Route Van 1986

120,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 700,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Titan Tipper 1996
Mazda Titan Tipper 1996

10,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,075,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland Rooby white and red 2001
Ashok Leyland Rooby white and red 2001

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,325,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2004
Suzuki Every 2004

130,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 201 2008
Toyota KDH 201 2008

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,600,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin Super GL 1993
Toyota Dolphin Super GL 1993

290,165 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,450,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH Super GL 2008
Toyota KDH Super GL 2008

146,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,800,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Noah KR 42 1999
Toyota Noah KR 42 1999

98,450 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace LH 113 1990
Toyota Hiace LH 113 1990

250,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Lorry 2006
Isuzu Lorry 2006

200,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,250,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Crew Cab 2006
Isuzu Crew Cab 2006

200,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,925,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin LH 113 1991
Toyota Dolphin LH 113 1991

250,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,175,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Dimo Batta Ace 2011
Tata Dimo Batta Ace 2011

75,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 956,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota CR41 1997
Toyota CR41 1997

205,338 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,250,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota kr 42 2006
Toyota kr 42 2006

40,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,700,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!