වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 72 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 201 superGL 2015
Toyota KDH 201 superGL 2015

19,151 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,050,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota DYNA 2008
Toyota DYNA 2008

111,142 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Liteace Freezer 1995
Toyota Liteace Freezer 1995

145,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,275,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Faw crew cab 2013
Faw crew cab 2013

66,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,475,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dyna crew cab 1998
Toyota Dyna crew cab 1998

200,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,975,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Crew cab 2000
Toyota Crew cab 2000

183,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,450,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Bongo 2001
Mazda Bongo 2001

110,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,275,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Canter Crewcab 2006
Mitsubishi Canter Crewcab 2006

200,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,450,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Cr27 1990
Toyota Cr27 1990

100,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,575,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 1615 2006
Tata 1615 2006

150,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Honda Acty 2009
Honda Acty 2009

78,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,690,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2003
Suzuki Every 2003

125,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,540,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dyna Tipper 1994
Toyota Dyna Tipper 1994

1,500 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet ASTRAI 2000
Daihatsu Hijet ASTRAI 2000

145,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,540,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet 2007
Daihatsu Hijet 2007

125,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,825,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Minicab 2000
Mitsubishi Minicab 2000

145,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,490,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan VRGE24 1993
Nissan Caravan VRGE24 1993

254,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,275,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda scrum 2005
Mazda scrum 2005

50,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,400,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH Super GL 2007
Toyota KDH Super GL 2007

88,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,575,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan 1996
Nissan Caravan 1996

225,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,875,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Lite Ace 1989
Toyota Lite Ace 1989

188,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,475,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2013
Suzuki Every 2013

103,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,250,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Atlas UD 1994
Nissan Atlas UD 1994

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,775,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 201 superGL 2015
Toyota KDH 201 superGL 2015

19,151 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,050,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH201 2012
Toyota KDH201 2012

78,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,750,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace Lotto 1995
Toyota Townace Lotto 1995

145,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,490,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!