වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 73 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace 1983
Toyota Hiace 1983

160,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vannet 2007
Nissan Vannet 2007

145,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,575,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Minicab 2013
Mitsubishi Minicab 2013

6,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,175,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu hijet van 2015
Daihatsu hijet van 2015

23,514 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,275,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 1998
Suzuki Every 1998

145,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 675,000

පැය 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Clipper 2009
Nissan Clipper 2009

145,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,790,000

පැය 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan vanette_DX-white 1990
Nissan vanette_DX-white 1990

158,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,400,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace RZH112 2002
Toyota Hiace RZH112 2002

180,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,390,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace RZH103 1999
Toyota Hiace RZH103 1999

250,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,475,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Crew cab 2001
Mitsubishi Crew cab 2001

200,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,450,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 1615 Tipper 2011
Tata 1615 Tipper 2011

194,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,500,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace 1983
Toyota Hiace 1983

160,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,500,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet Auto 2007
Daihatsu Hijet Auto 2007

140,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,875,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra Bolero Maxi Truck 2003
Mahindra Bolero Maxi Truck 2003

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 825,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland Bus 2004
Ashok Leyland Bus 2004

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,800,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra Maxximo 2012
Mahindra Maxximo 2012

120,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 988,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota CR-41 1997
Toyota CR-41 1997

284,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,775,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Micro Mpv 2015
Micro Mpv 2015

39,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,475,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2003
Suzuki Every 2003

125,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,575,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolfin 1991
Toyota Dolfin 1991

240,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,700,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Cummins 1615 2006
Tata Cummins 1615 2006

100,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,490,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet 2000
Daihatsu Hijet 2000

175,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,390,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Hyundai Grace H100 White 2000
Hyundai Grace H100 White 2000

232,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,325,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Town Ace CR26 1989
Toyota Town Ace CR26 1989

273,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,675,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Doiphin 1999
Toyota Doiphin 1999

285,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,300,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2014
Suzuki Every 2014

75,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,290,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!