වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 64 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office Assistant -Maharagama
Office Assistant -Maharagama

kingsway

රු 15,000 - 30,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Taxi Driver Maharagama

TheCrew

රු 35,000 - 45,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Crew Member - Maharagama
Crew Member - Maharagama

Gamma Pizzakraft Lanka Pvt Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
Showroom Sale Executive - Maharagama

GBC Group of Companies

රු 20,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Beauticians Cum Hairdresser-Maharagama
Beauticians Cum Hairdresser-Maharagama

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
Japanese Language Teacher - Maharagama

TITL Tokyo Institute Japanese Academy

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Assistant - Maharagama
Marketing Assistant - Maharagama

Cogent

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
Plastic Injection Molding Supervisor

Zee Mech & Plast (PVT) LTD

රු 20,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
Driver - Maharagama

Saman pushpakumara

රු 35,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
Personal Driver Maharagama

Executive of a Private Company

රු 20,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Graphic Designer - Maharagama
Graphic Designer - Maharagama

PICTURE HUT (PVT) LTD.

රු 20,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Auto CAD Draftsman - Maharagama
Auto CAD Draftsman - Maharagama

Dilini Halvitigala Interior Design

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Crew Executive - Maharagama
Crew Executive - Maharagama

Thalina Shipping (PVT) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
Customer Care Rep - Maharagama

WeddRing photography

රු 15,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - HR Executive - Maharagama
HR Executive - Maharagama

kingsway

රු 15,000 - 30,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operators - Maharagama
Data Entry Operators - Maharagama

Online Advertising firm

රු 10,000 - 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
HR Assistant - Maharagama

kingsway

රු 15,000 - 30,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Trainee - Maharagama
Accounts Trainee - Maharagama

AscendTrue (Private) Limited

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
Clerk - Maharagama

Wikum Pawing Center

රු 20,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operator - Maharagama
Data Entry Operator - Maharagama

Online Advertising Firm

රු 10,000 - 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Beautician - Navinna
Beautician - Navinna

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27
Garment Cutter - Maharagama

Tshirtgeek

රු 1

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Web Developer - Maharagama
Web Developer - Maharagama

ICONIC DEVICES PVT LTD

රු 35,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 30
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Clerk - Maharagama
Accounts Clerk - Maharagama

ISURU RECRUITMENT

රු 15,000 - 20,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 30
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Driver - Maharagama
Driver - Maharagama

City Cabs (Pvt) Ltd

රු 45,000 - 60,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!