දැන්විම් 85 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - Single storied house Maharagama
Single storied house Maharagama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Single 3BR House For Sale in Maharagama
Single 3BR House For Sale in Maharagama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Exclusive House for sale in Maharagama
Exclusive House for sale in Maharagama

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 52,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Modern 4BR House For Sale in Maharagama
Modern 4BR House For Sale in Maharagama

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 23,800,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for sale Maharagama
House for sale Maharagama

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 65,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Maharagama
Kp property | House @ Maharagama

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Barnd New House for Sale in Maharagama
Barnd New House for Sale in Maharagama

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Two story house for sale - Maharagama
Two story house for sale - Maharagama

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Three Story House For Sale In Maharagama
Three Story House For Sale In Maharagama

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - NSB House in Maharagama
NSB House in Maharagama

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - NSB || House in Maharagama
NSB || House in Maharagama

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 23,800,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Maharagama
House for sale - Maharagama

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Maharagama
House for Sale in Maharagama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - NSB House in Maharagama
NSB House in Maharagama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Maharagama
House for Sale in Maharagama

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 12,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - 3Storey House For Sale in Maharagama
3Storey House For Sale in Maharagama

කාමර: 6, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,000,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - House for Sale Maharagama
House for Sale Maharagama

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,500,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - New House &3BR Sale - Piliyandala Road.
New House &3BR Sale - Piliyandala Road.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE IN MAHARAGAMA
HOUSE FOR SALE IN MAHARAGAMA

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 41,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - Luxury 4BR House For Sale in Maharagama
Luxury 4BR House For Sale in Maharagama

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,500,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - House for sale in maharagama
House for sale in maharagama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 10,000,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - House with Annexe - Maharagama
House with Annexe - Maharagama

කාමර: 6, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

දින 16
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Maharagama
House For Sale in Maharagama

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 48,000,000

දින 16
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Maharagama
House for sale in Maharagama

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 16
නිවාස-කොළඹ - Luxury house in Boralesgamuwa for sale
Luxury house in Boralesgamuwa for sale

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 65,000,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - Wattegedara Road house for sale
Wattegedara Road house for sale

කාමර: 7, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 240,000,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!