දැන්විම් 8 න් 1-8 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - COMMERCIAL PROPERTY & 43 P MAHARAGAMA
COMMERCIAL PROPERTY & 43 P MAHARAGAMA

2,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 03 STORY BUILDING & 02 P SALE MAHARAGAMA
03 STORY BUILDING & 02 P SALE MAHARAGAMA

3,200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 29,500,000

දින 35
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 17 P & SINGLE STORY BUILDING MAHARAGAMA
17 P & SINGLE STORY BUILDING MAHARAGAMA

2,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 51,000,000

දින 38
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - BUILDING with 24 P SALE MAHARAGAMA
BUILDING with 24 P SALE MAHARAGAMA

4,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,500,000

දින 40
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for sale in Maharagama
Building for sale in Maharagama

20,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 250,000,000

දින 42
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for sale in Nawinna
Building for sale in Nawinna

22,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 450,000,000

දින 42
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 02 STORY BUILDING & 11.5 P SALE MAHARAGAMA
02 STORY BUILDING & 11.5 P SALE MAHARAGAMA

3,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 60,000,000

දින 48
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - SINGLE STORY BUILDING MAHARAGAMA
SINGLE STORY BUILDING MAHARAGAMA

2,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 52,500,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!