දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for sale in Nawinna
Building for sale in Nawinna

20,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 450,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Hotel for sale in maharagama
Hotel for sale in maharagama

11,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for Sale at Maharagama Navinna
Building for Sale at Maharagama Navinna

2,800 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000,000

දින 29
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 03 STORY BUILDING & 02 P SALE MAHARAGAMA
03 STORY BUILDING & 02 P SALE MAHARAGAMA

3,200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 29,500,000

දින 29
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 17 P & SINGLE STORY BUILDING MAHARAGAMA
17 P & SINGLE STORY BUILDING MAHARAGAMA

2,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 51,000,000

දින 32
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - BUILDING with 24 P SALE MAHARAGAMA
BUILDING with 24 P SALE MAHARAGAMA

4,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,500,000

දින 35
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for sale in Maharagama
Building for sale in Maharagama

15,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 250,000,000

දින 38
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for Sale in Maharagama
Building for Sale in Maharagama

1,160 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,000,000

දින 43
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Hotel for sale in maharagama
Hotel for sale in maharagama

11,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

දින 45
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for sale in Nawinna
Building for sale in Nawinna

20,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 450,000,000

දින 45
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - SINGLE STORY BUILDING MAHARAGAMA
SINGLE STORY BUILDING MAHARAGAMA

2,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 52,500,000

දින 51
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - COMMERCIAL PROPERTY & 43 P MAHARAGAMA
COMMERCIAL PROPERTY & 43 P MAHARAGAMA

2,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!