දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - SINGLE STORY BUILDING MAHARAGAMA
SINGLE STORY BUILDING MAHARAGAMA

2,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 52,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - COMMERCIAL PROPERTY & 43 P MAHARAGAMA
COMMERCIAL PROPERTY & 43 P MAHARAGAMA

2,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop for Sale - Maharagama
Shop for Sale - Maharagama

17 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 110,000

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for sale at Maharagama.
Building for sale at Maharagama.

7,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 69,000,000

දින 23
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building Sale In Maharagama
Commercial Building Sale In Maharagama

3,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 36,000,000

දින 34
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 03 STORY BUILDING & 02 P SALE MAHARAGAMA
03 STORY BUILDING & 02 P SALE MAHARAGAMA

3,200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 29,500,000

දින 39
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 17 P & SINGLE STORY BUILDING MAHARAGAMA
17 P & SINGLE STORY BUILDING MAHARAGAMA

2,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 51,000,000

දින 42
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop For Sale in Maharagama
Shop For Sale in Maharagama

320 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,000,000

දින 44
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - BUILDING with 24 P SALE MAHARAGAMA
BUILDING with 24 P SALE MAHARAGAMA

4,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,500,000

දින 45
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial building for sale. Maharagama
Commercial building for sale. Maharagama

3,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 87,500,000

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!