දැන්විම් 9 න් 1-9 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - COMMERCIAL PROPERTY & 43 P MAHARAGAMA
COMMERCIAL PROPERTY & 43 P MAHARAGAMA

2,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

පැය 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for sale maharagama
Building for sale maharagama

4,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 150,000,000

දින 20
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building for sale Maharagama
Commercial Building for sale Maharagama

11,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 180,000,000

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 03 STORY BUILDING & 02 P SALE MAHARAGAMA
03 STORY BUILDING & 02 P SALE MAHARAGAMA

3,200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 29,500,000

දින 34
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 17 P & SINGLE STORY BUILDING MAHARAGAMA
17 P & SINGLE STORY BUILDING MAHARAGAMA

2,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 51,000,000

දින 37
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - BUILDING with 24 P SALE MAHARAGAMA
BUILDING with 24 P SALE MAHARAGAMA

4,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,600,000

දින 40
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Land for sale with building
Land for sale with building

20,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 250,000,000

දින 51
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Business places for sale in Maharagama
Business places for sale in Maharagama

5,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 38,500,000

දින 53
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - SINGLE STORY BUILDING MAHARAGAMA
SINGLE STORY BUILDING MAHARAGAMA

2,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 52,500,000

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!