වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 843 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan caravan 1995
Nissan caravan 1995

325,400 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,850,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota kdh 200 2006
Toyota kdh 200 2006

145,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,975,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota HIACE-LH 30V 1982
Toyota HIACE-LH 30V 1982

135,328 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 900,000

විනාඩි 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan VANNET-VEC 1982
Nissan VANNET-VEC 1982

150,872 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 410,000

විනාඩි 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota HIACE-RH30V 1978
Toyota HIACE-RH30V 1978

259,140 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 750,000

විනාඩි 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - JAC ATCO CREW CAB 2006
JAC ATCO CREW CAB 2006

290,919 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,050,000

විනාඩි 32
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mahindra BOLERO MAXITRUCK 2012
Mahindra BOLERO MAXITRUCK 2012

37,233 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

විනාඩි 39
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Suzuki every 2017
Suzuki every 2017

3,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

විනාඩි 50
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Foton BJ1031 2018
Foton BJ1031 2018

0 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,200,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mazda Titan 2002
Mazda Titan 2002

340,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,300,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mahindra maximo plus 2013
Mahindra maximo plus 2013

45,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 815,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mazda lorry 2001
Mazda lorry 2001

100,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,880,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu elf 2010
Isuzu elf 2010

87,260 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,500,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mitsubishi rosa 2013
Mitsubishi rosa 2013

143,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,300,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Dolphin 1998
Toyota Dolphin 1998

268,566 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,800,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu 4HG1 1998
Isuzu 4HG1 1998

100,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,975,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - JAC Lorry 14 2012
JAC Lorry 14 2012

80,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

පැය 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Caravan Van 1994
Nissan Caravan Van 1994

378,084 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

පැය 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Tata 1210 Lorry 1996
Tata 1210 Lorry 1996

150,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

පැය 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Ashok Leyland Tipper Timing 2006
Ashok Leyland Tipper Timing 2006

246,334 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Vanatte Van 2003
Nissan Vanatte Van 2003

200,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,475,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Vanette (Plas Buf) 1997
Nissan Vanette (Plas Buf) 1997

150,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,235,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Townace KR42 Van 1999
Toyota Townace KR42 Van 1999

175,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,560,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Ashok Leyland Turbo Intercooler 2010
Ashok Leyland Turbo Intercooler 2010

10,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,000,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan VRG Caravan 60 1980
Nissan VRG Caravan 60 1980

399,998 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 450,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Coaster 2010
Toyota Coaster 2010

110,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,500,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu Elf lorry 16.5 1999
Isuzu Elf lorry 16.5 1999

175,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,795,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!