වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 846 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Crew Cab 2014
Toyota Crew Cab 2014

98,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,900,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Suzuki carry 2015
Suzuki carry 2015

7,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,575,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu Lorry 1987
Isuzu Lorry 1987

250,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

විනාඩි 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Honda Vezel 2014
Honda Vezel 2014

48,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,880,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Ashok Leyland Bus Viking Nex 2018
Ashok Leyland Bus Viking Nex 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,250,000

පැය 1 යි
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu ELF 1999
Isuzu ELF 1999

155,855 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,100,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu ELF 2001
Isuzu ELF 2001

212,546 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,800,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu Nhr85y 2014
Isuzu Nhr85y 2014

128,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,400,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota KR 42 2000
Toyota KR 42 2000

125,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,050,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mitsubishi Mini cab 2005
Mitsubishi Mini cab 2005

71,550 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 875,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu ELF Lorry 1994
Isuzu ELF Lorry 1994

255,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,050,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Tata batta 2012
Tata batta 2012

82,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 825,000

පැය 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan NV200 VANNET 2014
Nissan NV200 VANNET 2014

29,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,550,000

පැය 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Ashok Leyland tiper 2005
Ashok Leyland tiper 2005

105,432 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

පැය 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu Elf Dump Truck 2015
Isuzu Elf Dump Truck 2015

16,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,625,000

පැය 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu Freezer 2007
Isuzu Freezer 2007

300,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

පැය 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mahindra maximo 2011
Mahindra maximo 2011

52,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 775,000

පැය 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Clipper Van 2017
Nissan Clipper Van 2017

10,720 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,580,000

පැය 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Townace 1999
Toyota Townace 1999

75,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

පැය 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mahindra Jeeto 2016
Mahindra Jeeto 2016

35,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 470,000

පැය 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mitsubishi Canter Lorry 1995
Mitsubishi Canter Lorry 1995

150,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,000,000

පැය 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu Crew Cab 1985
Isuzu Crew Cab 1985

150,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

පැය 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Vanette 1990
Nissan Vanette 1990

295,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,625,000

පැය 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Tata 709 Bus 2018
Tata 709 Bus 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,650,000

පැය 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mazda Bongo 2003
Mazda Bongo 2003

117,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,025,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mahindra maxsimo 2012
Mahindra maxsimo 2012

91,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 295,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota coaster 2008
Toyota coaster 2008

160,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,885,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!