වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 912 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Ashok Leyland Tiper 1618 2012
Ashok Leyland Tiper 1618 2012

230,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,575,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Suzuki Every 2018
Suzuki Every 2018

5,400 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,690,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Vanette 2000
Nissan Vanette 2000

150,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,500,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Suzuki Every Pc 2018
Suzuki Every Pc 2018

8,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,775,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Dimo Batta HP2 2017
Dimo Batta HP2 2017

9,100 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,175,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Caravan 1990
Nissan Caravan 1990

450,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Suzuki every 2011
Suzuki every 2011

65,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,185,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Tata 1613 bowser 2008
Tata 1613 bowser 2008

400,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,750,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Tata lorry 1613 2010
Tata lorry 1613 2010

150,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,375,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Civilian Bus 1992
Nissan Civilian Bus 1992

100,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Dimo Batta 5 Gear 2011
Dimo Batta 5 Gear 2011

62,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 765,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mitsubishi Mini Cabs cooler 2002
Mitsubishi Mini Cabs cooler 2002

150,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 980,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Suzuki (PG-××××) EVERY 2011
Suzuki (PG-××××) EVERY 2011

76,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,275,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Tata 1109 2011
Tata 1109 2011

150,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,500,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu ELF150 lorry 1987
Isuzu ELF150 lorry 1987

350,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,095,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Dimo Batta EX2 (TATA) 2015
Dimo Batta EX2 (TATA) 2015

56,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,150,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Twon Exac Loto 1993
Toyota Twon Exac Loto 1993

120,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,525,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Suzuki every 2001
Suzuki every 2001

150,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,435,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Suzuki Every 2014
Suzuki Every 2014

37,980 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,475,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan DUTSON 1982
Nissan DUTSON 1982

150,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 575,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mazda Bongo-vannet 2001
Mazda Bongo-vannet 2001

143,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,090,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Dolphin LH113 1991
Toyota Dolphin LH113 1991

200,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,625,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu fargo 1999
Isuzu fargo 1999

62,547 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota NOHA CR 42 2000
Toyota NOHA CR 42 2000

134,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,950,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Tata Dimo Lokka 2015
Tata Dimo Lokka 2015

75,850 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota KDH 200 super GL 2007
Toyota KDH 200 super GL 2007

151,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,800,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Atlas 1999
Nissan Atlas 1999

240,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!