වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - USA FULL GYM 2
USA FULL GYM 2

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,100,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Korean gym set
Korean gym set

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 850,000

පැය 1 යි
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Treadmills
Treadmills

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 60,000

පැය 1 යි
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Treadmill
Treadmill

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 80,000

පැය 1 යි
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - USA FULL GYM 2
USA FULL GYM 2

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,100,000

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Home gym set
Home gym set

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 30,000

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Eser spirit fitness
Eser spirit fitness

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 59,000

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Orbitrek exercise machine
Orbitrek exercise machine

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 23,000

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - New Balance DC580
New Balance DC580

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 15
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Bench with weight up to 10kg
Bench with weight up to 10kg

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 35,000

දින 15
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Elle bat
Elle bat

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,300

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Gym machine
Gym machine

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 380,000

දින 27
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Treadmill Set
Treadmill Set

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,300,000

දින 29
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - SS2 leather Bat
SS2 leather Bat

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,000

දින 30
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Bow and Arrows Imported Horse Bows
Bow and Arrows Imported Horse Bows

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 34,000

දින 34
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - High pulley
High pulley

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,500,000

දින 35
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Spin bicycles set
Spin bicycles set

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,300,000

දින 36
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Treadmill Set
Treadmill Set

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,300,000

දින 36
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Leg press Set
Leg press Set

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,300,000

දින 36
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Portable Camp Bed
Portable Camp Bed

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,250

දින 41
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Hockey Stick
Hockey Stick

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,000

දින 41
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Home gym
Home gym

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 35,000

දින 45
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Orbitrek (Elite Orbitrek)
Orbitrek (Elite Orbitrek)

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 50
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Leg press
Leg press

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 125,000

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!