දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කුරුණෑගල - Annex in Kurunegala
Annex in Kurunegala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, කොටස් සහ කාමර

Rs 19,500 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කුරුණෑගල - Annex for rent - Kurunegala
Annex for rent - Kurunegala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 11
කොටස් සහ කාමර-කුරුණෑගල - Annex with a property Kurunegala
Annex with a property Kurunegala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කුරුණෑගල - Annex for Rent in Kurunegala
Annex for Rent in Kurunegala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-කුරුණෑගල - Annex for rent in Kurunegala
Annex for rent in Kurunegala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-කුරුණෑගල - Annex for Rent in Kurunegala
Annex for Rent in Kurunegala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 40
කොටස් සහ කාමර-කුරුණෑගල - Annex for Rent in Kurunegala
Annex for Rent in Kurunegala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 42
කොටස් සහ කාමර-කුරුණෑගල - Furnished rooms at Mallawapitiya
Furnished rooms at Mallawapitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 46
කොටස් සහ කාමර-කුරුණෑගල - Room For Rent In Kurunegala
Room For Rent In Kurunegala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 47
කොටස් සහ කාමර-කුරුණෑගල - Rooms for ladies in Kurunegala
Rooms for ladies in Kurunegala

කාමර: 10+, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, කොටස් සහ කාමර

Rs 2,000 මසකට

දින 50

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!