දැන්විම් 9 න් 1-9 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කුරුණෑගල - Rooms For Rent - Kurunegala
Rooms For Rent - Kurunegala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කුරුණෑගල - Annex Kurunegala-Wilgoda Rd
Annex Kurunegala-Wilgoda Rd

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කුරුණෑගල - House for Rent Kurunegala
House for Rent Kurunegala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, කොටස් සහ කාමර

Rs 60,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-කුරුණෑගල - Upstair House for rent in kurunegala
Upstair House for rent in kurunegala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-කුරුණෑගල - 390 KADA KAMAMARA 3K KURUNEGALA
390 KADA KAMAMARA 3K KURUNEGALA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කුරුණෑගල, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-කුරුණෑගල - Rooms for rent in kurunegala. (for boys)
Rooms for rent in kurunegala. (for boys)

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 17
කොටස් සහ කාමර-කුරුණෑගල - Room for rent Kurunegala
Room for rent Kurunegala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 17
කොටස් සහ කාමර-කුරුණෑගල - Room For Rent Kurunegala
Room For Rent Kurunegala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 17
කොටස් සහ කාමර-කුරුණෑගල - Room For rent - Kurunagala
Room For rent - Kurunagala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 51

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!