දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කුරුණෑගල - සුදු බිත්ර
සුදු බිත්ර

කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 11

පැය 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කුරුණෑගල - පොල් වගාවට විශේෂිත කාබනික පොහොර
පොල් වගාවට විශේෂිත කාබනික පොහොර

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 600

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කුරුණෑගල - Coconut
Coconut

කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 60

දින 2
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කුරුණෑගල - Coconut( malu pol)
Coconut( malu pol)

කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 56

දින 6
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කුරුණෑගල - NEW LAKSHI SALT (LUNU)
NEW LAKSHI SALT (LUNU)

කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 500

දින 9
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කුරුණෑගල - Leli Pol
Leli Pol

කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 64

දින 20
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කුරුණෑගල - Coconut
Coconut

කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 65

දින 23
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කුරුණෑගල - Kathurumurunga
Kathurumurunga

කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 20

දින 23
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කුරුණෑගල - Malu pol
Malu pol

කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 65

දින 29
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කුරුණෑගල - Coconut
Coconut

කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 65

දින 30
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කුරුණෑගල - Fresh Ginger (Sri Lanka)
Fresh Ginger (Sri Lanka)

කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 450

දින 33
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කුරුණෑගල - Olive Oil 5 Litres
Olive Oil 5 Litres

කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 4,000

දින 34
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කුරුණෑගල - SOIL CONDITIONER
SOIL CONDITIONER

කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 220

දින 35
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කුරුණෑගල - Malu Pol
Malu Pol

කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 66

දින 40
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කුරුණෑගල - Malu pol
Malu pol

කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 70

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!