වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 156 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha Keyboard PSR S 970
Yamaha Keyboard PSR S 970

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 195,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha Keyboard
Yamaha Keyboard

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Bass Bin
Bass Bin

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - YAMAHA S775 / S975 EXPANSION PACKS
YAMAHA S775 / S975 EXPANSION PACKS

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Guitar
Guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 18,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha Keyboard PSR S 970
Yamaha Keyboard PSR S 970

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 195,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Roland G 70 Arrenger Key Board
Roland G 70 Arrenger Key Board

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 225,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Aesi performances pad pro
Aesi performances pad pro

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Kontack Libarary/Key Boards Tone
Kontack Libarary/Key Boards Tone

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Mixer amp 600w
Mixer amp 600w

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Guitar ( YAMHA classical )
Guitar ( YAMHA classical )

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Gibraltar avenger 2 double pedal
Gibraltar avenger 2 double pedal

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Morris box guitar
Morris box guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - ගිටාරයක්
ගිටාරයක්

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - DRUM STOOL
DRUM STOOL

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,500

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Mixer Amplifier
Mixer Amplifier

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 19,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - SPD 20x
SPD 20x

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Kontakt Library
Kontakt Library

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Pioneer Amplifier
Pioneer Amplifier

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,500

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - FLACON SNARE DRUM
FLACON SNARE DRUM

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,500

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Roland XP50
Roland XP50

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 65,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - DJ Console
DJ Console

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 110,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Sound System
Sound System

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 350,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - QSC Original Amp
QSC Original Amp

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 72,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Peavey Speaker Sale - Made in USA
Peavey Speaker Sale - Made in USA

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 520,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha Stage Custom Drum
Yamaha Stage Custom Drum

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 155,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!