වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 156 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Sound Monitor
Sound Monitor

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 80,000

පැය 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Bin & Top Empty Box
Bin & Top Empty Box

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

පැය 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Roland TD8 Drum Module
Roland TD8 Drum Module

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 66,000

පැය 9
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - SITAR KALKOTA
SITAR KALKOTA

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 43,500

සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Kontack Libarary/Key Boards Tone
Kontack Libarary/Key Boards Tone

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

පැය 12
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Dubal top
Dubal top

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

පැය 14
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Bass Bin El 1700
Bass Bin El 1700

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 115,000

පැය 14
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Bestler Violin
Bestler Violin

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Zoom GFX 8 Guitar Effect Processor
Zoom GFX 8 Guitar Effect Processor

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 26,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Sound Setup
Sound Setup

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,300,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - බොක්ස් ගිටාර්
බොක්ස් ගිටාර්

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Power amp 2400w
Power amp 2400w

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 40,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Medeli Electrict Drums
Medeli Electrict Drums

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 55,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - CASIO CTK 1550 KEY BOARD
CASIO CTK 1550 KEY BOARD

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,500

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - CASIO CTK 2250 KEY BOARD
CASIO CTK 2250 KEY BOARD

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 21,900

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha Japan Steel snare drum
Yamaha Japan Steel snare drum

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha f310 Semi acoustic guitar
Yamaha f310 Semi acoustic guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 18,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha Semi Acoustic Guitar
Yamaha Semi Acoustic Guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,500

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Imported Sound Craft Mixer
Imported Sound Craft Mixer

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 60,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Kontack Libarary/Key Boards Tone
Kontack Libarary/Key Boards Tone

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Roland spd 20
Roland spd 20

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 145,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha Mixer
Yamaha Mixer

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 60,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - DRUM STOOL
DRUM STOOL

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,500

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Behringer XENYX X 1222 mixer
Behringer XENYX X 1222 mixer

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Mixer with power amp
Mixer with power amp

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!