වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 197 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Mixer Baringer
Mixer Baringer

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Lead Guitar
Lead Guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 40,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Zoom Gfx 8
Zoom Gfx 8

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 31,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - YAMAHA PSR S 670 KEYBOARD Case & Stand
YAMAHA PSR S 670 KEYBOARD Case & Stand

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 100,000

සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Bass bin
Bass bin

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 38,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Perl bass dram
Perl bass dram

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Roland TD8 Drum Module
Roland TD8 Drum Module

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 73,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha s770
Yamaha s770

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 160,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Box Guitar New
Box Guitar New

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Sound System
Sound System

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 450,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - DJ Console
DJ Console

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Roland spd s
Roland spd s

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 65,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - QSC AMPLIFIER
QSC AMPLIFIER

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Double face led moving heads
Double face led moving heads

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - වයලීන්
වයලීන්

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - DRUM STOOL
DRUM STOOL

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,500

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha f310 with electric unit
Yamaha f310 with electric unit

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 19,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Kontack Libarary/Key Boards Tone
Kontack Libarary/Key Boards Tone

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamah Keyboard 970 expension
Yamah Keyboard 970 expension

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Alto Saxophone
Alto Saxophone

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - PSR 910 Keyboard
PSR 910 Keyboard

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 112,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Midi keyboard
Midi keyboard

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - FALCON SNARE DRUM
FALCON SNARE DRUM

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,900

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Bass bin
Bass bin

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 38,500

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Midi octapad
Midi octapad

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!