වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 495 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj CT100 2018
Bajaj CT100 2018

14,898 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 144,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio Dlx Digital 2019
Honda Dio Dlx Digital 2019

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 81,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Scooty Pep 2010
TVS Scooty Pep 2010

42,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

විනාඩි 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

15,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio Blue White Led 2018
Honda Dio Blue White Led 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 51,900

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Suzuki GN 125 Black 2016
Suzuki GN 125 Black 2016

50,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 450,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Super Club 4 Gear 2016
Honda Super Club 4 Gear 2016

21,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda PCX Black 2015
Honda PCX Black 2015

12,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 450,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Suzuki Choi Nori 2017
Suzuki Choi Nori 2017

500 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio Red 2015
Honda Dio Red 2015

17,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Little Cub Silver 2017
Honda Little Cub Silver 2017

17,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Little Cub Green 2017
Honda Little Cub Green 2017

1,700 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

30,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 163,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio Yellow New Led 2018
Honda Dio Yellow New Led 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 51,900

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj CT100 2014
Bajaj CT100 2014

41,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

22,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 153,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

39,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Discover 150 2011
Bajaj Discover 150 2011

40,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj CT100 2014
Bajaj CT100 2014

37,548 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio Red Led Drl 2019
Honda Dio Red Led Drl 2019

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 76,470

පැය 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2012
Honda Dio 2012

38,251 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Discover 100 2011
Bajaj Discover 100 2011

58,882 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Splender 2012
Hero Splender 2012

54,289 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Demak DTM 2016
Demak DTM 2016

9,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Discover 150 2010
Bajaj Discover 150 2010

74,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Little Cub 2015
Honda Little Cub 2015

18,700 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Discover Orginel bike 2009
Bajaj Discover Orginel bike 2009

38,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!