වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 260 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - WHEEL LOADER-KOMATSU 505
WHEEL LOADER-KOMATSU 505

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,375,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - KOBELCO SK03N2 EXCAVATOR
KOBELCO SK03N2 EXCAVATOR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,775,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - IMT 539 Tractor
IMT 539 Tractor

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 400,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - FURUKAWA FL 60A WHEEL LOADER
FURUKAWA FL 60A WHEEL LOADER

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,790,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Komatsu 510-5 Wheel loader
Komatsu 510-5 Wheel loader

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,890,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Nissan 3Ton Forklift
Nissan 3Ton Forklift

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,375,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Massey Ferguson DL Tractor
Massey Ferguson DL Tractor

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 900,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Komatsu pc 30 avence
Komatsu pc 30 avence

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,375,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Harvester
Harvester

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 750,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Caterpillar
Caterpillar

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,675,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Komatsu D30S Dulldozer
Komatsu D30S Dulldozer

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,700,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Komatsu Patrol Fork lift
Komatsu Patrol Fork lift

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 900,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Yanmar YB 50 Excavator
Yanmar YB 50 Excavator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,800,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Toyota 2.5ton fork lift
Toyota 2.5ton fork lift

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 875,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Bobcat TCM 725
Bobcat TCM 725

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,350,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - IHI IS30S EXCAVATOR
IHI IS30S EXCAVATOR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,100,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - CAT E 70 excavator
CAT E 70 excavator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,600,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - KOMATSU PC 120 - 2 EXCAVATOR
KOMATSU PC 120 - 2 EXCAVATOR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,300,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Excavator 30
Excavator 30

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,750,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Ford 3000 Tractor 1968
Ford 3000 Tractor 1968

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 200,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Massey Ferguson 240 Tractor
Massey Ferguson 240 Tractor

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 825,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Excavater komatsu
Excavater komatsu

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 490,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Yanmar B37 Excavator
Yanmar B37 Excavator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,750,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Toyota BobCat jobson
Toyota BobCat jobson

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,200,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Mahindra 575DI
Mahindra 575DI

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 475,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Izuzu Foward Truck
Izuzu Foward Truck

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,500,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - KOBELCO SK032-EXCAVATOR
KOBELCO SK032-EXCAVATOR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,675,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!