දැන්විම් 141 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Koku nagula ඉන්ග්ලිස් කොකු නගුල
Koku nagula ඉන්ග්ලිස් කොකු නගුල

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 100,000

පැය 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota water pump
Kubota water pump

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 15,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Dendrobium Orchid Plants
Dendrobium Orchid Plants

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - kubota harvester DC 68
kubota harvester DC 68

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,200,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Green House Nets
Green House Nets

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 7,500

දින 1
ආහාර-කුරුණෑගල - Cassava
Cassava

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 40

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota DC 68
Kubota DC 68

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,200,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Bancock Manel
Bancock Manel

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - ස්ට්‍රෝබෙරි පැල
ස්ට්‍රෝබෙරි පැල

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 2
Obage pol gannawa

කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

දින 2
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mubota havester
Mubota havester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 610,000

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Orchids
Orchids

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mubota
Mubota

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 775,000

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Bankok dendrobium orchids
Bankok dendrobium orchids

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Orchid plants
Orchid plants

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 5
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconuts
Coconuts

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 35

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Thekka pela ..
Thekka pela ..

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 40

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Redlady papaya gaslabu pala
Redlady papaya gaslabu pala

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 6
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - කෘෂිකාර්මික දියර ඉසින යන්ත්‍රය
කෘෂිකාර්මික දියර ඉසින යන්ත්‍රය

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 18,000

දින 7
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - GRASS CUTTER
GRASS CUTTER

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 165,000

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - රෙඩ් ලේඩි පැපොල් පැල
රෙඩ් ලේඩි පැපොල් පැල

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - තිබ්බටු පැල.
තිබ්බටු පැල.

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 12

දින 7
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota
Kubota

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 400,000

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - waterlily bankok verities
waterlily bankok verities

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Waterlily bankok verities
Waterlily bankok verities

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!