දැන්විම් 129 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota DC 68
Kubota DC 68

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,150,000

දින 1
ආහාර-කුරුණෑගල - පොල් පැණි
පොල් පැණි

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 300

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Dansia Super Combine Harvester
Dansia Super Combine Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 575,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - KUBOTA K550A HAND TRACTOR
KUBOTA K550A HAND TRACTOR

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 230,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - KUBOTA SMALL HAND TRACTORS-බින්කුන්ඩා
KUBOTA SMALL HAND TRACTORS-බින්කුන්ඩා

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 40,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Yanmar Small Hand Tractor-(බින්කුන්ඩා)
Yanmar Small Hand Tractor-(බින්කුන්ඩා)

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 65,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - සුදුහදුන් පැල
සුදුහදුන් පැල

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,200

දින 2
ආහාර-කුරුණෑගල - Virgin Coconut Oil
Virgin Coconut Oil

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 500

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Thibbatu Pela
Thibbatu Pela

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Plants-Green Gifts-indoor plants
Plants-Green Gifts-indoor plants

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 5
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconut
Coconut

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 48

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - සුදුහදුන් පැල
සුදුහදුන් පැල

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,200

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Orchid Plants
Orchid Plants

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 6
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Shaktiman Rotavator
Shaktiman Rotavator

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 130,000

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Kesel pala
Kesel pala

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 7
ආහාර-කුරුණෑගල - Kaju Madha
Kaju Madha

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 2,500

දින 8
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - John Deer rotary
John Deer rotary

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 98,000

දින 8
ආහාර-කුරුණෑගල - Pure CoConut Oil
Pure CoConut Oil

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 130

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Nai miris mother plant
Nai miris mother plant

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 10
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mubota hawatar 220
Mubota hawatar 220

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 425,000

දින 10
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Goyam kapana Yanthra
Goyam kapana Yanthra

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,050,000

දින 11
ආහාර-කුරුණෑගල - Puhul ( පුහුල් )
Puhul ( පුහුල් )

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 10

දින 11
ආහාර-කුරුණෑගල - Puhul ( පුහුල් )
Puhul ( පුහුල් )

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 15

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Nai miris pela
Nai miris pela

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Dendrobium Seedling Plants
Dendrobium Seedling Plants

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 130

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!