දැන්විම් 107 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Tractor koku nagual
Tractor koku nagual

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 55,000

පැය 3
ආහාර-කුරුණෑගල - පෙති පාන්
පෙති පාන්

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 200

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - ට්‍රැක්ටර නගුල
ට්‍රැක්ටර නගුල

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 60,000

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කුරුණෑගල - Coconut
Coconut

කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 60

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Harvester With Trailer
Harvester With Trailer

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Lips tick plants
Lips tick plants

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - CIC Tsunami Kamatha
CIC Tsunami Kamatha

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 325,000

දින 1
ආහාර-කුරුණෑගල - Cavendish banana
Cavendish banana

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 180

දින 2
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Grass Chopper
Grass Chopper

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 57,000

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කුරුණෑගල - Coconut( malu pol)
Coconut( malu pol)

කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 56

දින 4
ආහාර-කුරුණෑගල - පොලොස්
පොලොස්

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 40

දින 4
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconut
Coconut

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 55

දින 6
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - BILANG-4LZ-2.0 COMBINE HARVESTER
BILANG-4LZ-2.0 COMBINE HARVESTER

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 800,000

දින 6
ආහාර-කුරුණෑගල - Red / White Eggs
Red / White Eggs

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 12

දින 7
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කුරුණෑගල - NEW LAKSHI SALT (LUNU)
NEW LAKSHI SALT (LUNU)

කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 500

දින 7
ආහාර-කුරුණෑගල - Broiler chicken
Broiler chicken

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 330

දින 7
Need coconuts

කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Coleus plants
Coleus plants

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 40

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Orchids plants
Orchids plants

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 13
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota 68
Kubota 68

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 775,000

දින 14
ආහාර-කුරුණෑගල - කජුමද
කජුමද

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 500

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - තිබ්බටු පැල.
තිබ්බටු පැල.

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 12

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - රෙඩ්ලේඩි ගස්ලබු පැල
රෙඩ්ලේඩි ගස්ලබු පැල

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 14
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Agrotech harvester
Agrotech harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Anthurium
Anthurium

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 140,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!