දැන්විම් 128 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - සරු අස්වැන්නකින් ඉහල අදායමකට ලෙමන්
සරු අස්වැන්නකින් ඉහල අදායමකට ලෙමන්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 220

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ආහාර-කුරුණෑගල - Cadburry DairyMilk 100g
Cadburry DairyMilk 100g

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 350

පැය 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - සුදු හදුන් පැල
සුදු හදුන් පැල

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60

පැය 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - සරු අස්වැන්නකින් ඉහල අදායමකට ලෙමන්
සරු අස්වැන්නකින් ඉහල අදායමකට ලෙමන්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 220

පැය 7
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mubota harvester
Mubota harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 1
ආහාර-කුරුණෑගල - Pure CoConut Oil
Pure CoConut Oil

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 335

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - DISH NAGULAK
DISH NAGULAK

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 75,000

දින 1
ආහාර-කුරුණෑගල - පොල් ගෙඩි
පොල් ගෙඩි

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 44

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - combine harvester
combine harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,500,000

දින 1
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconut (malu pol)
Coconut (malu pol)

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 45

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Thai waterlily
Thai waterlily

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Cane palm
Cane palm

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 550

දින 2
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconut
Coconut

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 50

දින 2
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota dc70
Kubota dc70

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,500,000

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - PalmTrees
PalmTrees

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,000

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Three Potted Cypress Plants
Three Potted Cypress Plants

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,000

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Dendrobium species
Dendrobium species

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,000

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Dendrobium seedling size plants
Dendrobium seedling size plants

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 120

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Comdain harvester
Comdain harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 4
ආහාර-කුරුණෑගල - පේර..
පේර..

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 100

දින 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කුරුණෑගල - Goat Manure (pohora)
Goat Manure (pohora)

කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 10

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Yellow Tropical Waterlily
Yellow Tropical Waterlily

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Pink Suwanna Waterlily
Pink Suwanna Waterlily

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 4,000

දින 5
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconuts (13inch+)
Coconuts (13inch+)

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 55

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Kubuk pala
Kubuk pala

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Cichia gold
Cichia gold

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 4,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!