දැන්විම් 152 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - වාණිජ ඉගුරු වගා ව්‍යාපෘති
වාණිජ ඉගුරු වගා ව්‍යාපෘති

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 550

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ආහාර-කුරුණෑගල - coconuts
coconuts

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 42

පැය 6
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mubota Combine Harvester
Mubota Combine Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 380,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - ගොයම් කපන යන්න්‍රයක්
ගොයම් කපන යන්න්‍රයක්

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

දින 1
දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Fox Tail Plants
Fox Tail Plants

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 80

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - බීජ ඉගුරැ
බීජ ඉගුරැ

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - පොල් පැල (Coconut Plants)
පොල් පැල (Coconut Plants)

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 45

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - නීරෝගී ඉගුරු බීජ - Ginger Seeds
නීරෝගී ඉගුරු බීජ - Ginger Seeds

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - දෙල් පැල
දෙල් පැල

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Kubota K550 Hand Tractor
Kubota K550 Hand Tractor

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 230,000

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Hand Soil Digging Machine (Kubota)
Hand Soil Digging Machine (Kubota)

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 40,000

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mubota Combine Harvester
Mubota Combine Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,200,000

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - New Land Combine Harvester
New Land Combine Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,600,000

දින 3
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconuts
Coconuts

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 38

දින 4
ආහාර-කුරුණෑගල - පොල් 2000
පොල් 2000

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 40

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Iguru Beeja
Iguru Beeja

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - අන්නාසි පැල
අන්නාසි පැල

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Grass Cuter
Grass Cuter

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 9,000

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - TAFE 45 DI
TAFE 45 DI

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 900,000

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Sudu Hadun Pela
Sudu Hadun Pela

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60

දින 5
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Harvester
Harvester

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,030,000

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Bird Nest
Bird Nest

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 6
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Mubota Havester 2014
Mubota Havester 2014

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

දින 6
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - DN-XIA SUPPER - 2200
DN-XIA SUPPER - 2200

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 600,000

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Dendrobium Seedling Plants
Dendrobium Seedling Plants

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 130

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!