දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ආහාර

ආහාර-කුරුණෑගල - කජු මද
කජු මද

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 2,300

දින 1
ආහාර-කුරුණෑගල - කරවල ව්කිනිමට
කරවල ව්කිනිමට

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 600

දින 8
ආහාර-කුරුණෑගල - පොල් ගෙඩි..
පොල් ගෙඩි..

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 42

දින 10
ආහාර-කුරුණෑගල - dairy milk and mars cocholate
dairy milk and mars cocholate

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 320

දින 11
ආහාර-කුරුණෑගල - පොල් විකිනිමට
පොල් විකිනිමට

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 48

දින 15
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconut
Coconut

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 49

දින 16
ආහාර-කුරුණෑගල - ලුණු දෙහි
ලුණු දෙහි

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 20

දින 17
ආහාර-කුරුණෑගල - CASEW
CASEW

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 2,600

දින 18
ආහාර-කුරුණෑගල - Palm oil - ෆාම් තෙල්
Palm oil - ෆාම් තෙල්

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 270

දින 20
ආහාර-කුරුණෑගල - Duriyan
Duriyan

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 200

දින 24
ආහාර-කුරුණෑගල - Bee Honey
Bee Honey

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 2,500

දින 24
ආහාර-කුරුණෑගල - Pure CoConut Oil
Pure CoConut Oil

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 335

දින 29
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconut
Coconut

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 50

දින 31
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconuts (13inch+)
Coconuts (13inch+)

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 55

දින 33
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconut oil
Coconut oil

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 310

දින 36
ආහාර-කුරුණෑගල - Kaju mada
Kaju mada

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 2,700

දින 37
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconut
Coconut

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 50

දින 38
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconut
Coconut

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 46

දින 38
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconut
Coconut

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 50

දින 41
ආහාර-කුරුණෑගල - Leli kaju
Leli kaju

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 400

දින 44
ආහාර-කුරුණෑගල - Mee pani
Mee pani

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 1,200

දින 44
ආහාර-කුරුණෑගල - Puhul gedi
Puhul gedi

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 1,000

දින 45
ආහාර-කුරුණෑගල - Pringles Potato Chips
Pringles Potato Chips

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 350

දින 46
ආහාර-කුරුණෑගල - coconut (malu pol)
coconut (malu pol)

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 50

දින 47
ආහාර-කුරුණෑගල - Anchor Full Cream Milk Powder
Anchor Full Cream Milk Powder

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 2,550

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!