දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ආහාර

ආහාර-කුරුණෑගල - Malu pol
Malu pol

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 42

දින 1
ආහාර-කුරුණෑගල - Banana
Banana

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 55

දින 1
ආහාර-කුරුණෑගල - Mayyokka vkinimata
Mayyokka vkinimata

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 18

දින 2
ආහාර-කුරුණෑගල - ෆෑන් කේක්,වඩේ,පිට්ටු.රයිස්&කරි.etc
දින 4
ආහාර-කුරුණෑගල - පොල් ගෙඩි
පොල් ගෙඩි

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 42

දින 5
ආහාර-කුරුණෑගල - Kaju mada thoga ha sillarata
Kaju mada thoga ha sillarata

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 2,400

දින 6
ආහාර-කුරුණෑගල - Fresh Chicken - නැවුම් කුකුල් මස්
Fresh Chicken - නැවුම් කුකුල් මස්

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 400

දින 9
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconuts
Coconuts

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 50

දින 11
ආහාර-කුරුණෑගල - Red Lady papaya
Red Lady papaya

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 40

දින 11
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconut ( Malu Pol)
Coconut ( Malu Pol)

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 39

දින 16
ආහාර-කුරුණෑගල - Manyokka -Manioc cassava
Manyokka -Manioc cassava

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 45

දින 17
ආහාර-කුරුණෑගල - Cashew
Cashew

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 460

දින 17
ආහාර-කුරුණෑගල - මාලු පොල්
මාලු පොල්

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 38

දින 18
ආහාර-කුරුණෑගල - Peanuts for sale
Peanuts for sale

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 250

දින 23
ආහාර-කුරුණෑගල - Cocunut
Cocunut

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 50

දින 24
ආහාර-කුරුණෑගල - Manyokka
Manyokka

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 60

දින 25
ආහාර-කුරුණෑගල - Cassava
Cassava

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 40

දින 30
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconuts
Coconuts

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 40

දින 34
ආහාර-කුරුණෑගල - Farm white egg thoga
Farm white egg thoga

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 16

දින 40

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!