දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ආහාර

ආහාර-කුරුණෑගල - Cavendish banana
Cavendish banana

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 180

පැය 10
ආහාර-කුරුණෑගල - පෙති පාන්
පෙති පාන්

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 200

ආහාර-කුරුණෑගල - පොලොස්
පොලොස්

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 40

දින 2
ආහාර-කුරුණෑගල - Coconut
Coconut

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 55

දින 3
ආහාර-කුරුණෑගල - Red / White Eggs
Red / White Eggs

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 12

දින 4
ආහාර-කුරුණෑගල - Broiler chicken
Broiler chicken

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 330

දින 4
ආහාර-කුරුණෑගල - කජුමද
කජුමද

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 500

දින 12
ආහාර-කුරුණෑගල - Toblerone chocolates
Toblerone chocolates

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 170

දින 17
ආහාර-කුරුණෑගල - පුහුල් දොසි
පුහුල් දොසි

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 250

දින 27
ආහාර-කුරුණෑගල - කොස් පොලොස්
කොස් පොලොස්

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 100

දින 29
ආහාර-කුරුණෑගල - Kurakkan Flour
Kurakkan Flour

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 110

දින 30
ආහාර-කුරුණෑගල - Wedding cakes
Wedding cakes

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 80

දින 32
ආහාර-කුරුණෑගල - Bimmal
Bimmal

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 70

දින 40
ආහාර-කුරුණෑගල - පොල් තෙල්
පොල් තෙල්

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 380

දින 40
ආහාර-කුරුණෑගල - කොමඩු
කොමඩු

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 130

දින 47
ආහාර-කුරුණෑගල - Egg (red) Rathu biththara
Egg (red) Rathu biththara

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 12

දින 49
ආහාර-කුරුණෑගල - Potato (ලංකා අල)
Potato (ලංකා අල)

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 110

දින 52
ආහාර-කුරුණෑගල - Almarai cheese
Almarai cheese

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 325

දින 55
ආහාර-කුරුණෑගල - Super tea
Super tea

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 650

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!