වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial Property for Rent - Galgamuwa
Commercial Property for Rent - Galgamuwa

1,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,400,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Property For Sale Ibbagamuwa
Property For Sale Ibbagamuwa

350 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,500,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Shop to sell Kurunegala Shopping Complex
Shop to sell Kurunegala Shopping Complex

300 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,800,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial Property for Rent - Galgamuwa
Commercial Property for Rent - Galgamuwa

1,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,400,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Property for sale in Mawathagma
Property for sale in Mawathagma

2,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,500,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Property for Sale Kurunegala
Property for Sale Kurunegala

396 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,000,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Industrial Park Building Sale Kurunegala
Industrial Park Building Sale Kurunegala

12,500 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 66,000,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - The Oil Mill for Sale - Kuliyapitiya
The Oil Mill for Sale - Kuliyapitiya

23,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 120,000,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building For Sale in Kurunegala
Building For Sale in Kurunegala

1,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,500,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Hotel and Banquet hall for sale - Giriulla
Hotel and Banquet hall for sale - Giriulla

9,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 60,000,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial building for sale Gokarella
Commercial building for sale Gokarella

11,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Land with Rice Mill sale-Kurunegala
Land with Rice Mill sale-Kurunegala

3,900 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - අගනා ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල - Giriulla
අගනා ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල - Giriulla

2,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,500,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building for Sale - Kurunegala
Building for Sale - Kurunegala

7,900 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 75,000,000

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Rice mill for sale - Giriuilla
Rice mill for sale - Giriuilla

10,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 29,000,000

දින 22
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Restaurant for sale in Nikaweratiya
Restaurant for sale in Nikaweratiya

2,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 27,500,000

දින 23
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Kurunegala Building for sale
Kurunegala Building for sale

2,100 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 11,500,000

දින 26
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Shop for Sale Kurunegala
Shop for Sale Kurunegala

1,950 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 29
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Factory for sale in giriulla
Factory for sale in giriulla

75,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 210,000,000

දින 31
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building for Sale Kurunegala Town
Building for Sale Kurunegala Town

108 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 10,000,000

දින 36
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building For Sale In Dampalassa
Building For Sale In Dampalassa

640 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,200,000

දින 42
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial building with Residences
Commercial building with Residences

1,600 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,500,000

දින 44
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building for sale in Kurunegala
Building for sale in Kurunegala

3,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,500,000

දින 47
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල විකිණීමට|කුරුණෑගල
ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල විකිණීමට|කුරුණෑගල

1,850 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 12,000,000

දින 48
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building for sale in Kurunegala
Building for sale in Kurunegala

2,300 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 26,000,000

දින 50
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Shop For sale in Kurunegala
Shop For sale in Kurunegala

300 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,000,000

දින 50

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!