වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial property in Ibbagamuwa
Commercial property in Ibbagamuwa

1,500 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - GUEST HOUSE FOR SALE PANNALA
GUEST HOUSE FOR SALE PANNALA

4,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 14,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Shop For Sale in Pannala
Shop For Sale in Pannala

800 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,500,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building for sale in Hettipola
Building for sale in Hettipola

1,440 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 28,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Filling station for sale Kurunagala
Filling station for sale Kurunagala

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 200,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial property in Ibbagamuwa
Commercial property in Ibbagamuwa

1,500 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,500,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial Property in Kuliyapitiya
Commercial Property in Kuliyapitiya

10,300 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,000,000

දින 13
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Banquet hall and hotel Kurunegala
Banquet hall and hotel Kurunegala

12,796 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,000,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Factory in Kurunegala
Factory in Kurunegala

43,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,000,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Factory premises for sale in Kurunegala
Factory premises for sale in Kurunegala

26,572 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 20
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building for sale in Kurunegala
Building for sale in Kurunegala

1,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 20
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building for Sale in Kurunegala Town
Building for Sale in Kurunegala Town

5,800 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 47,000,000

දින 23
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Hotel for Sale in Kurunegala
Hotel for Sale in Kurunegala

10,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 62,000,000

දින 24
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - SLTDA approved hotel for sale Giriulla
SLTDA approved hotel for sale Giriulla

100,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 175,000,000

දින 30
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building for sale in melsiripura
Building for sale in melsiripura

13,500 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 35
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial Building in Polgahawela
Commercial Building in Polgahawela

1,500 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,000,000

දින 36
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building for sale in Kurunegala
Building for sale in Kurunegala

4,800 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,650,000

දින 39
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building for sale in kurunegala
Building for sale in kurunegala

3,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 36,000,000

දින 39
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - COCO PEAT FACTORY - KULIYAPITIYA
COCO PEAT FACTORY - KULIYAPITIYA

150,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 80,000,000

දින 40
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Shop Space - Kuliyapitiya
Shop Space - Kuliyapitiya

1,700 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,000,000

දින 40
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Businass Plase With House in Alawwa
Businass Plase With House in Alawwa

8,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 85,000,000

දින 42
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විකිණීම කුරුදැල්පොත
ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විකිණීම කුරුදැල්පොත

3,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,000,000

දින 50
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building For Sale In Kurunegala Town
Building For Sale In Kurunegala Town

2,250 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 19,000,000

දින 54
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Garment factory sale kurunagala
Garment factory sale kurunagala

3,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!