වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building facing To Main Rd - Alawwa
Building facing To Main Rd - Alawwa

3,400 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building for Sale in Kurunegala - Kiriwawla.
Building for Sale in Kurunegala - Kiriwawla.

3,400 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 18,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - 3 Floors Commercial Building for Sale - Giriulla
3 Floors Commercial Building for Sale - Giriulla

1,987 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 23,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial Property for Sale - Mawathagama
Commercial Property for Sale - Mawathagama

6,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Ceypetco Filling Station
Ceypetco Filling Station

3,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 12,500,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - කඩකාමරය සමග ඉඩම විකිනීමට - වාරියපොළ
කඩකාමරය සමග ඉඩම විකිනීමට - වාරියපොළ

700 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 10,125,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - පර්චස් 55 ව්‍යාපාරික ස්ථානය ඉක්මනින් - විකිණීමට නාරම්මල
පර්චස් 55 ව්‍යාපාරික ස්ථානය ඉක්මනින් - විකිණීමට නාරම්මල

14,973 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building for Sale in Kuliyapitiya Town.
Building for Sale in Kuliyapitiya Town.

5,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 52,500,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Restaurant for Sale in Wariyapola
Restaurant for Sale in Wariyapola

300 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Hotel for Sale in Wariyapola
Hotel for Sale in Wariyapola

3,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 27,000,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Yogurt & ice cream Company
Yogurt & ice cream Company

20 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 29,500,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building facing To Main Rd - Alawwa
Building facing To Main Rd - Alawwa

3,400 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Rice mill for sale in Kurunagala
Rice mill for sale in Kurunagala

1 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000,000

දින 13
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial building for sale Mawathagama
Commercial building for sale Mawathagama

2,400 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,000,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial Property for Sale in Galgamuwa
Commercial Property for Sale in Galgamuwa

2,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Shoe Shop For Sale With Business And Shoes Stocks - Kurunegala
Shoe Shop For Sale With Business And Shoes Stocks - Kurunegala

180 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,000,000

දින 20
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building for Sale - Galgamuwa
Building for Sale - Galgamuwa

1,320 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,800,000

දින 23
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Warehouse/storage for sale in Kurunegala
Warehouse/storage for sale in Kurunegala

4,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,000,000

දින 23
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Shop for sales in Kurunegala city- MC Plaza
Shop for sales in Kurunegala city- MC Plaza

192 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,295,000

දින 24
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building for sale in Kurunegala
Building for sale in Kurunegala

1,080 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 41,000,000

දින 28
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Service station sale - Kurunegala
Service station sale - Kurunegala

7,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 11,500,000

දින 30
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial Building for sale in Wariyapola
Commercial Building for sale in Wariyapola

1,600 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 14,000,000

දින 30
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Rice Mill with land for sale Kurunegala - Maho
Rice Mill with land for sale Kurunegala - Maho

10,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 31
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial Building for sale in Trincomalee
Commercial Building for sale in Trincomalee

1,100 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 14,000,000

දින 32
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial Property For Sale in - Kurunegala
Commercial Property For Sale in - Kurunegala

300 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,900,000

දින 32
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Vehicle Service Staion - Kuliyapitiya
Vehicle Service Staion - Kuliyapitiya

27,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,900,000

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!