වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 66 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan Vre24 1990
Nissan Caravan Vre24 1990

180,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,510,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace Lorry 2003
Toyota Townace Lorry 2003

171,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KR42 (Petrol) 2006
Toyota KR42 (Petrol) 2006

97,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,985,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Single Wheel 2012
Isuzu Single Wheel 2012

92,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,250,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Honda acty 1999
Honda acty 1999

115,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Honda Lorry 2007
Honda Lorry 2007

50,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 875,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace Lorry 2003
Toyota Townace Lorry 2003

171,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace 1987
Toyota Townace 1987

310,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,430,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata DIMO BATTA EX 2 2013
Tata DIMO BATTA EX 2 2013

31,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 935,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH High Roof 222 2006
Toyota KDH High Roof 222 2006

200,200 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,700,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Maruti Omini 2003
Maruti Omini 2003

85,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 650,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu fargo 1993
Isuzu fargo 1993

43,532 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,190,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH petrol 2012
Toyota KDH petrol 2012

140,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,785,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota LH113 Dolpin 1990
Toyota LH113 Dolpin 1990

270,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,825,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Micro KDH 2011
Micro KDH 2011

140,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,550,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH200 2007
Toyota KDH200 2007

336,594 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,500,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan Vre24 1990
Nissan Caravan Vre24 1990

180,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,510,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Canter tipper 1993
Mitsubishi Canter tipper 1993

160,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,475,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC LORRY DOUBLE WHEEL 2019
JAC LORRY DOUBLE WHEEL 2019

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,190,000

දින 20
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Motor Lorry 2004
Isuzu Motor Lorry 2004

305,584 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Canter 1999
Mitsubishi Canter 1999

121,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,425,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Micro Tourer 2011
Micro Tourer 2011

140,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,350,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Bongo Browny 1998
Mazda Bongo Browny 1998

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,875,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton Poton 2008
Foton Poton 2008

73,981 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 786,800

දින 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan QD32 1999
Nissan Caravan QD32 1999

450,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,150,000

දින 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Serina FX 1994
Nissan Serina FX 1994

260,058 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

දින 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi L300 PO15 2011
Mitsubishi L300 PO15 2011

165,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,175,000

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!