වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 64 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH SUPERGL PEARL 2015
Toyota KDH SUPERGL PEARL 2015

81,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,590,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC 12ft 2017
JAC 12ft 2017

374 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,225,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH SUPERGL PURPLE 2015
Toyota KDH SUPERGL PURPLE 2015

69,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,590,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki every 2017
Suzuki every 2017

7,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,625,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY 2017
Suzuki EVERY 2017

3,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,675,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda bongo 2012
Mazda bongo 2012

136,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 380,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 207 Bullet 2012
Tata 207 Bullet 2012

60,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,190,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Van 2015
Suzuki Every Van 2015

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan Highroof 1990
Nissan Caravan Highroof 1990

172,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,965,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2015
Suzuki Every 2015

22,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki carry 2001
Suzuki carry 2001

185,321 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 675,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF Tipper 1997
Isuzu ELF Tipper 1997

125,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton double 2014
Foton double 2014

48,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,000,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette 1992
Nissan Vanette 1992

220,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,275,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton BJ1049 2017
Foton BJ1049 2017

0 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,900,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata SUPER ACE 2013
Tata SUPER ACE 2013

990,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,300,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan clipper 2015
Nissan clipper 2015

33,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,225,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every DR 17V Van 2015
Suzuki Every DR 17V Van 2015

19,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH SUPERGL PEARL 2015
Toyota KDH SUPERGL PEARL 2015

81,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,590,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KR 42 NOAH 2007
Toyota KR 42 NOAH 2007

96,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,225,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Largo 1988
Nissan Largo 1988

201,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,300,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2015
Suzuki Every 2015

18,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,675,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Van 2015
Suzuki Every Van 2015

19,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan cliper mini van 2018
Nissan cliper mini van 2018

21,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,190,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra Maximo plus 2013
Mahindra Maximo plus 2013

47,120 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 845,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Buddy 2014
Suzuki Every Buddy 2014

72,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,325,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!