වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 68 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Browny 2006
Mazda Browny 2006

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota townace 1998
Toyota townace 1998

184,699 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Hino rainbow 1988
Hino rainbow 1988

157,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KR42 1998
Toyota KR42 1998

125,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,660,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan bus 2011
Nissan bus 2011

90,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,200,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi mini van 2000
Mitsubishi mini van 2000

118,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,475,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan 1989
Nissan Caravan 1989

153,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,585,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra Bolero 2016
Mahindra Bolero 2016

36,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,625,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Serena 1997
Nissan Serena 1997

200,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,290,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi DELICA PO5 1988
Mitsubishi DELICA PO5 1988

175,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,565,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin LH 113 Van 1991
Toyota Dolphin LH 113 Van 1991

322,321 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,100,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace Noha 1997
Toyota Townace Noha 1997

90,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Renault 460 dxi 2013
Renault 460 dxi 2013

520,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,200,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Mitsubushi Crew Cab 2001
Mitsubishi Mitsubushi Crew Cab 2001

140,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,300,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota two cab 1998
Toyota two cab 1998

90,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,850,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi L300 PO6(Petrol) 2000
Mitsubishi L300 PO6(Petrol) 2000

212,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,975,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton BJ1031 2018
Foton BJ1031 2018

0 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,275,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Delica L300 1979
Mitsubishi Delica L300 1979

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 700,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Renalt 2012
Renalt 2012

490,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,600,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Diana 1996
Toyota Diana 1996

23,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,195,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF Crew cab 1979
Isuzu ELF Crew cab 1979

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,175,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata MARCOPOLO 2010
Tata MARCOPOLO 2010

124,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota cr 42 townace 1999
Toyota cr 42 townace 1999

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,700,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KR42 1999
Toyota KR42 1999

245,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,450,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace CR27 1993
Toyota Townace CR27 1993

200,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,995,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!