දැන්විම් 389 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - House For Rent - Kottawa
House For Rent - Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Land for Sale in Kottawa
Land for Sale in Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for sale in kottawa
House for sale in kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

විනාඩි 27
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kottawa
Land for sale in Kottawa

23.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 32
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Kottawa
House for Rent in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 27,000 මසකට

පැය 2
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Moragahahena
House for Sale in Moragahahena

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,000,000

පැය 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kottawa
Land for Sale in Kottawa

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

පැය 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 03 Storied Building for Rent or Lease- Kottawa town
03 Storied Building for Rent or Lease- Kottawa town

3,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 150,000 මසකට

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - NSB || House in Kottawa
NSB || House in Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 16,500,000

නිවාස-කොළඹ - Upstair house for rent in Kottawa.
Upstair house for rent in Kottawa.

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 54,000 මසකට

පැය 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kottawa
Land for sale in Kottawa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 12,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Mahalwarawa Land for Sale | LL555
Mahalwarawa Land for Sale | LL555

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,050,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New House for sale in Kottawa
Brand New House for sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for rent in - Kottawa
House for rent in - Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Restaurant for rent - Kottawa
Restaurant for rent - Kottawa

3,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 300,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Meegoda
House for Rent in Meegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Land for Sale in Kottawa
Land for Sale in Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Kottawa
Land for sale - Kottawa

21.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 9,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Pannipitiya - Araliya Uyana
Land in Pannipitiya - Araliya Uyana

6.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,530,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Kottawa
House for sale - Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Kottawa
House for Rent in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for Rent - Mattegoda
House for Rent - Mattegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 48,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for rent at Rumalgama Housing scheme
House for rent at Rumalgama Housing scheme

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in - Kottawa
Land For Sale in - Kottawa

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 720,000 පර්ච් එකකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Kottawa
House for Rent in Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - NSB || Land in Kottawa
NSB || Land in Kottawa

45.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 33,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in kottawa
Land for sale in kottawa

9.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 8,100,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!