දැන්විම් 382 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - House for sale in - Kiriwatuduwa ( Punchi Irida Pola )
House for sale in - Kiriwatuduwa ( Punchi Irida Pola )

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 7,900,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - B/New House For Sale in Kottawa
B/New House For Sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for Rent at Kottawa
House for Rent at Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 27,000 මසකට

විනාඩි 7
නිවාස-කොළඹ - House for sale in - Kiriwatuduwa ( Punchi Irida Pola )
House for sale in - Kiriwatuduwa ( Punchi Irida Pola )

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 7,900,000

නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Kottawa
House for Rent in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 34,000 මසකට

පැය 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kottawa
Land for Sale in Kottawa

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 20,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale at Salgas Junction Mattegoda
Land for sale at Salgas Junction Mattegoda

9.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 775,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-කොළඹ - Brand New House for Sale Kottawa
Brand New House for Sale Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,600,000

නිවාස-කොළඹ - Brand New House for Sale - Kottawa
Brand New House for Sale - Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 14,200,000

ඉඩම්-කොළඹ - Mattegoda Land for Sale 8 Perches - Kottawa
Mattegoda Land for Sale 8 Perches - Kottawa

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,200,000 සම්පුර්ණ මිල

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex at kottawa
Annex at kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

පැය 6
නිවාස-කොළඹ - House for sale Kottawa
House for sale Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,000,000

පැය 7
ඉඩම්-කොළඹ - High residential land in Kottwa
High residential land in Kottwa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 8,500,000 පර්ච් එකකට

පැය 7
නිවාස-කොළඹ - Mattegoda - Upstair of Newly Built House for Rent
Mattegoda - Upstair of Newly Built House for Rent

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 26,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Kottawa
Annex for rent - Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 26,000 මසකට

නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale Kottawa
Brand new house for sale Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,700,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Kottawa
Land For Sale In Kottawa

15.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 675,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale - Kottawa
Brand new house for sale - Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 6 Acre Land for Sale in Horahena (SP52)
6 Acre Land for Sale in Horahena (SP52)

1,000.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 420,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Real Land for Sale in Kottawa
Real Land for Sale in Kottawa

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kottawa
Land for sale in Kottawa

16.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent - Pannipitiya
Annex for Rent - Pannipitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent (for Males) - Mattegoda
Rooms for Rent (for Males) - Mattegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kottawa
Land for Sale in Kottawa

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,650,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Rent - Kottawa Highway Interchange
Land for Rent - Kottawa Highway Interchange

40.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 අවුරුද්දකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Kottawa
Land for Sale - Kottawa

50.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 17,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Ground Floor Completed House for Sale in Kottawa.
Ground Floor Completed House for Sale in Kottawa.

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!