වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - LED Bulb Soldering Technician - Kottawa
LED Bulb Soldering Technician - Kottawa

Nisha light house

රු 50,000 - 100,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයන් - කොට්ටාව
බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයන් - කොට්ටාව

Vendol Lanka Company [Godakanda Herbals]

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Pre Selling Sales Representative-Kottawa
Pre Selling Sales Representative-Kottawa

Vendol Lanka Company [Godakanda Herbals]

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accountant - Kottawa
Accountant - Kottawa

Auto Squad Trading (Pvt) Ltd

රු 10,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office Assistant - Kottawa
Office Assistant - Kottawa

flower express Rent a car

රු 18,000 - 22,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Web Developer - Kottawa
Web Developer - Kottawa

IDEA361

රු 20,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Kottawa
Delivery Rider - Kottawa

Jubilant Foodworks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Customer Care Telephone - Coordinators

Royal Credit Recoveries (Pvt) Ltd

රු 15,000 - 20,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
Preschool Teachers - Kottawa

Kids world pre school

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Architect - Kottawa
Architect - Kottawa

Future Homes

රු 40,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Video Editor - Kottawa
Video Editor - Kottawa

Timeline Story

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Computer Sales Assistant - Kottawa
Computer Sales Assistant - Kottawa

Miracala Computer Soluctions

රු 10,000 - 250,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Restaurant Chef - Kottawa
Restaurant Chef - Kottawa

The Rice Bar - Take Away & Restaurent

රු 40,000 - 75,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Invoice Clerk (Female) - Kottawa
Invoice Clerk (Female) - Kottawa

isuru recruitment

රු 22,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Assistant - Kottawa
Sales Assistant - Kottawa

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Teacher ( Female ) - Kottawa

Personal

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
Sales Assistant -Kottawa

Chathura Enterprises

රු 19,000 - 20,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
Sales Executive - Kottawa

Chathura Enterprises

රු 24,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office Admin - Female Kottawa
Office Admin - Female Kottawa

oZone Desk

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
Female Restaurant Cashier - Kottawa

Kalhara

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Web Developer - Kottawa
Web Developer - Kottawa

oZone Desk

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Coordinator - Kottawa
Coordinator - Kottawa

ISURU RECRUITMENT

රු 18,000 - 23,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Assistant - Kottawa
Accounts Assistant - Kottawa

Lezzaro Technologies (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Management Trainee - Kottawa
Management Trainee - Kottawa

RUVISIA ADVERTISING

රු 60,000 - 135,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27
පුහුණු සහකාර ඖෂධවේදින් - කොට්ටාව

Mara pharmacy kottawa

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 28

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!