වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Caregiver - Kottawa
Caregiver - Kottawa

TrustmedCaregivers

රු 50,000 - 100,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Accounts Assistant - Kottawa

Auto Squad Trading (Pvt) Ltd

රු 15,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Sales Assistant Male/Female - Kottawa

SINGER HOMES SHOWROOM-KOTTAWA

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Power Electrician - Kottawa
Power Electrician - Kottawa

Aradana Institute

රු 30,000 - 55,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - House keeper - Kottawa
House keeper - Kottawa

Summer Fields

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Training Manager - Kottawa
Training Manager - Kottawa

The asia group

රු 65,000 - 100,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - සබන් කර්මාන්තශාලා සේවකයින් - කොට්ටාව
සබන් කර්මාන්තශාලා සේවකයින් - කොට්ටාව

Recruitment Company

රු 38,000 - 45,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Staff Service - Kottawa
Staff Service - Kottawa

Staff service

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - කොට්ටාව
නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - කොට්ටාව

Asb Pvt Ltd

රු 38,000 - 42,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Branch Manager - Pannipitiya
Branch Manager - Pannipitiya

Asia Group And Ruvisia Advertising (pvt) ltd

රු 18,500 - 55,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
Heavy Vehicle Driver - Kalalgoda

Bakery Industry

රු 30,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Caregiver - Kottawa
Caregiver - Kottawa

TrustmedCaregivers

රු 50,000 - 100,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
Banquet Executive Cum Supervisor - Kottawa

Summer Fields

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
Banquet Cum Restaurant Stewards - Kottawa

Summer Fields

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
Banquet Executive Cum Supervisor - Kottawa

Summer Fields

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
Chef De Partie

Summer Fields

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
Store Keeper - Kottawa

Summer Fields

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
House Keeper - Kottawa

Summer Fields

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Hr Trainee (Female) - Kottawa
Hr Trainee (Female) - Kottawa

Golden way Consultancy

රු 7,500 - 30,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 29
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Executives - Kottawa
Marketing Executives - Kottawa

Paint Manufacturing company

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 32
ව්‍යාපාර සහාය නියෝජිත - කොට්ටාව

QI international

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 35
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Driver - Kottawa
Driver - Kottawa

Flower Express Rent a Car

රු 20,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Chef - Kesbewa
Chef - Kesbewa

Maam Indian Restaurant

රු 40,000 - 60,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 41
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Security Officer - Kottawa
Security Officer - Kottawa

Summer Fields

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 45
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sample Operator - Kottawa
Sample Operator - Kottawa

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 46
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Fashion Designer - Kottawa
Fashion Designer - Kottawa

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 46

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!