දැන්විම් 110 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - House sale in Kottawa
House sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Kottawa
House For Sale In Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 5,875,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House in Kottawa
House in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 15,500,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - Brand new House in Kottawa
Brand new House in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 26,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - 02 STORY HOUSE & 10.5 P KOTTAWA
02 STORY HOUSE & 10.5 P KOTTAWA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - 9P House & 4BR For Sale Near Kottawa
9P House & 4BR For Sale Near Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - House in Kottawa | URBAN ART Type B
House in Kottawa | URBAN ART Type B

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,200,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - Kottawa | House MCP 530
Kottawa | House MCP 530

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 36,000,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - Two sroried house kottawa (Uncomplete)
Two sroried house kottawa (Uncomplete)

කාමර: 6, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - Two-story house in kottawa
Two-story house in kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Rukmalgama
House for sale in Rukmalgama

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 15
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - House in Kottawa
House in Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 6,000,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Mattegoda
House for sale in Mattegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Kottawa
House For Sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 15,300,000

දින 18
නිවාස-කොළඹ - Kottawa Luxury House for Sale
Kottawa Luxury House for Sale

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 18
නිවාස-කොළඹ - House for sale kottawa
House for sale kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 18
නිවාස-කොළඹ - TWIN HOUSE AT KOTTAWA
TWIN HOUSE AT KOTTAWA

කාමර: 6, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 15,500,000

දින 19
නිවාස-කොළඹ - House for sale Kottawa
House for sale Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

දින 19
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale - Kottawa
Brand new house for sale - Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 19
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Kottawa
House For Sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 20
නිවාස-කොළඹ - 18.5 Perch House For Sale Pannipitiya
18.5 Perch House For Sale Pannipitiya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 20
නිවාස-කොළඹ - Two Storied House Kottawa
Two Storied House Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 20
නිවාස-කොළඹ - Brand New House In Siddhamulla
Brand New House In Siddhamulla

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 21
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Mattegoda
House for Sale in Mattegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 6,600,000

දින 21
නිවාස-කොළඹ - Two Storey House At Maththegoda
Two Storey House At Maththegoda

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 12,800,000

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!