දැන්විම් 137 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - 2 story brand new house in maththegoda
2 story brand new house in maththegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale Kottawa
Brand new house for sale Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - New House sale in Rukmale Kottawa
New House sale in Rukmale Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - House for Sale Niyadagala Rd , Kottawa
House for Sale Niyadagala Rd , Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kottawa
House for Sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 13,200,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - Kottawa Brand New House for Sale
Kottawa Brand New House for Sale

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,200,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - Two Story House for Sale at Kottawa
Two Story House for Sale at Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - Newly Build House for sale in Kottawa
Newly Build House for sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,300,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - Under construction 2 story Luxury house with roof top -Kottawa
Under construction 2 story Luxury house with roof top -Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - Brand New House for Sale - Kottawa
Brand New House for Sale - Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 14,200,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - Brand New House for Sale Kottawa
Brand New House for Sale Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,600,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Kottawa
House For Sale In Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Kottawa
House For Sale in Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Kottawa
House for Sale - Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - Houses between kottawa
Houses between kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,100,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - Upstair House for Sale in Kottawa
Upstair House for Sale in Kottawa

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 15
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 15
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kottawa
House for Sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 15
නිවාස-කොළඹ - Brand New Single House For Sale in Palenwatta
Brand New Single House For Sale in Palenwatta

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 15
නිවාස-කොළඹ - House in Kottawa
House in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 15
නිවාස-කොළඹ - House For Sale Kottawa
House For Sale Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 16
නිවාස-කොළඹ - Brand New Two Story House for Sale - Kottawa
Brand New Two Story House for Sale - Kottawa

කාමර: 7, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,500,000

දින 16
නිවාස-කොළඹ - A Brand New House in Kottawa Horahena Road
A Brand New House in Kottawa Horahena Road

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - House for Sale Kottawa
House for Sale Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - Luxury House for Sale in Kottawa
Luxury House for Sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,800,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Kottawa
House for Sale - Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 18
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale Kottawa
Brand new house for sale Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!