දැන්විම් 129 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Kottawa
House For Sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,900,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Modern House For Sale Mattegoda
Modern House For Sale Mattegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House For Sale at Kottawa
House For Sale at Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,700,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Kottawa
House For Sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - 02 STORY HOUSE & 10.5 P KOTTAWA
02 STORY HOUSE & 10.5 P KOTTAWA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,500,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - Upstair house in kottawa
Upstair house in kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Mattegoda NHS (C Type)
House for sale in Mattegoda NHS (C Type)

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Kottawa
House for sale - Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 8,200,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale - Kottawa
Brand new house for sale - Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,800,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - Under Construction House Sale in Kottawa
Under Construction House Sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - Brand New House for Sale in Kottawa
Brand New House for Sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - 3 BR House at Kottawa Polokotuwa Junc
3 BR House at Kottawa Polokotuwa Junc

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - Brand new house
Brand new house

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,300,000

දින 15
නිවාස-කොළඹ - Luxury House for Sale at Kottawa
Luxury House for Sale at Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,500,000

දින 15
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE IN KOTTAWA
HOUSE FOR SALE IN KOTTAWA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 15
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 8,800,000

දින 15
නිවාස-කොළඹ - Brand new House for sale in Kottawa
Brand new House for sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 15
නිවාස-කොළඹ - Modern Luxury House for sale - Kottawa
Modern Luxury House for sale - Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 16
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Mattegoda NHS (B type)
House For Sale In Mattegoda NHS (B type)

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 5,500,000

දින 16
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Kottawa
House For Sale in Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,800,000

දින 16
නිවාස-කොළඹ - New Two Storey Luxury Home in Mattegoda
New Two Storey Luxury Home in Mattegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 16
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Kottawa
House for sale - Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,500,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kottawa
House for Sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - Kottawa Rukmalgama Brand New House
Kottawa Rukmalgama Brand New House

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Kottawa
House For Sale in Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - Luxury houses in Kottawa
Luxury houses in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,800,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - Brand New House For Sale in Kottawa
Brand New House For Sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!