දැන්විම් 113 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 12,700,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Great House for sale In Kottawa
Great House for sale In Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 15,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 12,700,000

නිවාස-කොළඹ - House sale in Kottawa
House sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 6, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 26,500,000

නිවාස-කොළඹ - Under construction house Maththegoda
Under construction house Maththegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 6,750,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Kottawa
House For Sale In Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 5,875,000

නිවාස-කොළඹ - KOTTAWA 3 STORY HOUSE FOR SALE
KOTTAWA 3 STORY HOUSE FOR SALE

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 50,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House sale Kottawa
House sale Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kottawa
House for Sale in Kottawa

කාමර: 6, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 50,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Two storied house in your land kottawa
Two storied house in your land kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 7,350,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - A luxury house in Kottawa
A luxury house in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kottawa
House for Sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Kottawa
House For Sale in Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 28,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - 3 Storey House For Sale Mattegoda
3 Storey House For Sale Mattegoda

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Two storied house in your land
Two storied house in your land

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 7,950,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 7, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - 02 HOUSES & 20 P SALE KOTTAWA
02 HOUSES & 20 P SALE KOTTAWA

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - NSB || House in Kottawa
NSB || House in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Kottawa
House For Sale in Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 28,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House in Mattegoda
House in Mattegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 7,800,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale mattegoda
Brand new house for sale mattegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Kottawa
House For Sale In Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 10,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House in near Kottawa highway
House in near Kottawa highway

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Kottawa
House For Sale In Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 11,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - B/N 03 STORY HOUSE & 11.5 P KOTTAWA
B/N 03 STORY HOUSE & 11.5 P KOTTAWA

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House in Kottawa
House in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 15,500,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!