දැන්විම් 139 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - House for sale in - Kiriwatuduwa ( Punchi Irida Pola )
House for sale in - Kiriwatuduwa ( Punchi Irida Pola )

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 7,900,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Kottawa Brand New House for Sale
Kottawa Brand New House for Sale

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,200,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - B/new Two Story House for Sale Piliyandala
B/new Two Story House for Sale Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,800,000

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - House for sale in - Kiriwatuduwa ( Punchi Irida Pola )
House for sale in - Kiriwatuduwa ( Punchi Irida Pola )

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 7,900,000

නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kottawa
House for Sale in Kottawa

කාමර: 7, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 2,500,000

පැය 7
නිවාස-කොළඹ - House for Sale Kottawa
House for Sale Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,800,000

නිවාස-කොළඹ - House For Sale - Kasbewa (Wihara Mawatha)
House For Sale - Kasbewa (Wihara Mawatha)

කාමර: 7, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

පැය 13
නිවාස-කොළඹ - Ground Floor Completed House for Sale in Kottawa, Colombo.
Ground Floor Completed House for Sale in Kottawa, Colombo.

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - New House For Sale In Kottawa
New House For Sale In Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Kottawa
House for Sale - Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - B/New House For Sale in Kottawa
B/New House For Sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,651,500

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kottawa
House for Sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - B/ New Two Story House Kottawa
B/ New Two Story House Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,200,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - NSB || House in Kottawa
NSB || House in Kottawa

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 23,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Kottawa Town 4 Km , Mathaygoda 1.5 ,polgasowita Road 75m
Kottawa Town 4 Km , Mathaygoda 1.5 ,polgasowita Road 75m

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for sale Kottawa
House for sale Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale Kottawa
Brand new house for sale Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,700,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale - Kottawa
Brand new house for sale - Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Kottawa
House For Sale in Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 40,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - Barnd New 4BR House Sale in Kottawa
Barnd New 4BR House Sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House For sale - Kottawa
House For sale - Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 18,800,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - House + Land for sale - Kottawa
House + Land for sale - Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - Brand New 2storey House in Kottawa
Brand New 2storey House in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - House for Sale Maththegoda
House for Sale Maththegoda

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - Under Construction 3 Story House for Quick Sale at Kottawa Mattegoda
Under Construction 3 Story House for Quick Sale at Kottawa Mattegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - Luxury House For Sale In Kottawa - Pannipitiya ....
Luxury House For Sale In Kottawa - Pannipitiya ....

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 40,000,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - 3 Br New House for Sale in Kottawa
3 Br New House for Sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,700,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!