දැන්විම් 8 න් 1-8 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Sale In Mattegoda
Building For Sale In Mattegoda

1,900 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 28,000,000

පැය 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop For Sale - Kottawa
Shop For Sale - Kottawa

400 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Sale In Kottawa
Building For Sale In Kottawa

1,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 18,000,000

දින 24
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Bulding for Sale Kottawa
Bulding for Sale Kottawa

1,800 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,000,000

දින 45
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Showroom for Sale - Kottawa
Showroom for Sale - Kottawa

8,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 37,500,000

දින 46
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building and House - Kottawa
Building and House - Kottawa

2,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 80,000,000

දින 52
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Sale in Kottawa
Building For Sale in Kottawa

1,400 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 17,000,000

දින 55
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Garment for sale - Kottawa
Garment for sale - Kottawa

1,650 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,500,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!