දැන්විම් 9 න් 1-9 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Bulding for Sale Kottawa
Bulding for Sale Kottawa

1,800 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Showroom for Sale - Kottawa
Showroom for Sale - Kottawa

8,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building and House - Kottawa
Building and House - Kottawa

2,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 80,000,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Sale in Kottawa
Building For Sale in Kottawa

1,400 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 17,000,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Garment for sale - Kottawa
Garment for sale - Kottawa

1,650 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,500,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop For Sale - Kottawa
Shop For Sale - Kottawa

400 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 26
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building For Sale In Kottawa
Commercial Building For Sale In Kottawa

2,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 75,000,000

දින 28
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building for sale at Kottawa.
Commercial Building for sale at Kottawa.

13,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 195,000,000

දින 38
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building / House for sale - Kottawa
Building / House for sale - Kottawa

2,600 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 36,000,000

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!