වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 72 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Maxximo 2012
Mahindra Maxximo 2012

54,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland Tipper 2011
Ashok Leyland Tipper 2011

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,350,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dolphin Super GL 2002
Toyota Dolphin Super GL 2002

170,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,495,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki EVERY 2017
Suzuki EVERY 2017

1,860 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,690,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Bolero 2010
Mahindra Bolero 2010

95,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,175,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Hiace KDH 220 GL 2007
Toyota Hiace KDH 220 GL 2007

122,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,975,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Fargo 1982
Isuzu Fargo 1982

179,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 725,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every JOIN TURBO 2017
Suzuki Every JOIN TURBO 2017

6,235 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,090,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota hiace 1994
Toyota hiace 1994

179,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,995,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki EVERY 2017
Suzuki EVERY 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,590,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan VANETTE LION FACE 2001
Nissan VANETTE LION FACE 2001

150,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,595,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF 250 1996
Isuzu ELF 250 1996

100,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,800,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Daihatsu HIJET PC 2016
Daihatsu HIJET PC 2016

18,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,285,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata Ace 2010
Tata Ace 2010

60,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 675,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Changan Crew Cab 2006
Changan Crew Cab 2006

64,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 950,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi mini cab 2004
Mitsubishi mini cab 2004

125,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 795,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda bongo 1999
Mazda bongo 1999

179,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,295,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota toyoace 2003
Toyota toyoace 2003

179,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,795,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi canter 2003
Mitsubishi canter 2003

179,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,395,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Bongo 1994
Mazda Bongo 1994

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,900,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota LH30 1979
Toyota LH30 1979

175,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 725,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Subaru Buddy Lorry 2003
Subaru Buddy Lorry 2003

185,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 785,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan 1994
Nissan Caravan 1994

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Micro Higer bus 2016
Micro Higer bus 2016

55,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,300,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Clipper 2015
Nissan Clipper 2015

40,003 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,150,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi PO5 1987
Mitsubishi PO5 1987

179,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,575,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata Dimo batta 2008
Tata Dimo batta 2008

190,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 560,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!