වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 63 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata 1618 2017
Tata 1618 2017

18,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,150,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dolphin Super GL 2002
Toyota Dolphin Super GL 2002

170,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,495,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata LPT1109EX 2013
Tata LPT1109EX 2013

138,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,175,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu elf tipper 2005
Isuzu elf tipper 2005

98,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,525,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Buddy 2004
Mitsubishi Buddy 2004

250,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 600,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Hiace KDH 220 GL 2007
Toyota Hiace KDH 220 GL 2007

122,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,950,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan VANETTE 2012
Nissan VANETTE 2012

110,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,495,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Hino Luxury Bus 1993
Hino Luxury Bus 1993

350,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,200,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland 3516 Cargo 2012
Ashok Leyland 3516 Cargo 2012

356,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,700,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Delica L300 1987
Mitsubishi Delica L300 1987

75,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 630,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Hiace 2002
Toyota Hiace 2002

238,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,990,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Bongo 1999
Mazda Bongo 1999

120,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,375,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Maxx Maxi 2008
Mahindra Maxx Maxi 2008

95,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 900,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Toyoace Lorry 2002
Toyota Toyoace Lorry 2002

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,700,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KR 42 NOAH 2007
Toyota KR 42 NOAH 2007

110,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,325,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - DFSK Unimo Lokka 2014
DFSK Unimo Lokka 2014

30,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 950,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Town ace 1986
Toyota Town ace 1986

250,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 290,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata 1618 2017
Tata 1618 2017

31,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,150,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Hyundai H100 2000
Hyundai H100 2000

179,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,995,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH Super GL 2007
Toyota KDH Super GL 2007

160,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,400,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi PO25 1993
Mitsubishi PO25 1993

179,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,350,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu GIGA TIPPER 1997
Isuzu GIGA TIPPER 1997

391,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,300,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Canter 1996
Isuzu Canter 1996

125,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,375,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra GIO Buddy Truck 2010
Mahindra GIO Buddy Truck 2010

4,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 490,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 222 (Micro) 2014
Toyota KDH 222 (Micro) 2014

126,589 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,950,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland Comet 2011
Ashok Leyland Comet 2011

100,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,400,000

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!