වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 59 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Townace 1997
Toyota Townace 1997

97,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,280,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Eicher BOWSER 2007
Eicher BOWSER 2007

44,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki EVERY 2016
Suzuki EVERY 2016

15,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,370,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki every 2018
Suzuki every 2018

10,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Serena VX 1994
Nissan Serena VX 1994

100,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,495,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu FREEZER 2012
Isuzu FREEZER 2012

200,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,990,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dolphin L113 1993
Toyota Dolphin L113 1993

195,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,800,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Canter 2001
Mitsubishi Canter 2001

227,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,690,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata 1615 LORRIE 2011
Tata 1615 LORRIE 2011

210,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,350,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dolphin Super GL 2002
Toyota Dolphin Super GL 2002

235,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,850,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Hiace KDH 220 GL 2007
Toyota Hiace KDH 220 GL 2007

122,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,875,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan VANETTE 2004
Nissan VANETTE 2004

125,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,595,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - DFSK Unimo Lokka 2016
DFSK Unimo Lokka 2016

31,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,130,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 2010
Toyota KDH 2010

170,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,600,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Dimo Batta 2013
Dimo Batta 2013

62,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 965,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi EK Wagon Black 2018
Mitsubishi EK Wagon Black 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,925,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Stingray 2018
Suzuki Stingray 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,440,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu elf 14.5 feet 2014
Isuzu elf 14.5 feet 2014

138,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,500,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata dimo batta 2015
Tata dimo batta 2015

28,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,160,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Vanette 1993
Nissan Vanette 1993

178,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,200,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata Marcopolo Bus 2016
Tata Marcopolo Bus 2016

62,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,900,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota CR41 1997
Toyota CR41 1997

162,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,990,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Vanette Lorry 2006
Nissan Vanette Lorry 2006

139,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata 2516 2011
Tata 2516 2011

55,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,650,000

දින 20
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan E25 2007
Nissan E25 2007

132,150 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,290,000

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!