වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 68 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Makola, Kiribathgoda
Land for sale Makola, Kiribathgoda

12.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kiribathgoda NHS
Land for Sale in Kiribathgoda NHS

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 890,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - House for sale- Kiribathgoda
House for sale- Kiribathgoda

14.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kiribathgoda
Land for sale in Kiribathgoda

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 277,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kiribathgoda
Land for Sale in Kiribathgoda

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 890,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Residential Land For Sale kiribathgoda
Residential Land For Sale kiribathgoda

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 12,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR SALE IN KIRIBATHGODA
LAND FOR SALE IN KIRIBATHGODA

12.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,400,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land | MCP661 Kiribathgoda
Land | MCP661 Kiribathgoda

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 10,050,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with a House in Kiribathgoda
Land with a House in Kiribathgoda

15.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with shop for sale in Makola
Land with shop for sale in Makola

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 8,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kiribathgoda
Land for sale in Kiribathgoda

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,150,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In kiribathgoda
Land For Sale In kiribathgoda

800.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Land In Makola Kiribathgoda
Land In Makola Kiribathgoda

10.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Kiribathgoda - Commercial land for sale
Kiribathgoda - Commercial land for sale

29.1 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 49,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land In Kiribathgoda | Plot 28
Land In Kiribathgoda | Plot 28

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-ගම්පහ - 11 Acres Land For Sale @ Kiribathgoda.
11 Acres Land For Sale @ Kiribathgoda.

11.0 අක්කර

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-ගම්පහ - Land In Kiribathgoda
Land In Kiribathgoda

30.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kiribathgoda 20m to Main road
Land in Kiribathgoda 20m to Main road

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,000,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-ගම්පහ - Land In Makola Road Udupila
Land In Makola Road Udupila

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kiribathgoda
Land for Sale in Kiribathgoda

12.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,000,000 පර්ච් එකකට

දින 17
ඉඩම්-ගම්පහ - 10 Perch Land For Sale in Kiribathgoda
10 Perch Land For Sale in Kiribathgoda

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 8,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 18
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kiribathgoda
Land for sale in Kiribathgoda

42.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 20
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR SALE KIRIBATHGODA
LAND FOR SALE KIRIBATHGODA

10.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 8,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 20
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in kiribathgoda makola road
Land in kiribathgoda makola road

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 295,000 පර්ච් එකකට

දින 22
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kiribathgoda
Land for sale in Kiribathgoda

59.1 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 340,000 පර්ච් එකකට

දින 23
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kiribathgoda
Land for sale in Kiribathgoda

86.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!