වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 85 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kiribathgoda NHS
Land for Sale in Kiribathgoda NHS

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 875,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Kiribathgoda Makola
Land for Sale - Kiribathgoda Makola

12.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kiribathgoda
Land for Sale in Kiribathgoda

7.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 625,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Kiribathgoda Makola
Land for Sale - Kiribathgoda Makola

12.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Residential Land For Sale Kiribathgoda
Residential Land For Sale Kiribathgoda

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 8,500,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Makola
Land for sale in Makola

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 495,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in - Kiribathgoda
Land for Sale in - Kiribathgoda

21.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Bare Land For Sale in Kiribathgoda
Bare Land For Sale in Kiribathgoda

888.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Mahara Kiribathgoda land for sale
Mahara Kiribathgoda land for sale

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 619,997 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kiribathgoda
Land for Sale in Kiribathgoda

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 875,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kiribathgoda
Land for Sale in Kiribathgoda

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - 11.8P /LAND /FOR /SALE IN KIRIBATHGODA
11.8P /LAND /FOR /SALE IN KIRIBATHGODA

11.8 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 9,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Kiribathgoda
Land For Sale In Kiribathgoda

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kiribathgoga
Land in Kiribathgoga

18.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kiribathgoda
Land for sale in Kiribathgoda

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 315,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with old house for sale in Kiribathgoda
Land with old house for sale in Kiribathgoda

38.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale _ Sapugaskanda
Land for sale _ Sapugaskanda

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Valueble Land for Sale In Kiribathgoda
Valueble Land for Sale In Kiribathgoda

12.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land Sale in Makola - Delgoda Road
Land Sale in Makola - Delgoda Road

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 220,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land In Kiribathgoda Meegahawattha
Land In Kiribathgoda Meegahawattha

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 295,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kiribathgoda NHS
Land for Sale in Kiribathgoda NHS

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 875,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Kiribathgoda - Makola
Land For Sale In Kiribathgoda - Makola

10.85 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kiribathgoda galledanda
Land for sale in Kiribathgoda galledanda

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 595,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kiribathgoda
Land for sale in Kiribathgoda

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 277,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale - Kiribathgoda
Land For Sale - Kiribathgoda

23.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 31,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kiribathgoda
Land for Sale in Kiribathgoda

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land In Kiribathgoda | Plot 28
Land In Kiribathgoda | Plot 28

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!