වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 72 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale -Kiribathgoda
Land for Sale -Kiribathgoda

30.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale Kiribathgoda
Land For Sale Kiribathgoda

14.9 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 225,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kiribathgoda
Land for sale in Kiribathgoda

13.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Residential Property - Kiribathgoda
Residential Property - Kiribathgoda

25.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,600,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Makola.
Land for sale in Makola.

65.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 485,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Kiribathgoda 10 p Land
Kiribathgoda 10 p Land

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 675,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - 10P Residential Land for Sale in Makola
10P Residential Land for Sale in Makola

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 385,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kiribathgoda
Land for sale in Kiribathgoda

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with House in kiribathgoda
Land with House in kiribathgoda

19.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land Sale in Kadawatha
Land Sale in Kadawatha

12.35 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land Sale with House - Kiribathgoda
Land Sale with House - Kiribathgoda

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 14,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR SALE KIRIBATHGODA
LAND FOR SALE KIRIBATHGODA

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 210,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Delgoda | Mawaramandiya
Land for sale in Delgoda | Mawaramandiya

17.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For sale in Mawaramandiya
Land For sale in Mawaramandiya

10.25 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale At Makola,Kiribathgoda
Land For Sale At Makola,Kiribathgoda

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale kiribathgoda
Land for sale kiribathgoda

200.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,800,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with house for sale in Kiribathgoda
Land with house for sale in Kiribathgoda

16.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 360,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land In Kiribathgoda
Land In Kiribathgoda

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 950,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - A land In Colombo- Kandy Highway
A land In Colombo- Kandy Highway

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 825,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Residential Land in Kiribathgoda
Residential Land in Kiribathgoda

10.6 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 695,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Kiribathgoda
Land for sale Kiribathgoda

28.2 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 525,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Residential Land For Sale Kiribathgoda
Residential Land For Sale Kiribathgoda

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 8,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - 60P COMMERCIAL LAND IN KIRIBATHGODA
60P COMMERCIAL LAND IN KIRIBATHGODA

60.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,900,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kiribathgoda
Land for Sale in Kiribathgoda

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 890,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale near Biyagama Zone
Land for Sale near Biyagama Zone

25.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 235,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - Bare Land For Sale in Kiribathgoda
Bare Land For Sale in Kiribathgoda

888.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!