වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 37 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Accounts Clerk Cum Administration

Softlogic life PLC

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 4
BUSINESS DEVOLOPMENT OFFICER

AGRO STEEL TOOLS COMPANY

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Showroom Sales Staff - Kiribathgoda
Showroom Sales Staff - Kiribathgoda

Teleseen Marketing (PVT) Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
වෙළෙඳ නියෝජිත - කිරිබත්ගොඩ

MR JOB BANK

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Heavy Vehicle Driver - Kiribathgoda
Heavy Vehicle Driver - Kiribathgoda

Day LIght (pvt) ltd

රු 45,000 - 55,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
Marketing Promotion Girls Boys

BORN RICH GROUP

රු 25,000 - 100,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Computer Technician - Kiribathgoda
Computer Technician - Kiribathgoda

ShaTech Zone

රු 10,000 - 45,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - VACANCY FOR WAREHOUSE ASSISTANT
VACANCY FOR WAREHOUSE ASSISTANT

Diligent Enterprises

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Office Assistant - Kiribathgoda
Office Assistant - Kiribathgoda

Pritech Marketing INTL pvt ltd sri lanka

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Accounts Assistant - Kiribathgoda
Accounts Assistant - Kiribathgoda

Hyva International (Pvt) Ltd.

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Store Keeper (Female) - Kiribathgoda
Store Keeper (Female) - Kiribathgoda

Private Poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Supervisor (Male) - Kiribathgoda
Supervisor (Male) - Kiribathgoda

Private Poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Management Trainee - Kiribathgoda
Management Trainee - Kiribathgoda

BORN RICH TRAVELS

රු 15,000 - 100,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
Accounts Assistant - Kiribathgoda

Kumarasinghe & Company

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - යතුරුපැදි කාර්මික ශිල්පියකු - කිරිබත්ගොඩ
යතුරුපැදි කාර්මික ශිල්පියකු - කිරිබත්ගොඩ

UNIVERS MOTORS

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
Chef - Makola

Sun Food Restaurant

රු 35,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Security Officers - Kiribathgoda
Security Officers - Kiribathgoda

Private Poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Beauticians - Kiribathgoda
Beauticians - Kiribathgoda

Private Poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27
Sales Assistant - Kiribathgoda

Ogaki & Company

රු 18,000 - 30,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 29
Accounts Clerk Training - Kiribathgoda

Sun Food Restaurant

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
Receptionist Cum Accounts Clerk

RC CLOTHING

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Training Management Officer
Training Management Officer

Optimo international

රු 25,000 - 50,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Delivery Rider(Part Time) - Kiribathgoda
Delivery Rider(Part Time) - Kiribathgoda

Jubilant Foodworks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 36
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Junior Graphic Designer - Kiribathgoda
Junior Graphic Designer - Kiribathgoda

Jewellery Lanka

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 36
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Accounts Clark - Kiribathgoda
Accounts Clark - Kiribathgoda

Shian Tyre & Wheel Alinment

රු 18,000 - 20,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!