දැන්විම් 56 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි නිවාස

නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kiribathgoda
House for Sale in Kiribathgoda

කාමර: 5, නානකාමර: 5

ගම්පහ, නිවාස

රු 66,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kiribathgoda
House for Sale in Kiribathgoda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 19,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House | Kiribathgoda For Sale
House | Kiribathgoda For Sale

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 10,000,000

නිවාස-ගම්පහ - 16.80 P House 7 Br for Sale Kiribathgoda
16.80 P House 7 Br for Sale Kiribathgoda

කාමර: 7, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 66,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 4Br House for sale in Kiribathgoda
4Br House for sale in Kiribathgoda

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale - Kiribathgoda
House for Sale - Kiribathgoda

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kiribathgoda
House for Sale in Kiribathgoda

කාමර: 5, නානකාමර: 5

ගම්පහ, නිවාස

රු 66,000,000

නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kiribathgoda
House for Sale in Kiribathgoda

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 130,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 2Storey 6BR House For Sale in Kiribathgoda
2Storey 6BR House For Sale in Kiribathgoda

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 27,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Lady Doctor own House for Sale - Makola
Lady Doctor own House for Sale - Makola

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Single 2BR House For Sale in Kiribathgoda
Single 2BR House For Sale in Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 5,200,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Kiribathgoda
House for sale Kiribathgoda

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - Complete House for Sale in Kiribathgoda
Complete House for Sale in Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for sale - Kiribathgoda
House for sale - Kiribathgoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,000,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - House for sale close to makola
House for sale close to makola

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale Kiribathgoda
House for Sale Kiribathgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 1,800,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale Kiribathgoda
House for Sale Kiribathgoda

කාමර: 6, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 7
නිවාස-ගම්පහ - Architecturally designed newly built 3 Storied house -Kiribathgoda
Architecturally designed newly built 3 Storied house -Kiribathgoda

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 7
නිවාස-ගම්පහ - House for sale - Kiribathgoda
House for sale - Kiribathgoda

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 9
නිවාස-ගම්පහ - House with land Kiribathgoda
House with land Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,800,000

දින 9
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House for Sale in Kiribathgoda
Luxury House for Sale in Kiribathgoda

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 18,500,000

දින 11
නිවාස-ගම්පහ - Land with House for sale Kiribathogoda | Kadawatha Makola
Land with House for sale Kiribathogoda | Kadawatha Makola

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,700,000

දින 13
නිවාස-ගම්පහ - Two Storied House in Kiribathgoda.
Two Storied House in Kiribathgoda.

කාමර: 6, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 14
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kiribathgoda
House for Sale in Kiribathgoda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,000,000

දින 16
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House for sale - Kelaniya
Luxury House for sale - Kelaniya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 36,000,000

දින 18
නිවාස-ගම්පහ - Land with two houses for sale - Kiribathgoda
Land with two houses for sale - Kiribathgoda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 19,500,000

දින 22
නිවාස-ගම්පහ - Upstair house for sale - Kiribathgoda
Upstair house for sale - Kiribathgoda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,600,000

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!