දැන්විම් 56 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි නිවාස

නිවාස-ගම්පහ - LUXURY HOUSE FOR SALE AT KIRIBATHGODA
LUXURY HOUSE FOR SALE AT KIRIBATHGODA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 20,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Makola
House for Sale in Makola

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 13,750,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House for sale at kiribathgoda
House for sale at kiribathgoda

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 18,000,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Makola
House for Sale in Makola

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 13,750,000

නිවාස-ගම්පහ - BRAND NEW HOUSE
BRAND NEW HOUSE

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 26,500,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - 6 BR House for sale in Kiribathgoda
6 BR House for sale in Kiribathgoda

කාමර: 6, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 38,000,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House For sale in Weliweriya Area
House For sale in Weliweriya Area

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,000,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Dalugama
House for sale Dalugama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 5
නිවාස-ගම්පහ - Two Storied House Kiribathgoda.
Two Storied House Kiribathgoda.

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 68,500,000

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kelaniya
House for sale in Kelaniya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 7
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale Sapugaskanda
House for Sale Sapugaskanda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 3,000,000

දින 8
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Biyagama
House for sale in Biyagama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,000,000

දින 8
නිවාස-ගම්පහ - Single House 3.5P Sale in kiribathgoda
Single House 3.5P Sale in kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 5,500,000

දින 9
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kiribathgoda
House for sale in Kiribathgoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kiribathgoda
House for Sale in Kiribathgoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 11
නිවාස-ගම්පහ - 3 Story House for sale in Kiribathgoda
3 Story House for sale in Kiribathgoda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 14
නිවාස-ගම්පහ - House For sale in kiribathgoda
House For sale in kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 4,800,000

දින 14
නිවාස-ගම්පහ - House for sale - Kelaniya
House for sale - Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,450,000

දින 14
නිවාස-ගම්පහ - Two stories house sale in Kiribathgoda
Two stories house sale in Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 15
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale in Kiribathgoda
House For Sale in Kiribathgoda

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 15
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Kiribathgoda
House for sale Kiribathgoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 15
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR SALE IN MAKOLA
HOUSE FOR SALE IN MAKOLA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,500,000

දින 16
නිවාස-ගම්පහ - House for sale - Kiribathgoda
House for sale - Kiribathgoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 18
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in - Kiribathgoda
House for sale in - Kiribathgoda

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 19
නිවාස-ගම්පහ - නිවසක් සමග ඉඩම විකිණීම කිරිබත්ගොඩ
නිවසක් සමග ඉඩම විකිණීම කිරිබත්ගොඩ

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 3,900,000

දින 20
නිවාස-ගම්පහ - කිරිබත්ගොඩ දෙමහල් නව නිවස
කිරිබත්ගොඩ දෙමහල් නව නිවස

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 20
නිවාස-ගම්පහ - Single Str 2BR House near Kiribathgoda
Single Str 2BR House near Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 3,800,000

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!