වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිලිනොච්චිය හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 5S 64gb (Used)
Apple iPhone 5S 64gb (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 18,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J1 4GB (Used)
Samsung Galaxy J1 4GB (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J2 2018 (Used)
Samsung Galaxy J2 2018 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Oppo A33f 15000 (Used)
Oppo A33f 15000 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 6S 64Gb (Used)
Apple iPhone 6S 64Gb (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 39,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J5 Used (Used)
Samsung Galaxy J5 Used (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei Y6 (Used)
Huawei Y6 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J6+ (New)
Samsung Galaxy J6+ (New)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 28,500

දින 11
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei Y7 Pro (Used)
Huawei Y7 Pro (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J4+ (New)
Samsung Galaxy J4+ (New)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 19,500

දින 13
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung SGH-S730M (Used)
Samsung SGH-S730M (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 2,000

දින 14
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 5 2016 (Used)
Apple iPhone 5 2016 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 17
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 4S good phone (Used)
Apple iPhone 4S good phone (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 18
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy S3 good (Used)
Samsung Galaxy S3 good (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 20
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 7 Plus 256Gb (Used)
Apple iPhone 7 Plus 256Gb (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 68,000

දින 21
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Oppo F7 (New)
Oppo F7 (New)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

දින 24
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Oppo F5 (Used)
Oppo F5 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

දින 34
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 8 Plus 64gb (Used)
Apple iPhone 8 Plus 64gb (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 102,000

දින 36
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 42
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Micromax Canvas 4 (Used)
Micromax Canvas 4 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 2,700

දින 45
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Lenovo K8 Note (Used)
Lenovo K8 Note (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 50
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Lenovo K320t 2017 (Used)
Lenovo K320t 2017 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 26,000

දින 51

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!