වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිලිනොච්චිය හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 6 16gb (Used)
Apple iPhone 6 16gb (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J1 4GB (Used)
Samsung Galaxy J1 4GB (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

දින 4
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J2 2018 (Used)
Samsung Galaxy J2 2018 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Oppo A33f 15000 (Used)
Oppo A33f 15000 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 6S 64Gb (Used)
Apple iPhone 6S 64Gb (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 39,000

දින 10
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J5 Used (Used)
Samsung Galaxy J5 Used (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 10
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 10
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei Y6 (Used)
Huawei Y6 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 10
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J6+ (New)
Samsung Galaxy J6+ (New)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 28,500

දින 12
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei Y7 Pro (Used)
Huawei Y7 Pro (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 12
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J4+ (New)
Samsung Galaxy J4+ (New)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 19,500

දින 15
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung SGH-S730M (Used)
Samsung SGH-S730M (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 2,000

දින 16
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 5 2016 (Used)
Apple iPhone 5 2016 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 18
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 4S good phone (Used)
Apple iPhone 4S good phone (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 20
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy S7 32gb (Used)
Samsung Galaxy S7 32gb (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 27,500

දින 21
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy S3 good (Used)
Samsung Galaxy S3 good (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 22
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 7 Plus 256Gb (Used)
Apple iPhone 7 Plus 256Gb (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 68,000

දින 23
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Oppo F7 (New)
Oppo F7 (New)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

දින 25
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Oppo F5 (Used)
Oppo F5 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

දින 35
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 8 Plus 64gb (Used)
Apple iPhone 8 Plus 64gb (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 102,000

දින 37
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 43
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Micromax Canvas 4 (Used)
Micromax Canvas 4 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 2,700

දින 47
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone SE 16gb (Used)
Apple iPhone SE 16gb (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 51
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 6S 64GB (Used)
Apple iPhone 6S 64GB (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 36,000

දින 51
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 6S 32GB (Used)
Apple iPhone 6S 32GB (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

දින 51

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!