දැන්විම් 5 න් 1-5 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිලිනොච්චිය හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කිලිනොච්චිය - துறைமுக ஊழியர்கள் - கிளிநொச்சி
துறைமுக ஊழியர்கள் - கிளிநொச்சி

SSM ( pvt ) Ltd

රු 48,000 - 52,000

සාමාජිකයාකිලිනොච්චිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කිලිනොච්චිය - Training Manager Kilinochchi
Training Manager Kilinochchi

Optimo International

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාකිලිනොච්චිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කිලිනොච්චිය - සුපරීක්ෂ-කිලිනොච්චිය
සුපරීක්ෂ-කිලිනොච්චිය

DMI International

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාකිලිනොච්චිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කිලිනොච්චිය - Marketing Executive - Kilinochchi
Marketing Executive - Kilinochchi

"Sun Furniy City is the dealers for all brands

රු 35,000 - 50,000

කිලිනොච්චිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කිලිනොච්චිය - Executive Trainee Programme-Kilinochchi
Executive Trainee Programme-Kilinochchi

Commercial Leasing & Finance PLC

සාමාජිකයාකිලිනොච්චිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 42

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!