දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිලිනොච්චිය හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei Y7 Pro (Used)
Huawei Y7 Pro (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 6 16gb (Used)
Apple iPhone 6 16gb (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J1 4GB (Used)
Samsung Galaxy J1 4GB (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J2 2018 (Used)
Samsung Galaxy J2 2018 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කිලිනොච්චිය - போட்டோ பிரதி இயந்திரம்
போட்டோ பிரதி இயந்திரம்

කිලිනොච්චිය, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 80,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-කිලිනොච්චිය - Hp Lap Battery
Hp Lap Battery

කිලිනොච්චිය, පරිගණක උපාංග

රු 2,800

දින 8
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Oppo A33f 15000 (Used)
Oppo A33f 15000 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කිලිනොච්චිය - HD spy minibox camera
HD spy minibox camera

කිලිනොච්චිය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,100

දින 10
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 6S 64Gb (Used)
Apple iPhone 6S 64Gb (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 39,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J5 Used (Used)
Samsung Galaxy J5 Used (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei Y6 (Used)
Huawei Y6 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 11
පරිගණක උපාංග-කිලිනොච්චිය - 2GB RAM
2GB RAM

කිලිනොච්චිය, පරිගණක උපාංග

රු 1,800

දින 11
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J6+ (New)
Samsung Galaxy J6+ (New)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 28,500

දින 13
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei Y7 Pro (Used)
Huawei Y7 Pro (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 13
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J4+ (New)
Samsung Galaxy J4+ (New)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 19,500

දින 16
පරිගණක උපාංග-කිලිනොච්චිය - 512MP RAM
512MP RAM

කිලිනොච්චිය, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 17
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung SGH-S730M (Used)
Samsung SGH-S730M (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 2,000

දින 17
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 5 2016 (Used)
Apple iPhone 5 2016 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 19
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 4S good phone (Used)
Apple iPhone 4S good phone (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 21
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy S3 good (Used)
Samsung Galaxy S3 good (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 23
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 7 Plus 256Gb (Used)
Apple iPhone 7 Plus 256Gb (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 68,000

දින 24
පරිගණක උපාංග-කිලිනොච්චිය - Wireless Gaming Mouse
Wireless Gaming Mouse

කිලිනොච්චිය, පරිගණක උපාංග

රු 900

දින 26
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Oppo F7 (New)
Oppo F7 (New)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

දින 26
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කිලිනොච්චිය - Canon 600d
Canon 600d

කිලිනොච්චිය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!