වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 54 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata 207di 2012
Tata 207di 2012

55,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,280,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata Ultra 812 - 17 Feet 2017
Tata Ultra 812 - 17 Feet 2017

26,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland Timing 2005
Ashok Leyland Timing 2005

134,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,900,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra maxximo plus Lorry 2015
Mahindra maxximo plus Lorry 2015

73,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 875,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH Hiace 2014
Toyota KDH Hiace 2014

97,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,950,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata LPT1618 2011
Tata LPT1618 2011

270,568 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,875,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki EVERY P/C 2018
Suzuki EVERY P/C 2018

1,851 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,975,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Nv200 Gx 2017
Nissan Nv200 Gx 2017

50,400 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,300,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota LH 20 1982
Toyota LH 20 1982

140,210 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 645,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Bowse 2008
Isuzu Bowse 2008

80,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF 2014
Isuzu ELF 2014

70,250 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Daihatsu Hijet Cruise 2015
Daihatsu Hijet Cruise 2015

31,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Foton BJ1031 2017
Foton BJ1031 2017

50 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,515,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every DA17V 2016
Suzuki Every DA17V 2016

13,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan 1993
Nissan Caravan 1993

180,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,200,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki every joint turbo 2014
Suzuki every joint turbo 2014

41,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,475,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu FREEZER 21 2014
Isuzu FREEZER 21 2014

115,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,935,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Lite ace 1992
Toyota Lite ace 1992

210,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,775,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Freezer Truck 2013
Isuzu Freezer Truck 2013

108,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland 2516 Ten Wheel 2007
Ashok Leyland 2516 Ten Wheel 2007

120,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,175,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Noah 1998
Toyota Noah 1998

170,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Townace CR42 1999
Toyota Townace CR42 1999

233,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,400,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland Synchromax Gearbox 1993
Ashok Leyland Synchromax Gearbox 1993

100,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,240,000

දින 24
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dolfin white colour 1992
Toyota Dolfin white colour 1992

550,781 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,100,000

දින 24
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 201 2014
Toyota KDH 201 2014

42,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,900,000

දින 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - JAC 12. 5 Ft 2016
JAC 12. 5 Ft 2016

15,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

දින 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF Freezer 2013
Isuzu ELF Freezer 2013

300,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,000,000

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!