වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 56 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 222R-LEPNY 2017
Toyota KDH 222R-LEPNY 2017

2,750 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan e24 1992
Nissan Caravan e24 1992

185,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Vanette Truck 2014
Nissan Vanette Truck 2014

23,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,775,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota LH113 Dolphin 1992
Toyota LH113 Dolphin 1992

160,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,440,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dyna lorry 1994
Toyota Dyna lorry 1994

300,001 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,000,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata star bus 2012
Tata star bus 2012

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,100,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Clipper 2007
Nissan Clipper 2007

56,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,895,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Clipper NV - 100 2016
Nissan Clipper NV - 100 2016

41,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,250,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Titan (Isuzu Elf) 2014
Mazda Titan (Isuzu Elf) 2014

58,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,450,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Town Ace 1991
Toyota Town Ace 1991

210,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 222R-LEPNY 2017
Toyota KDH 222R-LEPNY 2017

2,750 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,000,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Micro MPV Junior 3 2012
Micro MPV Junior 3 2012

53,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,150,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 201 2012
Toyota KDH 201 2012

80,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,200,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 220 2006
Toyota KDH 220 2006

159,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,200,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - JAC HFC1085KE/14.5/ 2016
JAC HFC1085KE/14.5/ 2016

38,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every DA17V 2016
Suzuki Every DA17V 2016

13,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Largo 1989
Nissan Largo 1989

120,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 890,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 221 2012
Toyota KDH 221 2012

160,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,575,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - RENAULT PRIME MOVER 2013
RENAULT PRIME MOVER 2013

350,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Foton AUMARK 2015
Foton AUMARK 2015

30,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,050,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH201 SuperGL 2008
Toyota KDH201 SuperGL 2008

160,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,350,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 206 Premium 2014
Toyota KDH 206 Premium 2014

17,086 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,500,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Clipper 2012
Nissan Clipper 2012

32,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,200,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu NPR 71L Turbo 2000
Isuzu NPR 71L Turbo 2000

521,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,990,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata 1210 lorry 1988
Tata 1210 lorry 1988

500,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 550,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota TOYO ACE 1998
Toyota TOYO ACE 1998

198,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!