වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 48 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dolphin 1998
Toyota Dolphin 1998

189,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,450,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF (Mazda Titan) 2014
Isuzu ELF (Mazda Titan) 2014

69,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,460,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota LH 30 1989
Toyota LH 30 1989

300,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 950,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland 16l8 ටැංකි 2012
Ashok Leyland 16l8 ටැංකි 2012

185,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,540,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland tipper 2017
Ashok Leyland tipper 2017

14,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,250,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Hiace Dolphine 1991
Toyota Hiace Dolphine 1991

297,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,900,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Forward Truck 2006
Isuzu Forward Truck 2006

11,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 11,500,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland Tipper 2011
Ashok Leyland Tipper 2011

110,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,300,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan caravan 1988
Nissan caravan 1988

37,112 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Renault Prime Mover 2013
Renault Prime Mover 2013

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Elf 2006
Isuzu Elf 2006

140,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,050,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan CARAVAN HOMY 1998
Nissan CARAVAN HOMY 1998

241,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu FTR 2006
Isuzu FTR 2006

90,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,500,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki EVERY JOIN H/ ROOF 2018
Suzuki EVERY JOIN H/ ROOF 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,190,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Clipper 2017
Nissan Clipper 2017

9,400 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Fuso 2003
Mitsubishi Fuso 2003

428,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,000,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki EVERY JOIN 2018
Suzuki EVERY JOIN 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,190,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata Dimo lokka 2014
Tata Dimo lokka 2014

140,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,480,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata 1210 lorry 1988
Tata 1210 lorry 1988

500,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 600,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Eicher 1090 lorry 2007
Eicher 1090 lorry 2007

300,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota CR 41 1997
Toyota CR 41 1997

216,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,250,000

දින 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Micro MPV JUNIOR 3 2012
Micro MPV JUNIOR 3 2012

42,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,230,000

දින 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Vanette Truck 2014
Nissan Vanette Truck 2014

23,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

දින 24
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland Comet Super 2005
Ashok Leyland Comet Super 2005

125,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,100,000

දින 24
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Renault prime mover 1998
Renault prime mover 1998

520,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!