වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 64 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Scania Vanette Truck 2014
Scania Vanette Truck 2014

52,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Titan 2014
Mazda Titan 2014

69,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,550,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota townace 1993
Toyota townace 1993

300,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every PC 2017
Suzuki Every PC 2017

2,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,725,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Hiace DX 2010
Toyota Hiace DX 2010

27,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,900,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Freezer 12.5 2013
Isuzu Freezer 12.5 2013

89,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,625,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Full Body 14.5 2012
Isuzu Full Body 14.5 2012

115,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,575,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 222R 2007
Toyota KDH 222R 2007

2,500 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,400,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KJ-CR42V 1999
Toyota KJ-CR42V 1999

145,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Freezer 14.5 2013
Isuzu Freezer 14.5 2013

98,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,895,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan KE25 2008
Nissan Caravan KE25 2008

128,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,500,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Freezer 10.5 2013
Isuzu Freezer 10.5 2013

89,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,395,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata Dimo Lokka 2013
Tata Dimo Lokka 2013

85,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 600,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland water Bowser 1993
Ashok Leyland water Bowser 1993

100,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,350,000

දින 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata Dimo Batta 2008
Tata Dimo Batta 2008

65,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 535,000

දින 24
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Maxximo 2011
Mahindra Maxximo 2011

98,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 780,000

දින 24
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota super GL 2014
Toyota super GL 2014

41,431 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,300,000

දින 24
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Open Lorry 14.5 2013
Isuzu Open Lorry 14.5 2013

142,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,325,000

දින 28
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Freezer 14.5 2008
Isuzu Freezer 14.5 2008

170,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,825,000

දින 28
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Freezer 14.5 2011
Isuzu Freezer 14.5 2011

118,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,450,000

දින 28
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Hino Dutro 2014
Hino Dutro 2014

84,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,890,000

දින 29
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every lory 2007
Suzuki Every lory 2007

100,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 775,000

දින 29
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Elf 150 1986
Isuzu Elf 150 1986

800,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 550,000

දින 30
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota DYNA 2017
Toyota DYNA 2017

7,250 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,950,000

දින 33
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Hiace shell 1989
Toyota Hiace shell 1989

100,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,475,000

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!