වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 61 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota DOLPHIN HIACE 1991
Toyota DOLPHIN HIACE 1991

180,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Clipper NV100 2017
Nissan Clipper NV100 2017

9,350 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,675,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Titan (Isuzu Elf) 2014
Mazda Titan (Isuzu Elf) 2014

70,800 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,550,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Lite ace 1992
Toyota Lite ace 1992

210,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,825,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Vanette Truck 2014
Nissan Vanette Truck 2014

23,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,675,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra maximo 2013
Mahindra maximo 2013

60,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 890,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Elf 1994
Isuzu Elf 1994

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Hilux vn turbo 2010
Toyota Hilux vn turbo 2010

139,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,500,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Hiace Shell Model 1988
Toyota Hiace Shell Model 1988

35,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Canter Gully Bowser 1993
Mitsubishi Canter Gully Bowser 1993

25,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 2007
Toyota KDH 2007

108,832 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,600,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Gully bowser NKR 1998
Isuzu Gully bowser NKR 1998

25,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,200,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata 1615 Lorry 2008
Tata 1615 Lorry 2008

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,200,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata 2516 Lorry 2010
Tata 2516 Lorry 2010

168,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every DA17V 2016
Suzuki Every DA17V 2016

13,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata 407 freezer truck 2011
Tata 407 freezer truck 2011

57,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,200,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Eicher 10 WHEEL Lorry 2005
Eicher 10 WHEEL Lorry 2005

188,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,160,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 200 (2007) 2006
Toyota KDH 200 (2007) 2006

252,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,200,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Vannette 2012
Nissan Vannette 2012

127,740 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu FREEZER 14.5 2014
Isuzu FREEZER 14.5 2014

88,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,435,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu FULL BODY 14.5 2014
Isuzu FULL BODY 14.5 2014

91,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,565,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Vanette 1990
Nissan Vanette 1990

196,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,080,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Maruti Omini 2012
Suzuki Maruti Omini 2012

22,300 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,290,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota town ace,white 1984
Toyota town ace,white 1984

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,200,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Leyland DAF 10wheel 1994
Leyland DAF 10wheel 1994

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 725,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!