දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Home Gym Machine
Home Gym Machine

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 65,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Mi band 2
Mi band 2

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,000

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Cricket Equipment
Cricket Equipment

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Cricket set
Cricket set

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,000

දින 9
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Home gym bicycle
Home gym bicycle

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,000

දින 9
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - T bar rowing & Shoulder press bench
T bar rowing & Shoulder press bench

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 50,000

දින 11
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Fitness Equipment
Fitness Equipment

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,000

දින 13
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Teleceen Orbit Rek (silver colour )
Teleceen Orbit Rek (silver colour )

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 28
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - 5KG KETTLE BELL
5KG KETTLE BELL

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,750

දින 34
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - American Eser Bench + weight equipment
American Eser Bench + weight equipment

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 21,000

දින 47
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Badminton racquet
Badminton racquet

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!