දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Treadmill
Treadmill

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 23,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - See Power Obitrack Machine
See Power Obitrack Machine

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 25,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Shaker Bottles
Shaker Bottles

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 800

දින 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Full Body Gym with AB Glider
Full Body Gym with AB Glider

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 40,000

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Treadmill BT3300
Treadmill BT3300

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 40,000

දින 8
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Exercise machine
Exercise machine

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,000

දින 12
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Yonex Carbonex 8000 Racquet
Yonex Carbonex 8000 Racquet

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,000

දින 15
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Gym equipment
Gym equipment

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,300,000

දින 21
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Gym Equipment
Gym Equipment

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,000,000

දින 26
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - 5KG KETTLE BELL
5KG KETTLE BELL

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,750

දින 33
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Badminton Racket
Badminton Racket

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,000

දින 37
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Treadmill
Treadmill

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 65,000

දින 45
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Cable cross over
Cable cross over

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 160,000

දින 49
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Cricket headgear
Cricket headgear

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,000

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!