වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda FTR 2015
Honda FTR 2015

392,823 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 330,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure black 2015
Hero Pleasure black 2015

32,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha TW 2012
Yamaha TW 2012

20,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Jade 2011
Honda Jade 2011

30,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet 2012
Honda Hornet 2012

15,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 458,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 2010
Bajaj Discover 2010

55,123 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 Digital meter DTS-i 200
Bajaj Pulsar 150 Digital meter DTS-i 200

87,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda PCX Japan Customized 2016
Honda PCX Japan Customized 2016

12,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 500,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CD 125 Benly 2009
Honda CD 125 Benly 2009

74,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 525,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Karizma 225 2006
Hero Karizma 225 2006

52,926 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Hunk Double disc 2013
Hero Hunk Double disc 2013

68,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 100 2012
Bajaj Discover 100 2012

55,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR low mileage. 2017
Yamaha Ray ZR low mileage. 2017

332 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet 2015
Honda Hornet 2015

20,300 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 660,000

දින 28
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Victor GL 2005
TVS Victor GL 2005

25,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 36,000

දින 29
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda CD 90 1998
Honda CD 90 1998

87,497 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 29
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Glamour 2015
Hero Glamour 2015

50,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2015
Bajaj Pulsar 150 2015

42,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 32
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet Ch 150 2009
Honda Hornet Ch 150 2009

43,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 750,000

දින 38
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 BAD 2012
Bajaj Pulsar 135 BAD 2012

55,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 45
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Hunk HUNK-2017 2017
Hero Hunk HUNK-2017 2017

15,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

දින 48
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki Gixxer 2018
Suzuki Gixxer 2018

7,800 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 430,000

දින 48
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 180 2011
Bajaj Pulsar 180 2011

50,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 50
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Discover 2009
Bajaj Discover 2009

87,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 50
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 180 2010
Bajaj Pulsar 180 2010

55,466 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 51

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!