වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2017
TVS Wego 2017

0 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,150

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S Dark night 2018
Yamaha FZ S Dark night 2018

3,400 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 390,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda MD 1991
Honda MD 1991

62,564 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 54,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha TW 2012
Yamaha TW 2012

10,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Ntorq 2018
TVS Ntorq 2018

0 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,650

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - TVS Wego 2017
TVS Wego 2017

0 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,150

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Mahindra rodeo scooty 2015
Mahindra rodeo scooty 2015

20,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha TW 2017
Yamaha TW 2017

17,800 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 327,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet 2014
Honda Hornet 2014

38,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 465,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Jade 2015
Honda Jade 2015

21,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 460,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

150,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 2015
Yamaha FZ 2015

24,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 268,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

27,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ S Dark night 2018
Yamaha FZ S Dark night 2018

3,400 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 390,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Dio 2013
Honda Dio 2013

34,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha TW 2012
Yamaha TW 2012

55,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Karizma 225 2006
Hero Karizma 225 2006

25,968 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2015
Bajaj Pulsar 150 2015

50,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

11,300 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda Hornet 2015
Honda Hornet 2015

18,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 580,000

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Hero Dawn 2011
Hero Dawn 2011

20,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 33
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

8,500 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 34
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 180 2018
Bajaj Pulsar 180 2018

9,300 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

දින 36
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha FZ 16 2015
Yamaha FZ 16 2015

40,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 38
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda XLR 125 - 2011XLR Latest 2011
Honda XLR 125 - 2011XLR Latest 2011

45,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 435,000

දින 39
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj Pulsar 150 2017
Bajaj Pulsar 150 2017

9,221 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 41
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Bajaj CT100 2016
Bajaj CT100 2016

53,861 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 46

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!