දැන්විම් 60 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land in kandy road kelaniya,dalugama
Land in kandy road kelaniya,dalugama

6.3 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 16,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Kelaniya
Land For Sale In Kelaniya

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kelaniya
Land for sale in Kelaniya

900.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale Kelaniya
Land for Sale Kelaniya

720.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - land with house in kelaniya
land with house in kelaniya

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 33,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kelaniya
Land for sale in Kelaniya

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 72,000,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kelaniya
Land in Kelaniya

25.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - 12.5 Perch in Pannipitiya Rathmaldeniya
12.5 Perch in Pannipitiya Rathmaldeniya

12.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in kandy road kelaniya,dalugama
Land in kandy road kelaniya,dalugama

6.3 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 16,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale Wanawasala Kelaniya
Land For Sale Wanawasala Kelaniya

6.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with 2 Houses Wanawasala
Land with 2 Houses Wanawasala

26.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land - kelaniya Galborella
Land - kelaniya Galborella

14.8 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in kandy road kelaniya,dalugama
Land in kandy road kelaniya,dalugama

6.3 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 16,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kelaniya.
Land for Sale in Kelaniya.

8.6 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale Biyagama
Land For Sale Biyagama

30.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Kelaniya
Land For Sale In Kelaniya

3.1 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,950,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Kelaniya
Land for sale Kelaniya

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,600,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kohalwila
Land in Kohalwila

12.52 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kelaniya
Land in Kelaniya

40.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kelani Temple
Land for sale - Kelani Temple

6.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 740,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kiribathgoda
Land in Kiribathgoda

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 675,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kelaniya
Land for sale - Kelaniya

10.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kelaniya
Land for sale in Kelaniya

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 10,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kelaniya
Land for sale - Kelaniya

12.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 490,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Kelaniya
Land For Sale In Kelaniya

60.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,100,000 පර්ච් එකකට

දින 19
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale Peliyagoda
Land For Sale Peliyagoda

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,300,000 පර්ච් එකකට

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!