වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 59 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Residential land sale, Kelaniya
Residential land sale, Kelaniya

16.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kelaniya
Land for Sale in Kelaniya

12.8 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kelaniya Wewalduwa
Land in Kelaniya Wewalduwa

72.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,400,000 පර්ච් එකකට

පැය 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Commercial Land Sale in Biyagama
Commercial Land Sale in Biyagama

64.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 26,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Kiribathgoda
Land for Sale - Kiribathgoda

550.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Commercial Land Kelaniya thalwatte
Commercial Land Kelaniya thalwatte

32.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - ඉඩමක් විකිණීමට කැළණිය
ඉඩමක් විකිණීමට කැළණිය

200.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 60,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kelaniya
Land for sale - Kelaniya

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Business Land For Sale Peliyagoda
Business Land For Sale Peliyagoda

89.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Kelaniya Wedamulla
Land for sale Kelaniya Wedamulla

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,950,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - 5.5 Acre Land Kelaniya for Sale
5.5 Acre Land Kelaniya for Sale

5.5 අක්කර

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - 150 P Land Thalwatte Biyagama Road
150 P Land Thalwatte Biyagama Road

150.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 75,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - 76 P Land Biyagama Road Thalwatte
76 P Land Biyagama Road Thalwatte

76.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 32,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale, Kelaniya
Land for Sale, Kelaniya

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Kelaniya
Land For Sale In Kelaniya

375.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Mabima Kelaniya
Land for sale - Mabima Kelaniya

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kelaniya
Land for sale - Kelaniya

17.2 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 17,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 13
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kelaniya
Land in Kelaniya

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 890,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For sale With House - Kelaniya
Land For sale With House - Kelaniya

12.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 9,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 15
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in kelaniya
Land for sale in kelaniya

60.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,300,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kelaniya
Land in Kelaniya

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 770,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kelaniya
Land for sale in Kelaniya

32.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kelaniya
Land for Sale in Kelaniya

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale Kelaniya
Land for Sale Kelaniya

36.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 45,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 18
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kelaniya
Land for sale in Kelaniya

350.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kelaniya
Land for sale in Kelaniya

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 330,000 පර්ච් එකකට

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!