වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 37 න් 26-37 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Senior IT Support Service Technician
Senior IT Support Service Technician

INFINITY IT SOLUTIONS PVT LTD

රු 30,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Senior IT Support Service Technician
Senior IT Support Service Technician

INFINITY IT SOLUTIONS PVT LTD

රු 30,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 45
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Graphic Designer - Kelaniya
Graphic Designer - Kelaniya

Admoo Digital Marketing (Pvt) Ltd.

රු 15,000 - 35,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 45
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Cook - Kelaniya
Cook - Kelaniya

Super Kitchen Family Restaurant

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 45
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Office Coordinator Female - Kelaniya
Office Coordinator Female - Kelaniya

Admoo Digital Marketing (Pvt) Ltd.

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 45
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Graphic designer - Kelaniya
Graphic designer - Kelaniya

Millennium Advertising

රු 20,000 - 25,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 46
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - කෝකීවරුන් - කොළඹ
කෝකීවරුන් - කොළඹ

Ceylon Hotels Corporation PLC

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 49
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Hr Assistant - Kelaniya
Hr Assistant - Kelaniya

ISURU RECRUITMENT

රු 18,000 - 27,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 51
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Marketing Executive - Kelaniya
Marketing Executive - Kelaniya

KRS Advertising Services (PVT) LTD

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 53
Sales Executive - Biyagama

Yash Hat Lanka / S.W. Shek

රු 30,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 56
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Store Keeper - Kelaniya
Store Keeper - Kelaniya

Private Poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 57
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Web Designer - Kelaniya
Web Designer - Kelaniya

Admoo Digital Marketing (Pvt) Ltd.

රු 25,000 - 40,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 58
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Executive - Kelaniya
Sales Executive - Kelaniya

Ultimate Engineering Solutions (Pvt) Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 59

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!