දැන්විම් 46 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි නිවාස

නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kelaniya
House for Sale in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale - Enderamulla Wattala
House for Sale - Enderamulla Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,700,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale - Peliyagoda
House For Sale - Peliyagoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale Kelaniya
House for Sale Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 2
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kelaniya
House for Sale in Kelaniya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,100,000

දින 3
නිවාස-ගම්පහ - 2BR House for Sale in Kelaniya
2BR House for Sale in Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 5,500,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kelaniya
House for Sale in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 4
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Dalugama
House for sale in Dalugama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,600,000

දින 8
නිවාස-ගම්පහ - House for sale - Kelaniya
House for sale - Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 8
නිවාස-ගම්පහ - New House For Sale in Kelaniya
New House For Sale in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - House Kelaniya Waragoda
House Kelaniya Waragoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 10,000,000

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - Half Complete 2BR House Sale Kelaniya
Half Complete 2BR House Sale Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 6,600,000

දින 12
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Keliniya
House for Sale in Keliniya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 14
නිවාස-ගම්පහ - House for Sales - Kelaniya
House for Sales - Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 10,000,000

දින 14
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kelaniya
House for sale in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 18
නිවාස-ගම්පහ - 2 Story House for Sale in Kelaniya
2 Story House for Sale in Kelaniya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 33,000,000

දින 19
නිවාස-ගම්පහ - 3 Bedroom House in Makola, Kiribathgoda
3 Bedroom House in Makola, Kiribathgoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 10,700,000

දින 20
නිවාස-ගම්පහ - House for sale with Shop In Kelaniya
House for sale with Shop In Kelaniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 23
නිවාස-ගම්පහ - Attractive luxury home in Peliyagoda
Attractive luxury home in Peliyagoda

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 26,000,000

දින 23
නිවාස-ගම්පහ - Two storey house for sale in Waragoda
Two storey house for sale in Waragoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 24
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Kelaniya
House for Sale in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,700,000

දින 25
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House For Sale in Kelaniya
Luxury House For Sale in Kelaniya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 28,500,000

දින 26
නිවාස-ගම්පහ - Kelaniya House sale
Kelaniya House sale

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 28
නිවාස-ගම්පහ - Two Story House for Sale Kelaniya
Two Story House for Sale Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 31
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Kiribathgoda
House for sale Kiribathgoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 33
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Kelaniya
House for sale Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 3,500,000

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!