දැන්විම් 37 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි විලාසිතා, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය

ආභරණ-ගම්පහ - Quarts Cat`s eye
Quarts Cat`s eye

ගම්පහ, ආභරණ

රු 100,000

දින 1
ආභරණ-ගම්පහ - Blue sapphire
Blue sapphire

ගම්පහ, ආභරණ

රු 140,000

දින 1
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Hair Colouring Steamer
Hair Colouring Steamer

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 35,000

දින 1
ඇදුම්-ගම්පහ - Bridal wedding Saree
Bridal wedding Saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 80,000

දින 2
ඇදුම්-ගම්පහ - Branded T shirts - Retail (Bangladesh)
Branded T shirts - Retail (Bangladesh)

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 650

දින 10
ඇදුම්-ගම්පහ - Shorts
Shorts

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 575

දින 11
ආභරණ-ගම්පහ - Gold box chain
Gold box chain

ගම්පහ, ආභරණ

රු 300,000

දින 14
සපත්තු සහ පාවහන්-ගම්පහ - Casual shoes
Casual shoes

ගම්පහ, සපත්තු සහ පාවහන්

රු 1,700

දින 14
ඇදුම්-ගම්පහ - Branded t shirts
Branded t shirts

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 540

දින 16
සපත්තු සහ පාවහන්-ගම්පහ - Adidas aengle shoes
Adidas aengle shoes

ගම්පහ, සපත්තු සහ පාවහන්

රු 4,999

දින 18
බෑග්-ගම්පහ - Samsonite bag
Samsonite bag

ගම්පහ, බෑග්

රු 45,000

දින 19
ආභරණ-ගම්පහ - Gold bracelet
Gold bracelet

ගම්පහ, ආභරණ

රු 130,000

දින 19
අත් ඔරලෝසු-ගම්පහ - Qmax watch
Qmax watch

ගම්පහ, අත් ඔරලෝසු

රු 3,000

දින 21
සපත්තු සහ පාවහන්-ගම්පහ - Adidas shoes
Adidas shoes

ගම්පහ, සපත්තු සහ පාවහන්

රු 3,000

දින 22
ඇදුම්-ගම්පහ - Ladies Polo t shirts
Ladies Polo t shirts

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 670

දින 23
ඇදුම්-ගම්පහ - Indian Cloths
Indian Cloths

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 590

දින 24
අත් ඔරලෝසු-ගම්පහ - Citizen ladies watch
Citizen ladies watch

ගම්පහ, අත් ඔරලෝසු

රු 2,000

දින 24
අත් ඔරලෝසු-ගම්පහ - BREITLING WATCHE
BREITLING WATCHE

ගම්පහ, අත් ඔරලෝසු

රු 12,000

දින 26
ඇදුම්-ගම්පහ - T-shirt
T-shirt

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 330

දින 26
සපත්තු සහ පාවහන්-ගම්පහ - Adidas original
Adidas original

ගම්පහ, සපත්තු සහ පාවහන්

රු 4,300

දින 29
ඇදුම්-ගම්පහ - Lengha
Lengha

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 5,000

දින 30
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Salon wash unit
Salon wash unit

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 26,000

දින 31
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding Saree
Wedding Saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 45,000

දින 32
බෑග්-ගම්පහ - Camo backpack
Camo backpack

ගම්පහ, බෑග්

රු 2,000

දින 32
ඇදුම්-ගම්පහ - Gents Overall
Gents Overall

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 1,500

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!