දැන්විම් 61 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි විලාසිතා, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය

ඇදුම්-ගම්පහ - Net Lace Skirts
Net Lace Skirts

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 850

දින 1
ඇස් කන්නාඩි-ගම්පහ - Rayban Sunglass
Rayban Sunglass

ගම්පහ, ඇස් කන්නාඩි

රු 450

දින 2
ආභරණ-ගම්පහ - Palingu Wairodi
Palingu Wairodi

ගම්පහ, ආභරණ

රු 550

දින 4
අත් ඔරලෝසු-ගම්පහ - Stylish watch
Stylish watch

ගම්පහ, අත් ඔරලෝසු

රු 5,200

දින 5
ඇදුම්-ගම්පහ - Party wear
Party wear

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 10,000

දින 7
ඇදුම්-ගම්පහ - Bridal Frock
Bridal Frock

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 7,000

දින 7
ඇදුම්-ගම්පහ - Bridal saree
Bridal saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 20,000

දින 8
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Vanity box
Vanity box

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 3,000

දින 9
ඇදුම්-ගම්පහ - 02 Pcs Set G String Thongs Panties
02 Pcs Set G String Thongs Panties

සාමාජිකයාගම්පහ, ඇදුම්

රු 1,090

දින 10
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - 03 Lipsticks Set
03 Lipsticks Set

සාමාජිකයාගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 990

දින 10
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Matt Long Lasting Nail Polish බෝතල් 02ක්
Matt Long Lasting Nail Polish බෝතල් 02ක්

සාමාජිකයාගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 990

දින 10
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Metallic Matt Nail-Polish බෝතල් 02ක්
Metallic Matt Nail-Polish බෝතල් 02ක්

සාමාජිකයාගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 990

දින 10
අත් ඔරලෝසු-ගම්පහ - Watch
Watch

ගම්පහ, අත් ඔරලෝසු

රු 6,000

දින 10
ඇදුම්-ගම්පහ - Lingerie Lace Panties N Bra Set
Lingerie Lace Panties N Bra Set

සාමාජිකයාගම්පහ, ඇදුම්

රු 890

දින 11
ආභරණ-ගම්පහ - Luxurious Glamorous Rings R718
Luxurious Glamorous Rings R718

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 990

දින 11
ආභරණ-ගම්පහ - Luxurious Lovers Couple Ring R244
Luxurious Lovers Couple Ring R244

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 890

දින 11
ආභරණ-ගම්පහ - Luxurious Glamorous Rings L316
Luxurious Glamorous Rings L316

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 890

දින 11
ආභරණ-ගම්පහ - Luxurious Designed Rings R238
Luxurious Designed Rings R238

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 790

දින 11
ආභරණ-ගම්පහ - Engagement Rings R022
Engagement Rings R022

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 890

දින 11
ආභරණ-ගම්පහ - Engagement Rings R092
Engagement Rings R092

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 990

දින 11
ආභරණ-ගම්පහ - Luxurious Glamorous Small Hoop Earrings
Luxurious Glamorous Small Hoop Earrings

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 790

දින 11
ආභරණ-ගම්පහ - Rose Gold plated Australian Bangle
Rose Gold plated Australian Bangle

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 890

දින 11
ආභරණ-ගම්පහ - Tigers eye
Tigers eye

ගම්පහ, ආභරණ

රු 2,500

දින 12
සපත්තු සහ පාවහන්-ගම්පහ - Nike Jordan Air 1 Mid Orginal
Nike Jordan Air 1 Mid Orginal

ගම්පහ, සපත්තු සහ පාවහන්

රු 20,000

දින 13
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Sliming Herb Tea
Sliming Herb Tea

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,000

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!