දැන්විම් 1,086 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි වාහන

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Mitsubishi Mini truck lorry 2005
Mitsubishi Mini truck lorry 2005

98,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,275,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Toyota Axio Hybrid NKE 165 2015
Toyota Axio Hybrid NKE 165 2015

70,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 5,150,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Toyota Aqua 2014
Toyota Aqua 2014

44,628 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 4,200,000

විනාඩි 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Toyota Dyna Lorry 1999
Toyota Dyna Lorry 1999

150,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

විනාඩි 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Toyota hiace 1985
Toyota hiace 1985

80,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,800,000

විනාඩි 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - TVS Apache 2012
TVS Apache 2012

70,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

විනාඩි 35
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Toyota laitas 1987
Toyota laitas 1987

65,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,090,000

විනාඩි 48
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Nissan Dutsun d21 1989
Nissan Dutsun d21 1989

65,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,100,000

පැය 1 යි
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Proton Wira 2000
Proton Wira 2000

120,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 1,275,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

26,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 370,000

පැය 1 යි
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 540,000

පැය 1 යි
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Nissan Sunny N16 2002
Nissan Sunny N16 2002

105,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,190,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Nissan Atlas 4wd 2001
Nissan Atlas 4wd 2001

244,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,925,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Suzuki every /silver 2007
Suzuki every /silver 2007

130,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,015,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Nissan Caravan 1995
Nissan Caravan 1995

14,200 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,450,000

පැය 1
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Suzuki Wagon R FX Full Option 2016
Suzuki Wagon R FX Full Option 2016

11,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 2,800,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Discover 2013
Bajaj Discover 2013

45,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

පැය 2
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Suzuki Wagon R FZ 2018
Suzuki Wagon R FZ 2018

1,117 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 3,160,000

පැය 2
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Toyota Premio 2017
Toyota Premio 2017

0 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 8,175,000

මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Honda N-WGN 2017
Honda N-WGN 2017

18,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 3,175,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Daihatsu Hijet buddy van 2002
Daihatsu Hijet buddy van 2002

65,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,350,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Isuzu journey Bus 1983
Isuzu journey Bus 1983

200,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 17,250,003

පැය 2
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Maruti Suzuki 800 Oriental body 2006
Maruti Suzuki 800 Oriental body 2006

85,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 1,070,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Suzuki Every Join 2008
Suzuki Every Join 2008

129,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,160,000

පැය 3
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Toyota Corolla AE100 1992
Toyota Corolla AE100 1992

189,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 1,250,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Isuzu Tipper 1996
Isuzu Tipper 1996

300,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,625,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Mazda Bongo 1996
Mazda Bongo 1996

51,500 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,100,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!