වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 229 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Daihatsu Hijet Van 1999
Daihatsu Hijet Van 1999

98,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,290,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Mitsubishi Delica L300 1982
Mitsubishi Delica L300 1982

247,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 715,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Mitsubishi Canter 1995
Mitsubishi Canter 1995

150,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,475,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Toyota Dyna 2001
Toyota Dyna 2001

150,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,275,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Toyota KDH 2011
Toyota KDH 2011

137,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,750,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Tata 1613 1999
Tata 1613 1999

120,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,025,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Mazda bongo white 1992
Mazda bongo white 1992

382,438 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,700,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Isuzu Crew Cab 1998
Isuzu Crew Cab 1998

100,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Isuzu ELF 1996
Isuzu ELF 1996

190,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,675,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Mazda Scrum 2001
Mazda Scrum 2001

70,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,425,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Suzuki DA17V FULL JOIN 2015
Suzuki DA17V FULL JOIN 2015

57,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,825,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Suzuki Every Join 2014
Suzuki Every Join 2014

26,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,435,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Ashok Leyland Tipper 2010
Ashok Leyland Tipper 2010

100,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,100,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Suzuki Every Ful option 2007
Suzuki Every Ful option 2007

130,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,935,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Toyota Dolphin 1999
Toyota Dolphin 1999

250,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,850,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Mahindra bollero 2015
Mahindra bollero 2015

46,900 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,535,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Toyota Hiace KDH 2006
Toyota Hiace KDH 2006

285,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,500,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Mitsubishi MMC Rosa bus 1986
Mitsubishi MMC Rosa bus 1986

150,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,780,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Mahindra BOLERO MAXI TRUCK 2011
Mahindra BOLERO MAXI TRUCK 2011

75,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,160,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Toyota KDH 200 van 2005
Toyota KDH 200 van 2005

259,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,300,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Suzuki EVERY 1999
Suzuki EVERY 1999

150,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,285,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Nissan Vanette 1990
Nissan Vanette 1990

120,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,700,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Isuzu janitors l 1985
Isuzu janitors l 1985

125,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Isuzu nkr 350 1989
Isuzu nkr 350 1989

189,500 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 800,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Mazda browney 1992
Mazda browney 1992

300,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,250,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Foton 240 2013
Foton 240 2013

36,500 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,405,600

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!