වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 241 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Mitsubishi MMC ROSA 1983
Mitsubishi MMC ROSA 1983

185,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Ashok Leyland Tipper 2005
Ashok Leyland Tipper 2005

500,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 825,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Nissan Vanette 1991
Nissan Vanette 1991

215,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

පැය 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Isuzu Elf 2005
Isuzu Elf 2005

100,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,975,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Mazda Titan 1995
Mazda Titan 1995

75,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,590,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Nissan Civilian Bus 1983
Nissan Civilian Bus 1983

98,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 875,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Suzuki Every PC 2012
Suzuki Every PC 2012

59,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,190,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Toyota Townace CR27 1992
Toyota Townace CR27 1992

250,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,890,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Toyota Liteace KM20 1981
Toyota Liteace KM20 1981

450,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 775,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Isuzu NKR 250 (10.5ft) 1990
Isuzu NKR 250 (10.5ft) 1990

250,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,375,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Toyota hiace 1990
Toyota hiace 1990

150,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,290,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Toyota hiace 1990
Toyota hiace 1990

150,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,250,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Honda Acty 1999
Honda Acty 1999

101,500 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 975,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Isuzu ELF 250 lorry 1997
Isuzu ELF 250 lorry 1997

100,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,650,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Mahindra Bolero plus vx 2013
Mahindra Bolero plus vx 2013

100,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,320,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Ashok Leyland Cargo Tipper 2011
Ashok Leyland Cargo Tipper 2011

50,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,200,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Mazda bongo 1996
Mazda bongo 1996

100,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,390,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Mazda tipper 1993
Mazda tipper 1993

150,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,475,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Isuzu ELF VAN 1987
Isuzu ELF VAN 1987

200,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,275,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Mahindra Maximo 2013
Mahindra Maximo 2013

100,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 690,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Mitsubishi tipper 2002
Mitsubishi tipper 2002

100,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,300,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Nissan Atlus 2003
Nissan Atlus 2003

100,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,975,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Mazda Bongo van 1997
Mazda Bongo van 1997

85,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,200,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Nissan Atlus 1997
Nissan Atlus 1997

100,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,475,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Nissan Atlus 2001
Nissan Atlus 2001

100,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,825,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Hino blue ribbon 1990
Hino blue ribbon 1990

145,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,200,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!