වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 238 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Mitsubishi Canter Boom Truck 1998
Mitsubishi Canter Boom Truck 1998

250,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Daihatsu freezer lorry 2002
Daihatsu freezer lorry 2002

150,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,125,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Mitsubishi PO5 1990
Mitsubishi PO5 1990

10,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,640,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Tata 909 white colour 1992
Tata 909 white colour 1992

80,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 725,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Nissan vannet 2001
Nissan vannet 2001

150,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,375,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Toyota hiace lh 20 1980
Toyota hiace lh 20 1980

40,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 200,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Toyota Hiace Lh 30 1980
Toyota Hiace Lh 30 1980

150,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 800,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Ashok Leyland Tipper G45 2012
Ashok Leyland Tipper G45 2012

122,404 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,400,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Isuzu NKR 1993
Isuzu NKR 1993

19,999 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Isuzu N H R 1992
Isuzu N H R 1992

14,299 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,725,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Toyota HIACE LH 51 1985
Toyota HIACE LH 51 1985

220,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,425,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Isuzu ELF tipper 1989
Isuzu ELF tipper 1989

300,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,200,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Mitsubishi Canter Boom Truck 1998
Mitsubishi Canter Boom Truck 1998

250,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Toyota Cr41 1998
Toyota Cr41 1998

100,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,300,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Nissan NV 200 2012
Nissan NV 200 2012

56,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,240,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Toyota Dolphin Super long 1996
Toyota Dolphin Super long 1996

400,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,790,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Toyota Townace CR26 1988
Toyota Townace CR26 1988

185,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,225,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Tata ex2 2015
Tata ex2 2015

28,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,275,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Suzuki Every 2017
Suzuki Every 2017

28,400 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,580,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Tata Dimo Lokka Superace 2015
Tata Dimo Lokka Superace 2015

60,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,575,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Toyota CR41 Townace GL 1997
Toyota CR41 Townace GL 1997

325,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,200,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Isuzu ELF 250 (10.5ft) 1990
Isuzu ELF 250 (10.5ft) 1990

250,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,475,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Mazda lion face 2001
Mazda lion face 2001

150,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Nissan Double Cab 1985
Nissan Double Cab 1985

56,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,150,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Toyota starlet 1990
Toyota starlet 1990

150,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 890,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Isuzu Freezer 10.5 1992
Isuzu Freezer 10.5 1992

375,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,575,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!