වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 57 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි නිවාස

නිවාස-කෑගල්ල - House for Sale in Mawanella
House for Sale in Mawanella

කාමර: 5, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 4,850,000

දින 1
නිවාස-කෑගල්ල - House For Sale in Warakapola
House For Sale in Warakapola

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 6,000,000

දින 1
නිවාස-කෑගල්ල - House With Land In Warakapola
House With Land In Warakapola

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 15,000,000

දින 3
නිවාස-කෑගල්ල - Two Storey building Aguruwella
Two Storey building Aguruwella

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 6,500,000

දින 3
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in warakapola
House for sale in warakapola

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 6,200,000

දින 5
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in Kitulgala
House for sale in Kitulgala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 12,500,000

දින 5
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in Rambukkana
House for sale in Rambukkana

කාමර: 8, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 7,000,000

දින 5
නිවාස-කෑගල්ල - House with land Warakapola
House with land Warakapola

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 6,800,000

දින 6
නිවාස-කෑගල්ල - House For Sale Rambukkana
House For Sale Rambukkana

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 8,000,000

දින 7
නිවාස-කෑගල්ල - House For Sale In Dehiowita
House For Sale In Dehiowita

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 2,800,000

දින 7
නිවාස-කෑගල්ල - Bungalow with Coconut Land Kegalle
Bungalow with Coconut Land Kegalle

කාමර: 6, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකෑගල්ල, නිවාස

රු 35,000,000

දින 8
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in Mawanella
House for sale in Mawanella

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 4,775,000

දින 8
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale mawanella
House for sale mawanella

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 2,000,000

දින 10
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in Rambukkana
House for sale in Rambukkana

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 9,000,000

දින 10
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale Warakapola
House for sale Warakapola

කාමර: 6, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 15,700,000

දින 11
නිවාස-කෑගල්ල - House & Land for sale in Dewalegma
House & Land for sale in Dewalegma

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 2,700,000

දින 12
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in Ruwanwella
House for sale in Ruwanwella

කාමර: 3, නානකාමර: 4

කෑගල්ල, නිවාස

රු 9,500,000

දින 12
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in Rambukkana
House for sale in Rambukkana

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කෑගල්ල, නිවාස

රු 8,000,000

දින 13
නිවාස-කෑගල්ල - House For Sale In Kegalle
House For Sale In Kegalle

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 17,500,000

දින 13
නිවාස-කෑගල්ල - House(Two floors) For Sale In Rambukkana
House(Two floors) For Sale In Rambukkana

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 8,000,000

දින 13
නිවාස-කෑගල්ල - House For Sale In Mawanella
House For Sale In Mawanella

කාමර: 7, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 15,000,000

දින 14
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in Kegalle
House for sale in Kegalle

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 4,200,000

දින 15
නිවාස-කෑගල්ල - House For Sale In Warakapola
House For Sale In Warakapola

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 3,800,000

දින 16
නිවාස-කෑගල්ල - HOUSE FOR SALE ANGURUWELLA
HOUSE FOR SALE ANGURUWELLA

කාමර: 6, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකෑගල්ල, නිවාස

රු 6,700,000

දින 16
නිවාස-කෑගල්ල - 6 Bedroom House In Kegalle City
6 Bedroom House In Kegalle City

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කෑගල්ල, නිවාස

රු 25,000,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!