දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි නිවාස

නිවාස-කෑගල්ල - HOUSE FOR SALE ANGURUWELLA
HOUSE FOR SALE ANGURUWELLA

කාමර: 6, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකෑගල්ල, නිවාස

රු 7,900,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in pinnawala
House for sale in pinnawala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කෑගල්ල, නිවාස

රු 50,000,000

දින 1
නිවාස-කෑගල්ල - House For Sale In Warakapola
House For Sale In Warakapola

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 6,800,000

දින 1
නිවාස-කෑගල්ල - මාවනැල්ල නගරයට ආසන්නව නිවසක් විකිනීමට
මාවනැල්ල නගරයට ආසන්නව නිවසක් විකිනීමට

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 3,900,000

දින 2
නිවාස-කෑගල්ල - Prime Land Bungalow Sale In Kegalle
Prime Land Bungalow Sale In Kegalle

කාමර: 5, නානකාමර: 7

කෑගල්ල, නිවාස

රු 62,500,000

දින 3
නිවාස-කෑගල්ල - Partially Build House For Sale Kegalle
Partially Build House For Sale Kegalle

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 10,000,000

දින 3
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale Warakapola - Thulhiriya
House for sale Warakapola - Thulhiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 8,000,000

දින 4
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in Mawanella
House for sale in Mawanella

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 700,000

දින 10
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in Warakapola
House for sale in Warakapola

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 2,250,000

දින 12
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in Mawanella
House for sale in Mawanella

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 16,000,000

දින 12
නිවාස-කෑගල්ල - HOUSE FOR SALE KEGALLE
HOUSE FOR SALE KEGALLE

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 12,500,000

දින 12
නිවාස-කෑගල්ල - House sale in Kiringadeniya Mawanella
House sale in Kiringadeniya Mawanella

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 9,850,000

දින 12
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in Galigamuwa
House for sale in Galigamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 4,500,000

දින 13
නිවාස-කෑගල්ල - House For Sale In kegalle
House For Sale In kegalle

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 2,700,000

දින 14
නිවාස-කෑගල්ල - Old house with land in Kegalle
Old house with land in Kegalle

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 3,600,000

දින 15
නිවාස-කෑගල්ල - HOUSE FOR SALE ANGURUWELLA
HOUSE FOR SALE ANGURUWELLA

කාමර: 6, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකෑගල්ල, නිවාස

රු 7,900,000

දින 16
නිවාස-කෑගල්ල - House for Sale in Keglle
House for Sale in Keglle

කාමර: 7, නානකාමර: 3

කෑගල්ල, නිවාස

රු 49,000,000

දින 17
නිවාස-කෑගල්ල - House for Sale in Kegalle Town
House for Sale in Kegalle Town

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 6,800,000

දින 22
නිවාස-කෑගල්ල - Home for sale Rambukkana
Home for sale Rambukkana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 5,500,000

දින 25
නිවාස-කෑගල්ල - House sale in Mawanella
House sale in Mawanella

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 5,000,000

දින 28
නිවාස-කෑගල්ල - House For Sale In Mawanella
House For Sale In Mawanella

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කෑගල්ල, නිවාස

රු 8,500,000

දින 29
නිවාස-කෑගල්ල - House sale kegalle
House sale kegalle

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 8,000,000

දින 30
නිවාස-කෑගල්ල - House for Sale in Warakapola
House for Sale in Warakapola

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 4,200,000

දින 31
නිවාස-කෑගල්ල - House for sale in Uthuwankanda
House for sale in Uthuwankanda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 4,500,000

දින 33
නිවාස-කෑගල්ල - House For Sale Rambukkana
House For Sale Rambukkana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 6,000,000

දින 33
නිවාස-කෑගල්ල - House for Sale in Rambukkana
House for Sale in Rambukkana

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කෑගල්ල, නිවාස

රු 7,000,000

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!