දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Komatsu wa 40
Komatsu wa 40

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,550,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - IHI 30 GX3
IHI 30 GX3

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,000,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Isuzu Forward Boom Truck
Isuzu Forward Boom Truck

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,650,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - KUBOTA U30
KUBOTA U30

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,200,000

දින 22
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Landmaster
Landmaster

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 425,000

දින 23
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Isuzu Forward Mixer Truck
Isuzu Forward Mixer Truck

සාමාජිකයාකෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,675,000

දින 37
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Komatsu
Komatsu

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 750,000

දින 37
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Komatsu 30-7
Komatsu 30-7

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,800,000

දින 37
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - I H - 35 S Excavator
I H - 35 S Excavator

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 875,000

දින 50
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - JCB project 8
JCB project 8

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,600,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!