දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Hitachi EX 200 - 2
Hitachi EX 200 - 2

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,600,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Komatsu pc30 7
Komatsu pc30 7

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,350,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Isuzu 4WD Boom Lorry
Isuzu 4WD Boom Lorry

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,500,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Kubota U30 Excavator
Kubota U30 Excavator

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,450,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Isuzu NPR 450 boom truck
Isuzu NPR 450 boom truck

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,490,000

දින 24
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Canter Boom Truck
Canter Boom Truck

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,950,000

දින 25
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Tractor
Tractor

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 600,000

දින 29
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Komatsu pc 10-6
Komatsu pc 10-6

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 975,000

දින 33
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Tractor
Tractor

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,150,000

දින 40
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Kubota k-035
Kubota k-035

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,350,000

දින 45
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Mitsubishi Excavator
Mitsubishi Excavator

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 900,000

දින 51
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Hitachi landy ex30
Hitachi landy ex30

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,250,000

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!