දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Excavator
Excavator

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,500,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Komotsu PC -20
Komotsu PC -20

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 875,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - ISUZU Boom Truck
ISUZU Boom Truck

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,650,000

දින 17
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - komatsu
komatsu

සාමාජිකයාකෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,975,000

දින 20
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - JCB project 8
JCB project 8

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,000,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Boom truck
Boom truck

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,300,000

දින 25
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Massey Ferguson 240
Massey Ferguson 240

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,200,000

දින 29
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Komatsu Excavator
Komatsu Excavator

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,495,000

දින 31
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - John deere 5047
John deere 5047

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,500,000

දින 31
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Mitsubishi mm 30
Mitsubishi mm 30

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,200,000

දින 37
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - B27 Yanmar
B27 Yanmar

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,425,000

දින 44
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Hitachi EX 200 - 2
Hitachi EX 200 - 2

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,600,000

දින 58
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Komatsu pc30 7
Komatsu pc30 7

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,350,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!