දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Komatsu 30-7
Komatsu 30-7

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,750,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Recovery Tow Truck
Recovery Tow Truck

සාමාජිකයාකෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,000,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Kubota Brand New Tractor
Kubota Brand New Tractor

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,200,000

දින 16
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Yb 37yanmaar
Yb 37yanmaar

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,350,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Yanmar Hand Tractor
Yanmar Hand Tractor

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 65,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - JCB Excavator
JCB Excavator

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,600,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Komatsu Road Roller
Komatsu Road Roller

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 850,000

දින 24
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - IHI Excavator
IHI Excavator

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 950,000

දින 25
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Excavator
Excavator

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,300,000

දින 27
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Mahindra Yuvo 575 DI
Mahindra Yuvo 575 DI

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,650,000

දින 35
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Komatsu pc60-7
Komatsu pc60-7

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,400,000

දින 37
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Canter Boom Truck
Canter Boom Truck

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,000,000

දින 38
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Loader
Loader

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,100,000

දින 40
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Jcb 3cx
Jcb 3cx

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,950,000

දින 43
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Mitsubishi Fuso Mobile Crane
Mitsubishi Fuso Mobile Crane

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,700,000

දින 48
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Mitsubishi MS70
Mitsubishi MS70

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,375,000

දින 51

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!