දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Bird pela wikinima
Bird pela wikinima

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 5,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Calathiya
Calathiya

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - ඖශධීය ගුණ ඇති කටු අනෝදා වගාව
ඖශධීය ගුණ ඇති කටු අනෝදා වගාව

සාමාජිකයාකෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 260

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Anturiyam mal pala wikinimata
Anturiyam mal pala wikinimata

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Passion Fruits
Passion Fruits

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - තවාන් තේ පැල
තවාන් තේ පැල

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 18

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Boganvila Flower Pots - බෝගන්විලා මල්
Boganvila Flower Pots - බෝගන්විලා මල්

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - අතුරු භෝග වගාවෙන් ඔබට ඉහල ප්‍රතිලාභ
අතුරු භෝග වගාවෙන් ඔබට ඉහල ප්‍රතිලාභ

සාමාජිකයාකෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - බ්ම්ම්ල් කොට්ට
බ්ම්ම්ල් කොට්ට

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 35

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - රට පුවක්
රට පුවක්

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 16
Gal Siyambala Pela awasyay

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - රට පුවක් pala
රට පුවක් pala

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Foxtail plants
Foxtail plants

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 12,500

දින 22
ආහාර-කෑගල්ල - Dried Fish
Dried Fish

කෑගල්ල, ආහාර

රු 370

දින 24
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - වැනිලා වැල්
වැනිලා වැල්

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60

දින 27
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - තෙත් කලාපයට කාබනික දූරියන් වගාව
තෙත් කලාපයට කාබනික දූරියන් වගාව

සාමාජිකයාකෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 380

දින 28
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - ඉඟුරු බීජ විකිනීමට ඇත
ඉඟුරු බීජ විකිනීමට ඇත

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 700

දින 31
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කෑගල්ල - පොල් විකිණීමට
පොල් විකිණීමට

කෑගල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 40

දින 32
ආහාර-කෑගල්ල - Coconut
Coconut

කෑගල්ල, ආහාර

රු 28

දින 41
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Black peper
Black peper

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 690

දින 41
ආහාර-කෑගල්ල - Cheese
Cheese

කෑගල්ල, ආහාර

රු 150

දින 42
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Combine Harvesters
Combine Harvesters

කෑගල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 475,000

දින 55
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - කෙටි කාලින ආදායමකට වැල් දොඩම් වගාව....
කෙටි කාලින ආදායමකට වැල් දොඩම් වගාව....

සාමාජිකයාකෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 120

දින 55
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Anthurium mal
Anthurium mal

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!