දැන්විම් 44 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි විලාසිතා, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය

ආභරණ-කෑගල්ල - Dalan Gem
Dalan Gem

අද 3:50 පව, කෑගල්ල, ආභරණ

රු 150,000

අත් ඔරලෝසු-කෑගල්ල - kushiya(g shok) smart watch
kushiya(g shok) smart watch

18 ජුලි 12:53 පව, කෑගල්ල, අත් ඔරලෝසු

රු 1,700

ආභරණ-කෑගල්ල - silver pada salan.
silver pada salan.

18 ජුලි 8:11 පෙරවරු, කෑගල්ල, ආභරණ

රු 8,000

සපත්තු සහ පාවහන්-කෑගල්ල - X-track
X-track

18 ජුලි 5:39 පෙරවරු, කෑගල්ල, සපත්තු සහ පාවහන්

රු 2,750

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කෑගල්ල - Philips electrical shaver
Philips electrical shaver

17 ජුලි 3:46 පව, කෑගල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 3,750

ඇදුම්-කෑගල්ල - panties
panties

15 ජුලි 10:13 පව, කෑගල්ල, ඇදුම්

රු 50

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කෑගල්ල - Salon chair
Salon chair

10 ජුලි 6:19 පව, කෑගල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 33,000

ඇදුම්-කෑගල්ල - Denims
Denims

06 ජුලි 3:18 පව, කෑගල්ල, ඇදුම්

රු 1,100

Need ready made cloth for shop

05 ජුලි 10:43 පෙරවරු, කෑගල්ල, ඇදුම්

ඇදුම්-කෑගල්ල - Wedding Saree
Wedding Saree

02 ජුලි 11:40 පෙරවරු, කෑගල්ල, ඇදුම්

රු 50,000

සපත්තු සහ පාවහන්-කෑගල්ල - Ladies footware
Ladies footware

02 ජුලි 10:45 පෙරවරු, කෑගල්ල, සපත්තු සහ පාවහන්

රු 650

බෑග්-කෑගල්ල - School bags
School bags

28 ජුනි 11:44 පෙරවරු, කෑගල්ල, බෑග්

රු 1,000

ඇදුම්-කෑගල්ල - Skart & blouse
Skart & blouse

27 ජුනි 9:06 පව, කෑගල්ල, ඇදුම්

රු 390

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කෑගල්ල - Body Trainer
Body Trainer

27 ජුනි 8:36 පව, කෑගල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 12,000

අත් ඔරලෝසු-කෑගල්ල - Soki Japanese Men's watch with Date
Soki Japanese Men's watch with Date

24 ජුනි 7:06 පව, කෑගල්ල, අත් ඔරලෝසු

රු 1,500

අත් ඔරලෝසු-කෑගල්ල - Womens Stainless Steel Wrist Watch
Womens Stainless Steel Wrist Watch

24 ජුනි 6:47 පව, කෑගල්ල, අත් ඔරලෝසු

රු 1,300

අත් ඔරලෝසු-කෑගල්ල - Men's Luxury Gold & Silver Watch
Men's Luxury Gold & Silver Watch

24 ජුනි 6:05 පව, කෑගල්ල, අත් ඔරලෝසු

රු 1,500

CASIO Edifice(EFR-540)watch WANT

24 ජුනි 4:55 පව, කෑගල්ල, අත් ඔරලෝසු

ඇදුම්-කෑගල්ල - Abayas
Abayas

22 ජුනි 10:52 පව, කෑගල්ල, ඇදුම්

රු 4,000

Salon Items

22 ජුනි 8:09 පෙරවරු, කෑගල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

අත් ඔරලෝසු-කෑගල්ල - watch
watch

21 ජුනි 2:08 පව, කෑගල්ල, අත් ඔරලෝසු

රු 900

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කෑගල්ල - Saloon Items
Saloon Items

21 ජුනි 2:02 පව, කෑගල්ල, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 75,000

අත් ඔරලෝසු-කෑගල්ල - watch
watch

21 ජුනි 11:39 පෙරවරු, කෑගල්ල, අත් ඔරලෝසු

රු 800

ඇදුම්-කෑගල්ල - indian sarron
indian sarron

18 ජුනි 10:26 පෙරවරු, කෑගල්ල, ඇදුම්

රු 450

ඇදුම්-කෑගල්ල - Indain Sarong
Indain Sarong

18 ජුනි 10:24 පෙරවරු, කෑගල්ල, ඇදුම්

රු 350

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!