වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කටුගස්තොට හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Data Entry Operators - Katugastota
Data Entry Operators - Katugastota

Advertising Firm

රු 10,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - බර වාහන රියදුරන් අවශ්යි - කටුගස්තොට
බර වාහන රියදුරන් අවශ්යි - කටුගස්තොට

Day Light Grups

රු 45,000 - 50,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - සුපරීක්ෂක - කටුගස්තොට
සුපරීක්ෂක - කටුගස්තොට

granton international

රු 23,000 - 49,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Trainee Manager - Katugastota
Trainee Manager - Katugastota

Granton International

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කට්ගස්තොට
සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කට්ගස්තොට

dl ompany

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - FB Data Entry Operators - Katugastota
FB Data Entry Operators - Katugastota

Advertising Firm

රු 11,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - කළමනාකරු - කටුගස්තොට
කළමනාකරු - කටුගස්තොට

Optimo Intonation PVT LTD

රු 45,000 - 75,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කටුගස්තොට
සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කටුගස්තොට

D light (pvt) limited

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 28
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Manager - Katugastota
Manager - Katugastota

INNOVAGE INTERNATIONAL

රු 25,000 - 65,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 29
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - බර වාහන රියදුරන්-කටුගස්තොට
බර වාහන රියදුරන්-කටුගස්තොට

DL Asian (pvt) limited

රු 35,000 - 50,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Factory Supervisor - Kandy
Factory Supervisor - Kandy

Xplosa Corporation Private Limited

රු 17,500 - 20,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Quality Supervisor - Katugastota
Quality Supervisor - Katugastota

Kandurata D&D Exports (Pvt) Ltd.

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 38
Accounts Clerk - Katugastota

Atcaa Distributors

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 45
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Trainee Assistant - Katugastota
Trainee Assistant - Katugastota

Granton

රු 45,000 - 65,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 49
Data Entry Operator - Katugastota

Advertising Firm

රු 11,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 51
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Trainee Manager - Katugastota
Trainee Manager - Katugastota

granton international

රු 25,000 - 40,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 57
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - කාර්යාල සහයක (කාන්තා/පිරිමි)-කටුගස්තොට
කාර්යාල සහයක (කාන්තා/පිරිමි)-කටුගස්තොට

DMI (PVT) LTD

රු 32,000 - 36,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 57
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Accounts Assistant - Katugastota
Accounts Assistant - Katugastota

Tulip clothing pvt Ltd

රු 15,000 - 20,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 58
Accounts Assistant - Katugastota

Trinity Apparel (Pvt) Ltd.

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!