වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කටුගස්තොට හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Training Assistant - Katugastota

DMI Group

රු 50,000 - 55,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Data Entry Agents - katugasthota
Data Entry Agents - katugasthota

Super Advertising

රු 50,000 - 100,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Excavater ඇබෑර්තු - කටුගස්තොට
Excavater ඇබෑර්තු - කටුගස්තොට

Company

රු 30,000 - 75,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - කන්ටෙනේර් රථ සහයකින් - කටුගස්තොට
කන්ටෙනේර් රථ සහයකින් - කටුගස්තොට

Day LIght (pvt) ltd

රු 45,000 - 55,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
Sales Representative - Katugastota

Mandhi (Pvt) Ltd.

රු 40,000 - 100,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Trainee Manager - Katugastota
Trainee Manager - Katugastota

Granton International

රු 45,000 - 65,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
Computer Operator Cum Book Keeper

P B Dissanayake Stores

රු 45,000 - 48,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 28
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Trainee Accounts Assistant - Katugastota
Trainee Accounts Assistant - Katugastota

Healthcare

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
Sales Supervisor - Katugastota

Milky Bakers

රු 50,000 - 75,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
Production Manager - Katugastota

Milky Bakers

රු 50,000 - 75,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 32
House Keeper - Katugastota

Windrose Inn Holiday Home

රු 15,000 - 20,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 33
Accounting Clerk - Katugastota

Milky Bakers

රු 25,000 - 35,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 33
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Container Helper - Katugasthota
Container Helper - Katugasthota

DL (PVT) TRANSPORT

රු 40,000 - 50,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 43
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කටුගස්තොට
සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කටුගස්තොට

DL transport lanka

රු 35,000 - 55,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 45
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Delivery Riders - Katugasthota
Delivery Riders - Katugasthota

Gamma PizzaKraft Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 45
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කටුගස්තොට
සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කටුගස්තොට

DL lanka groups

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 54
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කටුගස්තොට
සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කටුගස්තොට

Day Light (pvt)Ltd

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!