වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කටුගස්තොට හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Data Entry Operators - Katugastota
Data Entry Operators - Katugastota

Online Advertising

රු 10,000 - 25,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Audit Trainee Vacancy - Katugastota
Audit Trainee Vacancy - Katugastota

Acctecc Accountants

රු 5,000 - 10,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - ස්ටුවර්ඩ් - කටුගස්තොට
ස්ටුවර්ඩ් - කටුගස්තොට

Recruitment Company

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Room Assistant - Kandy
Room Assistant - Kandy

Kings Hotel Group

රු 30,000 - 40,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - සුපරීක්ෂක - කුණඩසාලේ
සුපරීක්ෂක - කුණඩසාලේ

optimo international

රු 40,000 - 75,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Trainee Assistant - Katugasgoda
Trainee Assistant - Katugasgoda

Granton

රු 45,000 - 60,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - F&B Steward - Katugastota
F&B Steward - Katugastota

Kings Hotel Group

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - වාහන ඩිටේල් සහ සේදුම් ටෙක්නිෂන් - කටුගස්තොට
වාහන ඩිටේල් සහ සේදුම් ටෙක්නිෂන් - කටුගස්තොට

ING Automobile Detaling Services

රු 25,000 - 40,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 33
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Room Assistant - Katugasthota
Room Assistant - Katugasthota

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 40,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 33
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Kitchen Helper - Kandy
Kitchen Helper - Kandy

The Paramount (Pvt) Ltd

රු 45,000 - 60,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 35
Preschool Teacher - Katugastota

Asiri preschool

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 35
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Data Entry Operators - Katugastota
Data Entry Operators - Katugastota

Online Advertising

රු 25,000 - 45,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40
Sales Representative - Katugastota

R N I Industries

රු 20,000 - 25,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 41
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Room Assistant - Katugastota
Room Assistant - Katugastota

Vandy Hotel Gruop

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 48
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Steward - Kandy
Steward - Kandy

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 52
Sales Representative - Katugastota

Mandhi Home Appliances (Pvt) Ltd

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 54
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - නිෂ්පාදන අංශ සේවක/සේවිකාවන් - කටුගස්තොට
නිෂ්පාදන අංශ සේවක/සේවිකාවන් - කටුගස්තොට

Asb pvt ltd

රු 35,000 - 42,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!