වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 580 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Mahindra Bolero Maxitruck 2012
Mahindra Bolero Maxitruck 2012

40,518 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Nissan ATLAS 1998
Nissan ATLAS 1998

175,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,490,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Suzuki Every 2014
Suzuki Every 2014

75,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Mazda Bongo (Sinha Muna) 2009
Mazda Bongo (Sinha Muna) 2009

206,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,700,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Nissan Vanette 2007
Nissan Vanette 2007

144,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Mitsubishi canter lorry 1995
Mitsubishi canter lorry 1995

142,500 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,425,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota Coaster bus 2007
Toyota Coaster bus 2007

156,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,850,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota truck 2015
Toyota truck 2015

44,500 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,980,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota Dyna 1995
Toyota Dyna 1995

115,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,675,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Tata 207 DI 2005
Tata 207 DI 2005

115,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 695,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Suzuki Every semi join 2007
Suzuki Every semi join 2007

90,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,185,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota LH102 1991
Toyota LH102 1991

225,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,925,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Isuzu 14.5ft 350 Truck 2003
Isuzu 14.5ft 350 Truck 2003

169,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,290,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota LH113 1995
Toyota LH113 1995

215,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,890,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota LH113 1991
Toyota LH113 1991

240,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Mazda Bongo 1994
Mazda Bongo 1994

225,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,100,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Mazda Bongo 1990
Mazda Bongo 1990

245,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,875,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Isuzu NPR vehicle carrier 1995
Isuzu NPR vehicle carrier 1995

119,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota CR51 1996
Toyota CR51 1996

200,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,790,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota LH113 1991
Toyota LH113 1991

235,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,250,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota LH51 1988
Toyota LH51 1988

265,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,890,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Suzuki buddy dual purpose 2010
Suzuki buddy dual purpose 2010

78,568 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,085,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Suzuki Every buddy 2015
Suzuki Every buddy 2015

32,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,515,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota Coaster 2008
Toyota Coaster 2008

65,996 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,575,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota Townace CR27 1990
Toyota Townace CR27 1990

240,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota LH61 1988
Toyota LH61 1988

265,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,990,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Isuzu elf 150 lorry 1978
Isuzu elf 150 lorry 1978

15,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 650,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!