වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 595 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Nissan Nv200 2016
Nissan Nv200 2016

1,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,290,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota LH102 1991
Toyota LH102 1991

230,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Nissan Venette 1990
Nissan Venette 1990

1,500 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Isuzu ELF 2007
Isuzu ELF 2007

80,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,400,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Hino bus 1986
Hino bus 1986

39,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Mahindra BOLERO MAXI CAB 2014
Mahindra BOLERO MAXI CAB 2014

39,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,335,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Ashok Leyland Turbo 2011
Ashok Leyland Turbo 2011

250,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,600,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Mitsubishi Canter 2000
Mitsubishi Canter 2000

195,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,490,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Isuzu NHR 2005
Isuzu NHR 2005

174,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,875,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Nissan Atlas 1991
Nissan Atlas 1991

152,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,290,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Isuzu 14.5ft 350 Truck 2003
Isuzu 14.5ft 350 Truck 2003

147,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,990,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Isuzu 10.5ft Freezer 2001
Isuzu 10.5ft Freezer 2001

169,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,740,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Suzuki Every Push Start 2017
Suzuki Every Push Start 2017

14,750 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,975,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Mazda scrum 2014
Mazda scrum 2014

79,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,325,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Isuzu NPR81 2004
Isuzu NPR81 2004

300,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,275,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota Dyna lorry 2015
Toyota Dyna lorry 2015

35,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,100,000

පැය 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota LH51 1987
Toyota LH51 1987

255,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota Diana 1993
Toyota Diana 1993

130,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,200,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota Dolphin 103 Van 1994
Toyota Dolphin 103 Van 1994

100,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,475,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - DFSK Unimo Lokka 2012
DFSK Unimo Lokka 2012

22,660 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 785,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Tata Dimo Batta 2012
Tata Dimo Batta 2012

136,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,325,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota Townace Lotto 1994
Toyota Townace Lotto 1994

220,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,575,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota LH102 1990
Toyota LH102 1990

235,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Nissan VX petrol van 2013
Nissan VX petrol van 2013

56,900 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,150,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota Townace CR27 1990
Toyota Townace CR27 1990

230,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Mazda Bongo 1990
Mazda Bongo 1990

230,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,790,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Daihatsu Hijet 2002
Daihatsu Hijet 2002

91,800 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 875,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!