වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 551 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Nissan Clipper 2012
Nissan Clipper 2012

110,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Nissan Atlas Lorry 1991
Nissan Atlas Lorry 1991

50,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,245,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Nissan Atlas Single Wheel 2000
Nissan Atlas Single Wheel 2000

180,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,940,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota toyoace 1998
Toyota toyoace 1998

179,543 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,700,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Nissan VANETTE GL 2007
Nissan VANETTE GL 2007

96,283 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,850,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Subaru Sambar 2000
Subaru Sambar 2000

5,500 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Tata 207 Single Cab 2004
Tata 207 Single Cab 2004

120,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 680,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Mahindra Maxximo Lorry 2013
Mahindra Maxximo Lorry 2013

73,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 875,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Mitsubishi Fuso 2015
Mitsubishi Fuso 2015

50,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,000,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota Dyna Lorry 1996
Toyota Dyna Lorry 1996

120,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,565,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Suzuki DA17V 2016
Suzuki DA17V 2016

23,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,465,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Suzuki 16T 2014
Suzuki 16T 2014

8,500 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,975,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Mitsubishi 10/5 manual pomp 2002
Mitsubishi 10/5 manual pomp 2002

231,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,675,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Mitsubishi Manual 2015
Mitsubishi Manual 2015

63,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,760,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Nissan clipper DR17 2016
Nissan clipper DR17 2016

83,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,675,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Suzuki Every DA 17 2015
Suzuki Every DA 17 2015

31,500 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,580,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Mitsubishi fuso crane boom 1988
Mitsubishi fuso crane boom 1988

80,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,800,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota Town Ace Lotto 1994
Toyota Town Ace Lotto 1994

100,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,465,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota Dump Truck 2003
Toyota Dump Truck 2003

166,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Tata 10 wheel lorry 2011
Tata 10 wheel lorry 2011

250,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Suzuki Every 2011
Suzuki Every 2011

152,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota LH 61 1989
Toyota LH 61 1989

150,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota Hiace 1995
Toyota Hiace 1995

250,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Nissan Clipper DR 17 2015
Nissan Clipper DR 17 2015

99,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,590,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Tata 1615 2012
Tata 1615 2012

88,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Isuzu 10.5 Ft Truck 1998
Isuzu 10.5 Ft Truck 1998

169,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,090,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Mazda Bongo 2007
Mazda Bongo 2007

180,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,390,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!