වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 590 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota Lightace 1989
Toyota Lightace 1989

154,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 990,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Daihatsu Hijet 2002
Daihatsu Hijet 2002

100,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,460,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Suzuki every join 2017
Suzuki every join 2017

37 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

විනාඩි 49
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota Dyna Lorry 1998
Toyota Dyna Lorry 1998

140,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,975,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota dolphin 1992
Toyota dolphin 1992

431,649 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,175,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Mazda Bongo(Ford) 1996
Mazda Bongo(Ford) 1996

150,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,900,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Isuzu Elf 2004
Isuzu Elf 2004

117,105 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,590,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota KDH 2006
Toyota KDH 2006

165,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,950,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota Dolphin 103 Van 1994
Toyota Dolphin 103 Van 1994

100,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,550,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota Dolphin 1990
Toyota Dolphin 1990

330,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,450,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota LH 178 1998
Toyota LH 178 1998

73,400 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,700,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Suzuki Every Buddy Van 1999
Suzuki Every Buddy Van 1999

120,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,465,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Mitsubishi Canter Lorry 1979
Mitsubishi Canter Lorry 1979

160,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 700,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Mahindra Maxximo Lorry 2013
Mahindra Maxximo Lorry 2013

71,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 875,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Ashok Leyland Bowser 2009
Ashok Leyland Bowser 2009

250,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,500,000

පැය 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota petrol 2015
Toyota petrol 2015

35,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,500,000

පැය 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Nissan Vennete 1986
Nissan Vennete 1986

298,855 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,500,000

පැය 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota CR27 Townace 1993
Toyota CR27 Townace 1993

280,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,625,000

පැය 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota townace loto 2000
Toyota townace loto 2000

95,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,300,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota LH51 wagon 1989
Toyota LH51 wagon 1989

214,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,675,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota KDH200 Super GL 2006
Toyota KDH200 Super GL 2006

164,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,550,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Nissan URVAN 2011
Nissan URVAN 2011

175,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,975,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Isuzu NKR71 2003
Isuzu NKR71 2003

220,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,490,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Nissan clipper 2007
Nissan clipper 2007

160,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,790,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Isuzu NKR81 2006
Isuzu NKR81 2006

181,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,690,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota hilux 2007
Toyota hilux 2007

128,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,950,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Mitsubishi canter 2001
Mitsubishi canter 2001

220,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,890,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!