වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 455 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Isuzu Tipper Dump Truck 2015
Isuzu Tipper Dump Truck 2015

63,700 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,700,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Daihatsu HIJET DUAL PURPOSE 2003
Daihatsu HIJET DUAL PURPOSE 2003

100,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,050,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Isuzu ELF 1999
Isuzu ELF 1999

150,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota Noah KR42 Van 1997
Toyota Noah KR42 Van 1997

150,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,375,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Isuzu Forward Gene Truck 2007
Isuzu Forward Gene Truck 2007

5,677 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,850,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota Coaster 2008
Toyota Coaster 2008

366,313 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,690,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Isuzu Forward 2010
Isuzu Forward 2010

629,392 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,550,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Mitsubishi Canter 2013
Mitsubishi Canter 2013

105,575 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,575,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Isuzu Forward 2008
Isuzu Forward 2008

584,200 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,490,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota Dyna 2014
Toyota Dyna 2014

96,507 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,450,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Isuzu FTR Forward 2008
Isuzu FTR Forward 2008

499,914 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,375,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Isuzu NHR full body 2005
Isuzu NHR full body 2005

232,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,675,000

පැය 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Isuzu Elf 2013
Isuzu Elf 2013

650,043 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,375,000

පැය 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Suzuki Every Wagon 2015
Suzuki Every Wagon 2015

23,690 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,375,000

පැය 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota LH102 1991
Toyota LH102 1991

235,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,890,000

පැය 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota LH113 1995
Toyota LH113 1995

220,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,850,000

පැය 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Mitsubishi Rosa 2012
Mitsubishi Rosa 2012

302,680 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,375,000

පැය 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Hino Ranger Tipper 2009
Hino Ranger Tipper 2009

628,258 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,990,000

පැය 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota LH113 1995
Toyota LH113 1995

210,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,100,000

පැය 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Mitsubishi Canter 2000
Mitsubishi Canter 2000

75,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,900,000

පැය 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota LH102 1991
Toyota LH102 1991

245,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,875,000

පැය 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota KDH 2006
Toyota KDH 2006

99,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,475,000

පැය 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Mazda Bongo Lorry 2001
Mazda Bongo Lorry 2001

340,000 km

නුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,095,000

පැය 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota LH51 1988
Toyota LH51 1988

300,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,890,000

පැය 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Nissan Caravan 1993
Nissan Caravan 1993

225,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,890,000

පැය 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Suzuki Every 2008
Suzuki Every 2008

99,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,325,000

පැය 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවර - Toyota LH113 1990
Toyota LH113 1990

250,000 km

සාමාජිකයානුවර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

පැය 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!