වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 57 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - EXERCISE MACHINES
EXERCISE MACHINES

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 105,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Smart Band/Bracelet Heart Rate Monitor
Smart Band/Bracelet Heart Rate Monitor

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Orbitrek Machine
Orbitrek Machine

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Orbitec work man
Orbitec work man

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,000

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Weight set
Weight set

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,000

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Rambo Kinfe
Rambo Kinfe

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,600

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Smart Band/Bracelet Heart Rate Monitor
Smart Band/Bracelet Heart Rate Monitor

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,500

දින 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Body trainer
Body trainer

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

දින 9
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Camping Tent
Camping Tent

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,000

දින 12
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Rope for rock climbing
Rope for rock climbing

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 35,000

දින 12
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Hard Ball Bat
Hard Ball Bat

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,000

දින 12
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Hunting Camping Hiking Tactical knife
Hunting Camping Hiking Tactical knife

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

දින 13
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Football and boot
Football and boot

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,000

දින 13
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Camping tent Coleman USA
Camping tent Coleman USA

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 13,900

දින 14
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Tennis Racquets
Tennis Racquets

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,000

දින 15
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Nike Sports Shoes
Nike Sports Shoes

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

දින 15
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Excercise matching
Excercise matching

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 8,500

දින 17
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - SS leather bat
SS leather bat

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

දින 19
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Ladies Running Shoe
Ladies Running Shoe

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,500

දින 19
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Abs Workout Machine
Abs Workout Machine

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,500

දින 20
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - BDM Leather Bat
BDM Leather Bat

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

දින 21
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Original Nike Shoe
Original Nike Shoe

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,900

දින 21
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Mobile Luxury Tent
Mobile Luxury Tent

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 200,000

දින 21
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - HEAD Men's Tennis Shoes
HEAD Men's Tennis Shoes

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 8,000

දින 23
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Gym Bench
Gym Bench

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,500

දින 24
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Home gym
Home gym

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 22,000

දින 24
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Horse Rider Exercise Machine
Horse Rider Exercise Machine

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 8,000

දින 25

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!