වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 85 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Football/Rugby Boots Original
Football/Rugby Boots Original

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,900

පැය 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Cricket Bat
Cricket Bat

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 26,000

පැය 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Boots
Boots

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,500

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Adidas messi 16.3
Adidas messi 16.3

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 8,500

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - ASICS sports shoe
ASICS sports shoe

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,500

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Body Sculpture Power Trainer
Body Sculpture Power Trainer

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 35,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Nike hypervenom phelon 3 (FG)
Nike hypervenom phelon 3 (FG)

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 16,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Nike Tiempo Genio ll Boot
Nike Tiempo Genio ll Boot

සාමාජිකයානුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,500

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Mouth Guard
Mouth Guard

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 100

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - AVI spikes
AVI spikes

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,400

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Gym equipments
Gym equipments

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 800,000

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Camping Tent
Camping Tent

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Foldable camp bed
Foldable camp bed

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 9,500

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Home gym full
Home gym full

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 98,000

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Fitness equipments
Fitness equipments

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 30,000

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Lether glows and yoga met
Lether glows and yoga met

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 950

දින 9
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - 30 Kg with bars
30 Kg with bars

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 9,150

දින 9
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - 40 Kg Fitness Pack
40 Kg Fitness Pack

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,900

දින 11
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Batting Gloves
Batting Gloves

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 8,000

දින 11
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Cricket bat
Cricket bat

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 28,000

දින 13
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - ALFA hockey stick
ALFA hockey stick

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

දින 14
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - GRAYS hockey stick series 2500
GRAYS hockey stick series 2500

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,500

දින 14
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Orbit Track
Orbit Track

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 11,500

දින 14
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - Weight lifting Bench
Weight lifting Bench

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

දින 14
ක්‍රීඩා උපකරණ-නුවර - SPORT SHOE SIZE 42
SPORT SHOE SIZE 42

නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,600

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!