වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
කුලියට (Rs)

-

දැන්විම් 47 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-නුවර - Up stair Annex for rent - Kandy
Up stair Annex for rent - Kandy

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 31,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Rooms for rent in Anniewatte
Rooms for rent in Anniewatte

කාමර: 4, නානකාමර: 2

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,500 මසකට

පැය 8
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room for rent at Kundasale
Room for rent at Kundasale

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 11,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Boarding Place Pilimathalawa
Boarding Place Pilimathalawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,500 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Owner of the Property Peradeniya
Owner of the Property Peradeniya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annex for rent kundasale
Annex for rent kundasale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Single room available in Peradeniya.
Single room available in Peradeniya.

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room for working ladies - Kandy
Room for working ladies - Kandy

කාමර: 2, නානකාමර: 2

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room For Rent In Peradeniya
Room For Rent In Peradeniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room For Rent In Kandy
Room For Rent In Kandy

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annex for rent in Kandy
Annex for rent in Kandy

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-නුවර - House / Annex For Rent - Peradeniya
House / Annex For Rent - Peradeniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Two Room for rent Kandy
Two Room for rent Kandy

කාමර: 1, නානකාමර: 2

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Katugasthota Town eken BODIMAK
Katugasthota Town eken BODIMAK

කාමර: 4, නානකාමර: 2

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room available in Bahirawakanda
Room available in Bahirawakanda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 22
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annex with Parking Facility In Kandy
Annex with Parking Facility In Kandy

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 23,000 මසකට

දින 22
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annex for couple - Katugastota
Annex for couple - Katugastota

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 23
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annex for Rent Kandy - Aruppola
Annex for Rent Kandy - Aruppola

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 24
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room for rent in kandy
Room for rent in kandy

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 25
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Rooms for lady pilimathalawa
Rooms for lady pilimathalawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 29
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Boarding For Girls In Kandy
Boarding For Girls In Kandy

කාමර: 3, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 30
කොටස් සහ කාමර-නුවර - ROOM FOR RENT KATUGASTOTA
ROOM FOR RENT KATUGASTOTA

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 30
කොටස් සහ කාමර-නුවර - ROOM For RENT - Pilimathalawa
ROOM For RENT - Pilimathalawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 3,500 මසකට

දින 31
කොටස් සහ කාමර-නුවර - 3 bedroom annex for rent on Barigama Rd.
3 bedroom annex for rent on Barigama Rd.

කාමර: 3, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 31
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annex in Mahakanda
Annex in Mahakanda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 34
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room for rent In Pilimatalawa
Room for rent In Pilimatalawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 39

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!