වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
කුලියට (Rs)

-

දැන්විම් 70 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annex For Rent In Kandy
Annex For Rent In Kandy

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 26,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annex near to Kandy
Annex near to Kandy

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

පැය 8
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annex in Kandy
Annex in Kandy

කාමර: 3, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

පැය 11
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annex for rent in Katugastota
Annex for rent in Katugastota

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,500 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room for rent in kandy
Room for rent in kandy

කාමර: 3, නානකාමර: 2

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Rooms & Annex for Rent Kandy
Rooms & Annex for Rent Kandy

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 23,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Boarding room in Kandy
Boarding room in Kandy

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයානුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Clean Room For Rent in Kandy
Clean Room For Rent in Kandy

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annex rent in Polgolla
Annex rent in Polgolla

කාමර: 3, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 21,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annex for rent - Kandy
Annex for rent - Kandy

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annex for rent in Kandy - Watapuluwa
Annex for rent in Kandy - Watapuluwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annex for rent (only girls) Peradeniya
Annex for rent (only girls) Peradeniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Rooms for Rent -Gampola
Rooms for Rent -Gampola

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,500 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Hostel Facility - Kandy
Hostel Facility - Kandy

කාමර: 10, නානකාමර: 7

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room for rent - Katugastota(Girls)
Room for rent - Katugastota(Girls)

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room for rent-Tennekumbura
Room for rent-Tennekumbura

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room for rent in Kandy
Room for rent in Kandy

කාමර: 4, නානකාමර: 3

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annex for rent in Kandy Anniwatte
Annex for rent in Kandy Anniwatte

කාමර: 2, නානකාමර: 2

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annexes For Rent Kandy/Anwatta
Annexes For Rent Kandy/Anwatta

කාමර: 3, නානකාමර: 2

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 23,000 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annex for rent- Barigama
Annex for rent- Barigama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Rooms for ladies - Kandy
Rooms for ladies - Kandy

කාමර: 8, නානකාමර: 5

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-නුවර - House for rent - Peradeniya
House for rent - Peradeniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room for Rent -Kiribathkumbura
Room for Rent -Kiribathkumbura

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room for Rent - Kandu
Room for Rent - Kandu

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 17
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annex for rent - Kandy
Annex for rent - Kandy

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Annex for rent at Kiribathkumbura
Annex for rent at Kiribathkumbura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!